Nieuwsbrief #34

ChrisvanBeek-4716Beste lezer,

De afgelopen maand sprak ik veel mensen in ‘de onderstroom’. Dag in, dag uit bouwen zij aan lokale energie voor en door bewoners, aan zorg met een menselijke maat, aan democratie van onderop, aan onderwijs in de volle breedte van het menszijn, aan een winstgevend bedrijf dat werk biedt aan mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Ik vroeg hen waaraan zij hoop ontlenen. Zonder uitzondering vertelden zij dat één leerling die zich gezien voelt in zijn talenten opweegt tegen talloze onzinnige maatregelen vanuit Den Haag. Dat één gelukkige patiënt het de moeite waard maakt om een uur ellendige formulieren in te vullen. Zij  doen hun werk vanuit intrinsieke waarden, zoals gastvrijheid, wederkerigheid, heel de mens en duurzaamheid. Wij vormen de tegenkracht, zeggen zij. Wij zijn de nieuwe wereld. De oude sputtert nogal wat tegen, maar de bredere beweging in de haarvaten van de  samenleving is niet te ontkennen. Als je afgaat op de (sociale) media krijg je een verkeerd beeld van wat er gaande is in de samenleving.
Een tegenbeweging die ingaat tegen de huidige polarisatie, verdeeldheid en agressie in de openbare ruimte, is een beweging die principes verbindt met respect en hoffelijkheid. Door verbinding te zoeken met het andere, mensen te zien, te zorgen voor elkaar en voor de planeet, bieden we tegenwicht tegen destructieve krachten om ons heen. Het wordt mijn motto voor de decembermaand: Hoffelijkheid. Zorgvuldig in mijn taal, respectvol en genereus naar anderen. Alles wat de leiders om ons heen momenteel niet zijn.

Herenboerderij

Posted on 16 October 2018 by Lenette Schuijt

Wilhelminapark

Steeds vaker zoeken consumenten naar voedsel waarmee ze zich verbonden kunnen voelen: geen anoniem product uit de supermarkt maar een herkenbaar product van een lokale boer. Een dergelijke mogelijkheid voor consumenten om voedsel uit hun directe omgeving te halen, levert de Herenboerderij. Professioneel, eigentijds en duurzaam produceren zij hun voedsel op een kleinschalig coöperatief gemengd boerenbedrijf.…


Changez!

Posted on 17 October 2018 by Lenette Schuijt

Daar waar de overheid tekortschiet of te weinig rekening houdt met burgers schieten maatschappelijke initiatieven uit de grond. Burgers delen auto’s, richten een coöperatie op om elkaar van duurzame energie te voorzien, delen grond voor biologische landbouw, organiseren betaalbare huisvesting en vangen samen vluchtelingen op. Filmmaker Ben De Raes bezocht deze positieve alternatieven in de…


Geldstromen door de school

Posted on 3 November 2018 by Lenette Schuijt

Marije van den Berg

Ouder Marije van den Berg vroeg zich af hoe het kon dat ze per maand meer geld uitgaf aan bijles voor haar dochter dan jaarlijks aan ouderbijdrage aan de school. In overleg met de directeur van de basisschool van haar dochter besloot ze om de geldstromen in de school in kaart te brengen.Wat waren  de…


Bellingcat

Posted on 6 November 2018 by Lenette Schuijt

Het in 2014 In Engeland opgerichte onderzoekscollectief Bellingcat gaat ook in  Nederland opereren. In twee grote steden (waarschijnlijk Amsterdam en Utrecht) worden teams opgezet die lokale kwesties gan onderzoeken volgens de methode waar Bellingcat om bekend staat: openbare internetbronnen als Google Earth, Youtube en sociale media, grondig doorspitten. Bellingcat maakt gebruik van expertise op digitaal terrein, een…


De toekomst van de universiteit

Posted on 17 November 2018 by Lenette Schuijt

kennisbedrijf

Wat is de universiteit? Waaraan ontleent zij haar bestaansrecht in deze tijd?Universiteiten bestaan in Europa al bijna duizend jaar als plaatsen van wetenschap- pelijk onderwijs en onderzoek. Ze hadden en hebben grote betekenis voor het functioneren van de samenleving. Maar omdat de samenleving voortdurend verandert, moeten ook universiteiten steeds opnieuw de vraag beantwoorden wie ze zijn…


Right to Challenge

Posted on 19 October 2018 by Lenette Schuijt

R2C

Burgers willen zeggenschap hebben over belangrijke thema's in hun directe leefomgeving, zoals leefbaarheid, zorg, wonen, energie, duurzaamheid en voedsel. In het regeerakkoord zegt het kabinet ruimte te willen bieden aan initiatieven van burgers en verenigingen in de samenleving. Via een Right to challenge-regeling wil het kabinet burgers en lokale verenigingen de mogelijkheid geven om een alternatief…


Plastic Bank

Posted on 22 November 2018 by Lenette Schuijt

Plastic Bank

Plastic Bank is een Canadees bedrijf, opgericht, of eigenlijk een sociale onderneming, dat plastic afval recyclet en tegelijkertijd arme mensen wat extra kunnen verdienen. Oprichters David Katz en Shaun Frankson besloten in 2013 twee vliegen in een klap te slaaan. Enerzijds het milieuprobleem van de enorme plastic afvalberg aanpakken, anderzijds gelegenheid bieden voor inwoners van ontwikkelingslanden om…


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.