Serious Ambtenaar: bezieling door bijdragen

Gastcolumn door Arzu Catakli

In 2013 deed ik als vrijwilliger mee met de 3e editie van Serious Ambtenaar, dat toen in het teken stond van het tegengaan van kindersterfte. Mijn motivatie om mee te doen kwam voort uit een diep gevoel van binnen, het gevoel van dankbaarheid voor het leven. Het is namelijk niet zo vanzelfsprekend om gezond te zijn, in welvaart te leven en een liefdevolle sociale omgeving te hebben. Mijn innerlijke kompas gaf richting aan mijn handelen. Dit had te maken met een persoonlijke ervaring. Ik wist toen nog niet dat de wortels van mijn motivatie voor Serious Ambtenaar bij mijn roots in Turkije lagen!

serious ambtenaarMooi concept
Serious Ambtenaar is een landelijke actie voor Serious Request. Met het Glazen Huis haalt Serious Request ieder jaar veel geld op voor het tegengaan van een ‘stille ramp’. Serious Ambtenaar is bedacht door jonge ambtenaren die twee dagen vrijwillig aan de slag gaan met een vraagstuk van een organisatie. De organisatie doneert hiervoor € 5000,- aan Serious Request en krijgt hier tien enthousiaste professionals voor terug die twee dagen werken aan de opdracht. Serious Ambtenaar is daarmee een concept waarin samenwerken, kennis delen, zelfontplooiing samengaan met het steunen van het goede doel om via het Rode Kruis mensen in nood te helpen.

kindersterfteVanuit eigen ervaring…
Misschien herken je zelf een noodsituatie, waarin je het gevoel hebt gehad dat je ‘aan het randje van het leven’ hebt gestaan. Ik heb dit zelf ondervonden in de eerste twee maanden van mijn leven, toen ik als baby behoorlijk ziek werd. Ik moest maanden in het ziekenhuis verblijven wegens een ernstige vorm van diarree. Dankzij goede medische zorg in Nederland werd ik weer beter. Mijn broer, het kind dat twee jaar voor mij was geboren, trof als peuter een ernstiger lot. Het lot was hem minder gunstig gezind: ook hij werd ziek, maar heeft het niet overleefd. Want de medische zorg ontbrak in het kleine Turkse dorpje van mijn oma. Mijn broer woonde bij mijn oma, omdat mijn ouders in de jaren ‘70 naar Nederland waren gekomen om te werken. Hun doel was werken om te sparen voor de toekomst van hun kinderen. Een toekomst waarvan ze dachten dat die in Turkije zou liggen. Het was moeilijk voor mijn ouders om mijn broer achter te laten, maar ze hadden niet veel keus. Ze hielden zich vast aan het vooruitzicht terug te keren naar Turkije. De dood van mijn broer was een groot verlies voor ons gezin. Het verdriet was zichtbaar in de ogen van mijn ouders.
Mijn deelname aan Serious Ambtenaar was dé manier om uiting te geven aan dit diepe gevoel van respect voor mijn ouders. De dankbaarheid die ik voelde voor het leven dreef me om iets terug te doen voor de wereld om mij heen. Het delen en geven, omwille van het leven, was iets waarvan ik voelde dat het mij voldoening zou bieden.

Je inzetten voor een groter doel
En dit gevoel bleek juist, want het was een geweldige ervaring waarbij ik geraakt werd door de positieve energie die deze manier van werken met zich meebrengt. Het voelde goed om mijn kennis en ervaring in te zetten voor een groter doel. Ik wilde de zingeving dat ik ervaarde graag koppelen aan iets groters, aan mijn eigen organisatie. Na deze ervaring was ik vastberaden om het initiatief naar de gemeente Schiedam te halen. Echter, een dergelijk groot project naar mijn eigen organisatie halen, zonder financiële middelen, leek vrij lastig. Dit kan alleen als er een bezielde leider aanwezig is in de organisatie. Iemand die heel goed begrijpt wat het betekent om ruimte te bieden en vanuit zingeving met je werk bezig te zijn. In Jan van Ginkel, de gemeentesecretaris, vond ik een medestander.

Serious ambtenaarLeiding geven aan een netwerkorganisatie
Ik ging ditmaal voor Serious Ambtenaar aan de slag als projectleider. Vanuit deze gezamenlijke drive bleef Serious Ambtenaar groeien, het netwerk breidde zich stevig uit. Een enthousiaste club vrijwilligers uit alle hoeken van Nederland ging met vuur en passie aan de slag voor het goede doel van Serious Ambtenaar. Het geheim van deze groei zit hem wat mij betreft ook in het concept van Serious Ambtenaar. Want wanneer we op basis van gedeelde waarden samenwerken komt er veel creativiteit tot stand. Bezieling ontsteekt een vlam in de ander, werkt inspirerend en is besmettelijk. Als netwerkorganisatie hebben wij dit jaar het verschil mogen maken voor slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden. Serious Ambtenaar editie 4 werd een succes, want mensen willen vanuit hun hart waarde toevoegen en maatschappelijk bijdragen. Met alle betrokken organisaties is een bedrag van ruim 7 ton opgehaald, waarmee het Rode Kruis nog meer mensen in nood  heeft kunnen bereiken. Daar gaat het in de kern over, echter het gewenste bij effect was dat dit delen ook het delen van leren betrof.

Rode Kruis

Gemeenschapskracht organiseren
Het Rode Kruis, waar de opbrengsten van Serious Ambtenaar naartoe gaan, is een van deze partijen waar we ook van kunnen leren. De leereffecten die ik voor overheidsprofessionals zie, zit hem in de effectieve manier waarop het Rode Kruis gemeenschapskracht organiseert. Het Rode Kruis weet de bevolking te empoweren en gemeenschappen waar zij noodhulp biedt veerkrachtiger te maken. Het Rode Kruis zet in op het faciliteren van gemeenschapskracht. Dit doet zij door vrijwilligers uit de dorpen waar deze hulp hard nodig is, op te leiden en in te zetten. Deze vrijwilligers weten namelijk het beste welke problematiek in deze dorpen leeft en hebben vaak zelf de gevolgen ervan ervaren.. Zij dragen bij aan het vergoten van bewustwording en werken hierin met diverse partijen samen. Zij werken onder het motto: ‘Always First, Always Ready, Always There’. Deze waarden worden door het Rode Kruis overal ter wereld met passie uitgedragen en waar gemaakt.

Bezieling
Ik ben er trots op dat een tragische ervaring in mijn leven heeft geleid tot deze actie waardoor vele andere levens kunnen worden gered. En nog meer dankbaar dat ik heb mogen ervaren dat wanneer je werkt vanuit je innerlijke verlangens, anderen deze energie willen delen. Ik was samen met anderen in staat om grote dingen naar me toe te halen, en een betere wereld te creëren. Een wereld die begint bij mijn eigen roots, die doorwerkt in organisaties, in de maatschappij en zelfs aan de andere kant van de aardbol. Hiermee is mijn cirkel van bezieling rond!

bezielingVoldoening door verschil maken
Bezieling begint met het ontdekken waaraan je bij wilt dragen op de wereld. Dit komt vanuit een innerlijk verlangen dat gehoord wil worden. Het vraagt kracht en moed om vanuit het verlangen te handelen, dagelijks uit je comfortzone stappen, maar de beloningen zijn groot. Het brengt veel voldoening, door je eigen drijfveren te gebruiken als een soort vliegwiel. Als je naar je eigen innerlijke kompas handelt kan een tragische ervaring leiden tot mooie initiatieven. Je raakt dan verbonden met grotere dingen. In ons project was dat een netwerk van ruim 2000 mensen en ruim 90 organisaties, die op niveau van deze netwerkorganisatie met hun persoonlijke flow, hebben gezorgd voor maatschappelijke meerwaarde. Ik had niet kunnen vermoeden dat een simpele stap als vrijwilliger worden zoveel impact zou hebben. Het verlangen dat uit een enkel hart komt, met iets kleins begint, groeit uit tot iets groots en kan voor heel veel mensen iets bijzonders betekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.