Nieuwsbrief #33

ChrisvanBeek-4716Beste lezer,

Er is veel om je zorgen over te maken in de wereld. Het ziet er niet fraai uit. Hoe anders was dat in 2009 toen een zwarte man talloze mensen overtuigde dat verandering mogelijk was en uiteindelijk het Witte Huis betrok. Ik heb me vaak afgevraagd hoe hij de huidige ontwikkelingen duidt en vooral, waaraan hij de hoop ontleent om door te gaan. In een seminar in Amsterdam onlangs zei hij dat zijn hoop is gevestigd op de jonge generatie leiders die mensen moeten meenemen in een aantrekkelijk verhaal voor de toekomst. Hij denkt niet aan morgen of volgend jaar, maar aan een volgend decennium.

Het is een vraag die ik tegenwoordig vaak stel aan vrienden en collega’s: waaraan ontleen jij hoop voor onze samenleving? Het is geen makkelijke vraag, maar hij leidt altijd tot een boeiend gesprek, waarin zowel hoop als wanhoop een plek hebben. Durven we nog te dromen? Welke idealen houden zich schuil onder ons doorzettingsvermogen? Onderhand wisselen we titels van inspirerende boeken en artikelen uit, en wijzen elkaar op hoopgevende mensen en ontmoetingen. Waaraan ontleen jij hoop?

De vijf fundamentele tekortkomingen van het nieuws

Posted on 30 September 2018 by Lenette Schuijt

vooruitgang

Wat is nieuws? Dat vroeg Rob Wijnberg zich af toen hij als filosofiestudent op een krantenredactie werkte. Hoewel mensen om hen heen nieuws op uiteenlopende wijze definieerden,  kwam hij er gaandeweg achter dat er wel degelijk – vaak onuitgesproken – criteria zijn waarop journalisten baseren of iets nieuws is of niet. Zo kwam hij  langzaam maar…


Leraar mag best wat burgelijk ongehoorzaam zijn

Posted on 23 September 2018 by Lenette Schuijt

burgerlijke ongehoorzaamheid

Leraren mogen hun eigen ideeen wel wat meer laten gelden, schreef Edith Hooge, hoogleraar onderwijsbestuur bij TIAS, Tilburg University, onlangs in het NRC. Lang niet alle regels waarmee zij in het onderwijs te maken krijgen zijn wettelijk bepaald. Er is meer ruimte dan ze denken. Volgens haar mogen leraren dan ook best wat meer burgerlijk…


Zelforganiserende teams binnen HilverZorg

Posted on 19 February 2017 by Lenette Schuijt

Zelforganiserende teams binnen HilverZorg

Dit artikel verscheen op 14 februari 2017 op Managementsite. In het kader van een training voor leidinggevenden van het Ministerie van VWS onder het motto Loslatend Sturen en Sturend Loslaten, bezocht ik een van de locaties van Stichting HilverZorg. HilverZorg is een organisatie in de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg die al enige tijd bezig is…


Eiland van bewoners zelf

Posted on 29 August 2018 by Lenette Schuijt

Een klein eiland voor de kust van Schotland (z0 groot als Vlieland) was tot eind jaren negenig in handen van een grondeigenaar, doorgaans een rijke man van het vasteland die weinig ophad met de manier van leven op Eigg. Toen in 1996 de toenmalige  eigenaar – een Duitse artiest en zelfverklaard professor – het eiland in…


Participatie van bewoners in Ooststellingwerf

Posted on 6 August 2018 by Lenette Schuijt

ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf zet vol in op participatie van bewoners. De ambtenaren, het managementteam, het college en de gemeenteraad hebben zich in het onderwerp verdiept via themabijeenkomsten. Zo is in de eerste bijeenkomst gesproken over de toekomstige rol van de Gemeenteraad (hoe kan de raad minder vergaderen en meer in contact zijn met burgers?) In…


Brabo

Posted on 22 July 2018 by Lenette Schuijt

cooperatief ondernemen

In de Antwerpse haven is een bijzondere organisatie werkzaam: loodsbedrijf Brabo. Het bedrijf is genoemd naar Silvius Brabo, het officiele symbool van de stad Antwerpen, afgebeeld op de fontein op de Grote Markt. Missie Het veilig en vlot loodsen, aan- en afmeren van schepen is de core business van Brabo. De loods adviseert de kapitein hoe…


 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.