Nieuwsbrief #24

Het lijkt alsof we aan het begin staan van een donker tijdperk. Niets is minder waar.

Lees meer →

Als de regels zo zijn dat je geen vooruitgang kunt boeken, dan moet je de regels aanvechten.

– Elon Musk

Innerlijk kompas in een post-truth society

Waar houd je je aan vast in een wereld waarin je niet meer kunt vertrouwen op wat je leest of hoort, waarin de realiteit is wat iemand zegt dat het is? Een innerlijk kompas en leren kritisch informatie te lezen, bieden tegenwicht tegen nepnieuws, halve en hele leugens.

Lees meer →

VDL Groep: houd het simpel

Een Nederlands familiebedrijf dat weigert de productie te verplaatsen naar lagelonenlanden en dat blijft groeien. Het geheim? Een platte organisatie waar mensen hecht samenwerken.

Lees meer →

Als je niet de oceaan wordt, word je elke dag zeeziek.

– Leonard Cohen

 

Gemeente Haarlemmermeer: de bedoeling centraal

Door de knellende ‘systeemwereld’ raakt ‘de bedoeling’ van het werk steeds vaker op de achtergrond. De gemeente Haarlemmermeer verlegde in 2013 de focus naar de bedoeling.

Lees meer →

Dementiedorp Hogeweyk

Verpleeghuis Hogewey in Weesp heeft het eerste dementiedorp in de wereld. Dit dorp, Hogeweyk, dat sinds 2009 bestaat, is een samenleving in het klein, waar dementerende ouderen zich vrij kunnen bewegen door de straten, langs de pakjes en over de boulevard.

Lees meer →

Wat ik heb geleerd over eerlijkheid en integriteit – dat de waarheid ertoe doet. Dat je geen sluiproute neemt of je alleen aan je eigen regels houdt. En dat succes er niet toe doet, tenzij je het zuiver en via een rechte weg bereikt.

– Michelle Obama

De Quiet Community

Een Community waar mensen in armoede en sponsors die
producten en diensten aanbieden elkaar treffen. Zo werkt iedereen in de community laagdrempelig mee aan armoedeverzachting.

Lees meer →

Niet luisteren naar de onderbuik!

Na de verkiezing van Trump hebben veel media zich voorgenomen om beter te luisteren naar geluiden van ontevreden burgers. Maar is dat wel verstandig?

Lees meer →

#23

De laatste nieuwsbrief van 2016. Hopelijk kijk je terug op een betekenisvol jaar. Ik wens je fijne feestdagen en een strijdvaardig en geïnspireerd nieuw jaar!

Lees meer →

Enviu: geld verdienen met maatschappelijke problemen

Een Rotterdamse ondernemer lost complexe wereldproblemen op en verdient daar geld mee. Van dansvloeren die energie opwekken in Zuid-Amerika tot betaalbare woningen in Afrika en milieuvriendelijke riksja’s in India.

Lees meer →

De moeilijkheid ligt niet zozeer in het ontwikkelen van nieuwe ideeën, als wel in het ontsnappen aan oude ideeën.

– John Maynard Keynes

Herstelcirkel: samen je leefstijl veranderen

In september startte in de gemeente Nijmegen het proefproject Herstelcirkel in de wijk. Hoe gaat het nu met de deelnemers, na de eerste drie maanden?

Lees meer →

Professionele ongehoorzaamheid

In een recent artikel op Managementsite houdt Lenette Schuijt een pleidooi voor professionele ongehoorzaamheid. Wanneer regels indruisen tegen gezond verstand of geweten, moeten medewerkers de moed hebben om deze naast zich neer te leggen.

Lees meer →