Sustainable Finance Lab

Wat is er nodig om tot een daadwerkelijke verduurzaming van de financiële sector te komen? Met die vraag werd in 2011 het Sustainable Finance Lab opgericht. Wat hebben zij in de afgelopen vijf jaar bereikt?

Lees meer →

Breda Begroot

Burgers die meebeslissen over de begroting van hun gemeente. Dat gebeurt al op veel plaatsen in Nederland en het buitenland. de gemeente Breda is gestart met een experiment.

Lees meer →

De toekomst behoort toe aan degenen die haar horen.

– David Bowie

Geen nieuws meer kijken

|

Rob Wijnberg van de Correspondent pleit ervoor om tot aan de verkiezingen geen nieuws meer te kijken, ondat nieuws de meest ongezonde, ziekmakende en verslavende drug van de moderne tijd is. Doe je mee aan een detox?

Lees meer →

Bildung Academie

De Bildung Academie is een bottom-up initiatief van gedreven studenten en docenten vanuit hun verlangen om zich als mens op verschillende gebieden te ontplooien, waarbij ze zich laten inspireren door het Bildungsideaal.

Lees meer →

There is a crack in everything. That is how the light gets in.
– Leonard Cohen

Strijd tussen oude en nieuwe waarden

De strijd tussen oude en nieuwe waarden, die pijnlijk zichtbaar werd in de verkiezing van Trump tot president van de VS hoort bij de transformatie die onze samenleving doormaakt. We gaan niet terug naar af, maar het oude laat nog niet los. Dat vraagt van ons compassie en zelfdiscipline.

Lees meer →

Nieuwsbrief 22

Of nieuwe vormen van organiseren werkelijk de burocratie gaan vervangen? Ik weet het niet, maar ik hoop het van harte. Daar dragen jij en ik dagelijks aan bij. En inspirerende voorbeelden voeden die hoop.

Lees meer →

Het nieuwe beoordelen in de wetenschap

Het UMC Utrecht heeft een nieuwe methode om onderzoek en onderzoekers te beoordelen, waarbij de maatschappelijke relevantie en inhoud van het onderzoek belangrijker zijn dan de hoeveelheid publicaties.

Lees meer →

Het gezond verstand van mensen loopt vaak vooruit op de wet.

– Leoluca Orlando

Agora: radicaal alternatief voor regulier onderwijs

Op een school in Roermond krijgen leerlingen geen les in lokalen, er zijn geen vakken en ze krijgen geen cijfers. Toch behalen de leerlingen een diploma op minimaal het niveau van het schooladvies van de basisschool.

Lees meer →

Gemeenteraad 3.0

De traditionele gemeenteraad met gekozen leden voldoet niet meer. Een groep van bestuurders en raadsleden stelt voor om burgers een grotere stem te geven, buiten de verkiezingen om.

Lees meer →

Werknemerscoöperatie Gewoondoen

Gewoondoen is een netwerk van werknemerscooperaties in de schoonmaakbranche en in de zorg. Binnen deze coöperaties staat de mens en niet het geld centraal.

Lees meer →

Jimmy’s

Jimmy’s zijn laagdrempelige plekken in een tiental steden in Nederland, waar jongeren terecht kunnen met al hun vragen en ideëen. Het idee ontstond toen twee jonge adviseurs met de jongeren zelf in gesprek gingen.

Lees meer →

Zorg dat je keuzes je hoop weerspiegelen, niet je angsten.

– Nelson Mandela