Er is geld genoeg!

Geld is niet meer schaars, het levert geld op als je leent. Waarom kunnen we dan zo moeilijk geld vinden voor inspirerende en relevante projecten?

Lees meer →

Burgerberaad Amsterdam

Sommige vraagstukken vragen om lange termijnbeleid. Daarop experimenteert de gemeente Amsterdam met een burgerberaad om de CO2 uitstoot te verminderen.

Lees meer →

We kunnen vastgelopen systemen niet veranderen.We moeten opnieuw beginnen en nieuwe heilzame plekken creëren, oases, waar mensen op een goede manier kunnen werken, creatief kunnen zijn en zich goed kunnen voelen.

– Margaret Wheatley

Buurtzorg: andere bekostiging wijkverpleging

De NZa heeft een convenant nieuwe bekostiging afgesloten op basis van clientprofielen. Maar volgens Buurtzorg kun je wijkzorg beter bekostigen op basis van uitkomsten.

Lees meer →

Nieuwsbrief #40

Als er een ding is dat de coronapandemie heeft duidelijk gemaakt is het wel dat de maakbare wereld een illusie is. Meer dan ooit vraagt deze tijd van ons dat we open blijven staan, vragen stellen en twijfel toelaten.

Lees meer →

Aan de overzijde van een storm ligt de kracht die ontstaat wanneer je door de storm genavigeerd hebt. Hijs je zeil en begin.

– Gregory S. Williams

Jacqueline Hospers over liefdevol leidinggeven

Jacqueline Hospers schreef een boek over Liefdevol Leidinggeven waarin ze ratio en intuïtie samenbrengt. Haar gratis masterclass kan ik van harte aanbevelen.

Lees meer →

De Maatschappelijke BV

Sociale ondernemingen krijgen een eigen rechtsvorm, de maatschappelijke BV.

Lees meer →

Met ziel en zakelijkheid

Een podcast over de inspiratiebronnen van Lenette Schuijt en haar visie op organiseren en op leiderschap.

Lees meer →

Podcast met Roek Lips

In een webdebat van de Beweging van Barmhartigheid, over de wereld ná corona, verkent Roek Lips hoe nieuw leiderschap eruit ziet.

Lees meer →

Huis van de wijk

Zelfbeheer van bewoners werkt beter voor de sociale cohesie dan beheer door welzijnspartijen. Dat maakt dit voorbeeld uit Rotterdam duidelijk.

Lees meer →

Het licht blijft altijd schijnen. Als je maar de moed hebt het te zien. Als je maar de moed hebt het te zijn.

– Amanda Gorman

De leraar centraal

Op de Alan Turingschool staat de leraar centraal, niet de leerling. Leerkrachten krijgen er de tijd en rust om zich op hun vak te richten.

Lees meer →

Burgerberaad

De Nederlandse regering gaat uitzoeken of een burgerberaad kan helpen om in ingewikkelde kwesties tot een gedragen besluit te komen. Wat is een burgerberaad?

Lees meer →

Zelfsturing bij Carglass België

In het customer contact center van Carglass België werken de medewerkers in zelfsturende teams. Hoewel nog niet alles op rolletjes loopt, is de medewerkerstevredenheid fors toegenomen.

Lees meer →