Nieuwsbrief #16

ChrisvanBeek-4716Hallo,

Bijna dagelijks is er nieuws dat ons verbijstert en kwaad maakt. Bij de start van dit nieuwe jaar is vrijwel iedereen verontrust over de stand van zaken in de wereld. Politici en bestuurders reageren dikwijls met achterhaalde maatregelen die de verontwaardiging aanwakkeren. Als ik het nieuws echt tot me laat doordringen raak ik verlamd van boosheid. Het vraagt discipline om mijn geest niet te laten afstompen en mijn woede niet te richten op anderen. Toch is verontwaardiging in essentie een scheppende kracht. We zijn kwaad over iets dat niet klopt en anders moet. Wie verontwaardigd is, wordt geëngageerd en komt in beweging. Lees in deze nieuwsbrief over de boze Argentijnen die het failliete bedrijf van hun baas overnamen en er een succes van maakten. Om van verontwaardiging naar verandering te komen, moeten we: een menselijker wereld. Alle kleine beetjes helpen: een glimlach, een uitnodigend gebaar, een begripvol woord. Een mens zijn. Of een stapje verder: weigeren om onnodig te consumeren, een auto delen, op groene energie overstappen,  geen geld beleggen bij grote banken, met de buurt samen een volkstuintje beginnen. Met al die kleine stappen bouwen we aan een andere wereld dan die de media ons dagelijks voorspiegelen. Ik neem mij voor in 2016 om mijn verontwaardiging een springplank te laten zijn naar die nieuwe wereld. Doe je mee?

Bunq

Jonge ondernemers staan te popelen om taken van de banken over te nemen. Een van deze jonge ondernemers is Ali Niknam. Met zijn nieuwste bedrijf Bunq wil hij de markt veroveren via een app waarmee mensen onderling betalingen kunnen regelen. Lees meer...
de nieuwste school

De Nieuwste School

De Nieuwste School (DNS) in Tilburg begon in 2005 met 75 leerlingen. Afgelopen schooljaar was de instroom zo groot dat er moest worden geloot. Zoals veel vernieuwingsscholen zoekt ook DNS naar een balans tussen idealisme en harde eisen van overheid en inspectie. Lees meer...

Our Own Crazy Ones

Een korte video overnegen kantelaars die in hun sector een transitie in gang hebben gezet. Lees meer...

Huis voor Klokkenluiders

Op 2 juli 2015 is de wet Huis voor Klokkenluiders aangenomen door de Tweede Kamer. Daarmee zijn de meldmogelijkheden en de bescherming van werknemers die in hun organisatie een misstand signaleren, sterk verbeterd. Lees meer...

Rebel Architects

De film Rebel Architects volgt zes architecten die design gebruiken als een vorm van activisme en verzet tegen stedelijke ontwikkelingen die het welzijn van mensen en van het milieu bedreigen. Van drijvende woningen en groene gebouwen, tot bouwwerken die aardbevingsbestendig zijn. Lees meer...

Fasinpat: fabriek zonder baas

In Argentinië zijn sinds de eeuwwisseling zo'n 250 bedrijven omgevormd tot fasinpats. Ze ontstonden doordat woedende ontslagen arbeiders de fabriek overnamen. En er een succes van maakten. Lees meer...

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.