Nieuwsbrief #12

ChrisvanBeek-4716

Bij innoveren hoort dat je tientallen experimenten doet en even zoveel keren faalt. It’s part of the game. Anders dan verandermanagement, dat uitgaat van een plan en interventies om het plan uit te rollen, gaat innovatie over stap voor stap uitproberen, net zolang tot het werkt. Innovatie gedijt dus in een omgeving van diversiteit, verschillende perspectieven, veelsoortige experimenten, allemaal naast elkaar. En fouten mogen maken. Waar duizend bloemen bloeien draagt er altijd wel eentje vrucht. Iets uitproberen, vooral als je dat op je eigen manier kunt doen, creëert bovendien eigenaarschap. In deze nieuwsbrief , die lang niet allemaal (of soms pas na lange tijd) succesvol zijn. Maar zonder uitzondering herinneren ze ons eraan dat echte vernieuwing mogelijk is.

Net als thuis

ZorgAccent

ZorgAccent is een middelgrote zorgorganisatie in Noord-West Twente (circa 2300 medewerkers) en bestaat momenteel uit twee divisies, woonzorg en thuiszorg. Tot 2010 was ZorgAccent een hiërarchische instelling, met veel managementlagen, grootschalige teams, veel overhead en veel protocollen en procedures. Uniformiteit was een belangrijk organisatieprincipe: iets dat op de ene locatie zo is georganiseerd, moet elders…


Duurzaam Soesterkwartier

Terugkijkend lijken de activiteiten van Duurzaam Soesterkwartier in Amersfoort een volstrekt logisch verhaal. Maar wie tien jaar geleden wandelde door de wijk Soesterkwartier zag een onaantrekkelijke wijk met verloederende werkplaatsen en verlaten rangeerterreinen. De laatste jaren schieten de groene bewonersinitiatieven als paddenstoelen uit de grond. Hoe werd dit monumentale stukje Amersfoort getransformeerd tot een innovatieve wijk?…


Laat iedereen opnieuw het wiel uitvinden!

Laat iedereen opnieuw het wiel uitvinden!

Er is een grote hang naar standaardisering in organisaties. De aanname is dat standaardisering leidt tot betere kwaliteit, want betere voorspelbaarheid en daardoor betere controle. Met behulp van standaarden kunnen we resultaten vergelijken, zodat de uitkomst van een bepaalde handeling voorspelbaar wordt. Zo is in de zorg de variatie in zorgprocessen sterk afgebouwd, met het argument…


UniC: een unieke school

UniC: een unieke school

Deze eigenzinnige school in Utrecht bestaat nu 11 jaar. In 2004 waren er nauwelijks vernieuwende scholen in Utrecht. Er waren twee openbare scholengemeenschappen die steeds zwarter werden en die zich niet konden handhaven. De Stichting voor Openbaar Onderwijs besloot om een nieuwe, eigentijdse school te beginnen en daarbij advies in te winnen bij onderwijsvernieuwers zoals…


Ook banken kunnen kantelen

Ook banken kunnen kantelen

Een artikel in De Groene Amsterdammer biedt tegenwicht aan het pessimisme van Joris Lyendijk's Dit kan niet waar zijn. De auteur, Koen Haegens zet tien oplossingen op een rij, oplossingen die de afgelopen jaren door academici, bestuurders en politici zijn gepresenteerd. 1. Verhoog de financiele dijken: verplicht banken om meer eigen vermogen aan te houden.…


Goed toezicht

Vestia, ABN AMRO, Amarantis, ROC Leiden en InHolland kwamen allemaal in de problemen, terwijl de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht niet tijdig ingreep. Hanske Plenge, Karin Doms en Hanneke de Zwart van het Platform Innovatie Toezicht (PIT) schreven een boek over de lessen die we hieruit kunnen trekken voor het toezicht van…


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.