Nieuwsbrief #18

ChrisvanBeek-4716Hallo,

Laatst vroeg een kennis aan mij waar ik mijn dagelijkse nieuws vandaan haal. Zelf wilde ze haar krant opzeggen en zocht naar andere bronnen van informatie. Tja, een krantenabonnement heb ik al jaren niet meer. Eerlijk gezegd neem ik ’s morgens helemaal geen nieuws meer tot me, behalve wanneer ik een lange rit in de auto heb, op weg naar een klant. Via Facebook, Twitter en de Correspondent volg ik nieuws over positieve ontwikkelingen over zaken die me raken. Mis ik iets aan die angstwekkende berichten, aan die opgewonden verontwaardiging, aan al die somere statistieken?  De traditionele media vervormen ons wereldbeeld en verminderen onze betrokkenheid op de wereld in plaats van deze te versterken. Daarom krijg je van mij weer een nieuwsbrief met inspirerend nieuws en prikkelend nieuws. En mijn kennis heb ik aangeraden een detox in te lassen: een paar maanden zonder krant, journaal en actualiteitenrubriek.

Bestaat er iets als zwermleiderschap?

genius scenius

Zeven principes om te sturen vanuit the big picture Gastblog door Manfred van Doorn De ‘zwerm’ is een prima metafoor om complexe, schijnbaar chaotische samenwerkingsprocessen te beschrijven. Je ziet zwermen in de fysieke wereld (vogels, vissen, savanne-kuddes, grote mensengroepen) en op het internet, bij sociale media als Twitter en bij grote collaboratieve projecten als de…


Gemeenten in transitie

Gemeenten in transitie

Ruim een jaar geleden werden de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet (de drie grote decentralisaties). Een enorme uitdaging, niet in het minst omdat het ook een bezuiniging betekende: de gemeenten in transitie moeten meer doen met minder geld. Hoe vergaat het de gemeenten? Brengen de decentralisaties inderdaad…


Herstelcirkel in de wijk

In september start in Lent en Oosterhout (gemeente Nijmegen) een proefproject, bedoeld om mensen met een chronische aandoening te coachen om zelf weer de regie te krijgen over hun gezondheid. De focus ligt op een  blijvende verandering in de leefstijl. Hoe is dit initiatief ontstaan? Schoonmoeder met diabetes Huub ter Haar, initiatiefnemer en projectleider van…


Ucademy

Ucademy

Volgens een aantal studenten aan de Avans Hogeschool is het onderwijs dat deze instelling geeft, niet meer van deze eeuw. Er is te weinig aandacht voor persoonlijke levensvaardigheden die je elke dag toepast. Het onderwijs is teveel gericht op theorie en kennis. Hoewel Avans wel degelijk aan onderwijsvernieuwing werkt, gaat het de studenten te langzaam. Veel…


De Hofbogen

Hofbogen

In de vorige eeuw waren de oude Hofbogen in Rotterdam de dragers van het  Station Hofplein. Jarenlang was het een vervallen plek. Dankzij een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling doot een samenwerking tussen bewoners, ondernemers, corporaties en professionals, ontstond een nieuwe invulling voor de Hofbogen.Nog steeds de dragers onder het station Hofplein, vormen ze nu ook…


De nieuwsfabriek maakt ons bang

De Nieuwsfabriek

Gastcolumn door Huub ter Haar Heb je gehoord dat gisteravond een 23-jarige jongen is overleden? Nee? Zal ik het dan maar vertellen? Er was geen ongeluk. Neem me niet kwalijk. Is het je opgevallen dat je je aandacht spitst als zoiets je ter ore komt? Op deze manier wil ik je aandacht vragen voor de…


Ook kleine acties hebben grote impact

Soms lijkt het of je - ondanks je talloze inspanningen om beweging te creeren - geen enkele vooruitghang boekt. Maar misschien is dat niet zo. Misschien heb je niet helemaal zicht op de gevolgen van je acties, hoe klein ook. Kijk eens wat je met een klein zetje tot stand kunt brengen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.