Zelf aan de slag

MolenGeek

Molenbeek is levendiger geworden door MolenGeek, een codeerschool en tech-incubator die jongeren zonder diplima op weg helpt richting ondernemerschap.

Lees meer →

Ieder tijdvak heeft zijn eigen beweging. Laat men dat slapen, dan ontstaat er in een volgend tijdvak grote verwarring.

– Thorbecke

Nieuwsbrief #29

Er is bijna weer een jaar voorbij, met mooie successen en experimenten.

Lees meer →

Als je een leider wilt zijn, kom dan in beweging en zie wie er volgt.

– Seth Godin

Het is heel makkelijk om iets moeilijker te maken, maar het is heel moeilijk om iets makkelijker te maken.

– Jos de Blok

De essentie van leiderschap is om meer leiders voort te brengen, niet meer volgers.

– Ralph Nader

 

 

Burgerbesluit Enschede

Als eerste gemeente in Nederland heeft Enschede op zaterdag 11 november een Burgerbesluit genomen. Daar gingen een paar maanden aan vooraf waarin burgers met ambtenaren kwamen tot zes concrete voorstellen.

Lees meer →

Nieuwsbrief #28

Transitie, kantelen, omslag maken, transformeren. Veel van ons zijn er dagelijks mee bezig. Zijn het nieuwe woorden voor de overbekende ‘reorganisatie’? Oude wijn in nieuwe zakken? Of zijn we nieuwe taal aan het zoeken voor nieuwe vormen van samen werken, leren en organiseren?

Lees meer →

Buurt Bestuurt

Veel burgerinitiatieven gaan over welzijn en groen in de wijk. In Rotterdam beslissen bewoners ook over veiligheid in hun buurt. Samen met politie en stadsbeheer bepalen zij welke veiligheidsproblemen moeten worden aangepakt en hoe.

Lees meer →

De uitdaging is nu om een economie te creëren, lokaal en wereldwijd, die alle aspecten van de mensheid en het welzijn van de planeet een plaats geeft. In plaats van een steeds hoger BNP na te streven is het tijd om te ontdekken hoe we in balans kunnen zijn en iedereen laten profiteren.

– Kate Raworth

Je verandert niets als je je slechts kant tegen het bestaande. De enige manier om daadwerkelijk iets te veranderen is door een nieuw model te ontwikkelen dat het oude obsoleet maakt.

– Richard Buckminster Fuller

Pioniers hebben de visie om te zien wat niemand anders kan zien.

– David Berg

Soms slaat het leven je met een steen op het hoofd. Verlies niet de moed.

– Steve Jobs

Nieuwsbrief #27

Dat wens ik alle lezers toe: je in de vakantie opgedane opgedane inspiratie vooral gebruiken voor de dingen die er echt toe doen. Met deze nieuwsbrief wens ik je een goede terugkeer naar het werk.

Lees meer →

Elk risico is de moeite waard om te nemen, zolang het een goede zaak dient en bijdraagt aan een goed leven.

– Richard Branson