Het nieuwe van nieuw organiseren

Nieuw organiseren is een loze kreet en tegelijkertijd een wezenlijk andere manier van denken & handelen. In een podcast ginge Lenette Schuijt in gesprek met Tjip de Jong over wat er nieuw is aan ‘nieuw organiseren’.

Lees meer →

Succes gaat niet over hoeveel je verdient, maar over het verschil dat je maakt in het leven van iemand anders.

-Michelle Obama

Proeftuin Ruwaard

In de wijk Ruwaard (gemeente Oss) sloegen maatschappelijke organisaties de handen ineen en ontwikkelden een eigen wijkgerichte aanpak, waarbij de wijkbewoners de regie hebben.

Lees meer →

MOIO

Studio Moio in Leiden is een particulier initiatief van Nathalie Lecina, een juriste die in 2013 de wereld van het beleidsadvies achter zich liet, omdat die  teveel een papieren werkelijkheid was. Met haar medewerkers, allen afkomstig van het mbo, wil Lecina schoolverlaters of jongeren op het randje van schooluitval, overeind helpen door hen bij te […]

Lees meer →

Zelfsturing? Wij stoppen niet.

|

Thuiszorgorganisatie Cordaan is gestopt met zelfsturing, tot grote tevredenheid van veel critici. Maar zes bestuurders uit de Betuwe laten zien dat zelfsturing wel degelijk werkt. Als je het niet invoert als hype.

Lees meer →

Burgerpanels in België

Zou je burgers permanent inspraak kunnen geven in belangrijke vraagstukken? En is een referendum daarvoor een geschikt middel? David Van Reybrouck voert daartoe een experiment uit in België.

Lees meer →

Het geheim van verandering is, om niet om al je energie te richten tegen het oude, maar op het bouwen van het nieuwe.

– Socrates

Betekenisvol ondernemen: het nieuwe normaal

Het bestaande denken over de rol van bedrijven in de samenleving, is failliet. Kees Klomp, een pionier van de Betekeniseconomie, legt uit wat er wel nodig is.

Lees meer →

Kalorama: vernieuwing verpleeghuiszorg

|

Ruim vijftig zorginstellingen in de oduerenzorg hebben afgesproken om zorg te bieden waar niet de regels, maar de relatie met bewoners voorop staat. Hoe doen zij dat?

Lees meer →

Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine doen. Jezelf een vraag stellen, daarmee begint verzet. En dan die vraag aan een ander stellen.

– Remco Campert

Betonrot in de democratische rechtsorde

De opvatting dat de overheid een bedrijf is en burgers hun klanten, betekent het einde van de democratische rechtsorde. Werk aan de winkel dus!

Lees meer →

Calvijn College

Directeur Jolanda Hogewind zorgde voor een omwenteling op de als problematisch bekend staande school het Calvijn. En laat het 9 jaar later in uitstekende conditie achter.

Lees meer →

Nieuwsbrief #35

Nieuwsbrief #35 is een ode aan moedige jongeren die zich uitspreken en niet van plan zijn zich de mond laten snoeren.

Lees meer →

Dikwijs is het meest rechtvaardige dat je kunt doen, aan de tafel schudden.

– Alexandria Ocasio-Cortez

Staatsbank

De WRR bepleit de herintroductie van een publieke nutsspaarbank, om een economische crisis bij uitsluitend commerciële banken te voorkomen. Wat houdt dat in?

Lees meer →