Nieuwsbrief #2

ChrisvanBeek-4716

De tweede nieuwsbrief arriveert midden in de zomerperiode, ter ondersteuning en inspiratie voor degenen die deze warme weken doorwerken. Wekelijks verschijnen er talloze fascinerende, nieuwe initiatieven in de onderstroom. Teveel om allemaal te beschrijven, daarom in deze nieuwbrief een beknopte selectie. En voor wie de verhoren van de parlementaire enquetecommissie over woningcorporaties heeft gemist: we hebben de belangrijkste onderzoeksresultaten voor je op een rijtje gezet in het dossier woningcorporaties. Een hele fijne zomer gewenst!

SnappCar

Posted on 6 July 2014 by Lenette Schuijt

Victor van Tol en Pascal Ontijd, de oprichters van SnappCar, werkten beiden een aantal jaren in het bedrijfsleven, en wilden allebei meer positieve impact hebben  op de samenleving. Van Tol was gefascineerd door het nieuwe business model van peer-to-peer car sharing: van bezit naar gebruik. Auto's delen leidt tot minder en bewuster autogebruik en daarmee…


Schaalvergroting van gemeenten niet goedkoper

Posted on 10 July 2014 by Lenette Schuijt

In het regeerakkoord is het beleidsvoornemen opgenomen om het aantal gemeenten de komende regeerperiode te verminderen en daarmee een bezuiniging te realiseren op de kosten van het ambtelijk apparaat. Het regeerakkoord gaat uit van een vermindering met 75 gemeenten tot 2017. Gemeenten moeten volgens het kabinet Rutte II worden opgeschaald tot bestuurlijke eenheden van minimaal…


Zelfsturing bij de Stichting Wassenaarse Zorgverlening

Posted on 6 July 2014 by Lenette Schuijt

Om een goed werkgever te zijn, die het belangrijk vindt dat medewerkers enthousiast zijn in hun werk, nam directeur-bestuurder Nico Olsthoorn van de  Wassenaarse Zorgverlening, het initiatief tot zelfsturing. Het resultaat is een volledig zelfsturende thuiszorg, waar ook de huishoudelijke medewerkers onderdeel van het team zijn. De Stichting Wassenaarse Zorgverlening biedt ondersteuning, zorg en welzijn aan…


True Price

Posted on 10 July 2014 by Lenette Schuijt

True Price

Bedrijven berekenen systematisch hun kosten te laag en hun baten te hoog, omdat ze maatschappelijke kosten en belasting van het milieu buiten beschouwing laten en de waarde van hun producten overdrijven. Ze laten deze kosten over aan de overheid of wentelen ze af op toekomstige generaties, of het nu gaat om de maatschappelijke kosten om banken…


Lezing Hans Vermaak over eigen veranderkracht

Posted on 10 July 2014 by Lenette Schuijt

Hier kun je de video bekijken van de prikkelende lezing die Hans Vermaak hield op het Jaarcongres Jaarcongres Organiseren Adviseren Begeleiden 2014.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.