Nieuwsbrief #31

ChrisvanBeek-4716Beste lezer,

Onlangs sprak ik met een bestuurder in de zorg, een pionier op het gebied van nieuw en anders organiseren over zijn rol. Het belangrijkste wat hij doet, zei hij, is nieuwe narratieven scheppen. Nieuwe verhalen over cliënten, over de zorg en over de organisatie. In zijn organisatie wemelt het van verhalen waarom dingen niet kunnen, en waarom het nu eenmaal zo gaat zoals het gaat. Als tegenwicht verzamelt hij anekdotes van zorgprofessionals die het anders hebben aangepakt en daarmee succes hebben. Zo moedigt hij zijn medewerkers aan om zelf het lef te hebben om te doen wat nodig is en zich niet te laten tegenhouden door onzinnige protocollen.
Ik hoop dat deze website, en de nieuwsbrieven die ik een paar keer per jaar rondstuur, hetzelfde effect hebben: dat de vele verhalen over hoe het anders kan de lezers stimuleren en bemoedigen om bijvoorbeeld een zielloze vergadering af te schaffen, een experiment te starten met een nieuwe onderwijsmethode, mensen te verzamelen om samen een probleem in je wijk op te lossen, of van onzinnige regels af te wijken. Wij zijn het die met elkaar, met onze dagelijkse acties, bepalen hoe de toekomst eruit ziet! Ik hoop dat deze nieuwsbrief je weer veel inspiratie en stof tot nadenken biedt.

 

Diakonessenhuis Utrecht schrapt 100 indicatoren

Ziekenhuizen moeten gegevens over ruim 3500 indicatoren aanleveren aan de Inspectie, NZa, zorgverzekeraars en Zorginstituut Nederland. Het Utrechtse Diakonessenhuis stopt met het aanleveren van honderd kwaliteitsindicatoren aan het Zorginstituut Nederland. Het ziekenhuis wil daarmee een signaal afgeven. Stafvoorzitter en MDL-arts Marc Verhagen: ‘Het genereren van getallen waar we vervolgens niets mee doen en alleen maar…


Ecowijk Breda

cooperatie Brundtland

Een ecowijk van 250 woningen, opgezet door de bewoners zelf. Onlangs werd daartoe de Coöperatie Brundtland officieel opgericht. Er is een breed maatschappelijk draagvlak voor de nieuw te bouwen ecowijk. Maar als groep losjes verbonden burgers is het lastig om als gesprekspartnerop te treden bij overheid en bedrijfsleven. Een coöperatie past daar beter bij. Visie…


De binnenkant van Nieuw Organiseren

broosz

Waar Nieuw Organiseren een paar jaar geleden vooral gezien werd als een vorm van pionieren, komt er steeds meer ervaringskennis over wat er  gebeurt als je de stap zet naar nieuwe vormen van organiseren. Over deze ervaringskennis heeft Broosz een nieuwe bundel gemaakt. Het is  een weerslag van de inzichten die uitgewisseld zijn in de Community of…


Via de politiek of via burgerinitiatief?

zwembad

Na acht jaar stapte Esther Grondijs, gemeenteraadslid voor de fractie PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal in de gemeente Ronde Venen, uit de raad. De gemeenteraad was niet meer de plek is waar ze dingen gedaan kon krijgen. De inspiratie was ver te zoeken. Een van die kwesties die Grondijs aan wilde pakken, was het verouderde zwembad bij het Abcoudermeer. Het zwembad had…


Rebellen in de zorg

kwaliteit van zorg

Regels hebben een slechte naam gekregen in de zorg. In veel organisaties is oog voor de nadelen van (een teveel aan) regels. De noodzaak tot ‘ontregeling’ van de zorg wordt steeds breder onderkend. Zo wil het nieuwe kabinet ‘schrapsessies’ organiseren en hebben huisartsen een beweging geïnitieerd onder het motto ‘Het roer moet om’. Kennisplein Zorg…


Achteraf is het mooi wonen

Achteraf is het mooi wonen

Wat is dat toch met mannen die als ze eenmaal met pensioen zijn, ineens het licht zien? Ik herinner me dat Jack Welch in 2011 afscheid nam als topman van General Electric waar hij elke vijf jaar de 10% minst presterende medewerkers van de loonlijst haalde, wat hem de bijnaam Neutron Jack opleverde. Hij vergeleek zijn…


Niet tevreden over je bank? Verhuis je geld!

MYM

De financiële crisis heeft niet alleen geleid tot stengere wetgeving voor banken, het gaf ook aanleiding tot nieuwe maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan gezondere verhoudingen in de financiële sector. Een voorbeeld daarvan is Move your Money, een Amerikaans initiatief om het eigen vermogen te verhuizen van het internationale grootkapitaal op Wall Street naar een lokale bank. De…


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.