Nieuwsbrief #37

ChrisvanBeek-4716Beste lezer,

Volgens het HOW rapport, dat wordt gepubliceerd door LRN, een Amerikaans bedrijf dat adviseert over ethiek, naleving van regelgeving en bedrijfscultuur, is er een flinke groei te zien in het aantal organisaties die een vorm van zelfsturing hebben omarmd. Onder zelfsturende organisaties verstaan ze organisaties waar niet macht of regels bepalend zijn, maar een purpose, ondersteund door morele autoriteit en waar medewerkers worden aangemoedigd om mee te sturen. Bovendien bleek uit dit rapport dat zelfsturende organisaties veel beter presteren, zowel op financiële resultaten als op innovativiteit, klanttevredenheid, duurzaamheid en merkreputatie.
Dat is goed nieuws. Een verschuiving in de machtsverdeling binnen een organisatie is een van de vier kenmerken van nieuw organiseren. In zulke organisaties ontstaan meer gelijkwaardige, wederkerige relaties tussen volwassen mensen die op basis van vertrouwen en afspraken met elkaar samen werken. Zelfsturing betekent niet dat iedereen doet wat hij of zij wil, maar dat eenieder betrokken is bij het bepalen van wat er moet gebeuren en door wie. Dat bleek uit het promotieonderzoek van Sinteur (2018). Hoewel sommige organisaties zelfsturing omarmen om de bestaande machtsverdeling juist te bestendigen, laten succesvolle voorbeelden van nieuw organiseren zien dat zelfsturing een bewuste keuze is om het leiderschap te delen met alle medewerkers. In deze nieuwsbrief lees je niet alleen over de andere drie kenmerken van nieuw organiseren, maar vind je ook weer inspirerende voorbeelden van hoe het anders kan.

The Syllabus

Posted on 27 October 2019 by Lenette Schuijt

The Syllabus

Een website die wekelijks de allerbeste en relevantste boeken, podcasts, video's en wetenschappelijke en journalistieke artikelen aanbeveelt aan iedereen die de wereld beter wil begrijpen. Dat was het idee dat Evgeny Morozov kreeg terwijl hij bezig was om alle boeken te scannen waarvan hij vindt dat hij ze ooit moet lezen. Dat weet hij, omdat hij een…


Austerlitz Zorgt

Posted on 19 October 2019 by Lenette Schuijt

austerlitz zorgt

Onder het plaatsnaambord van Austerlitz (gemeente Zeist) staat 'zorgzaam dorp'. Bewoners zorgen voor ouderen die hulp kunnen gebruiken. Voor de ouderen in Austerlitz betekent opname in een zorginstelling dat ze moeten verhuizen naar Zeist. Daarom is in 2012 de  zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt opgericht. Het begon allemaal met een - door vrijwilligers gerunde - vervoersdienst voor doktersbezoek, Austerlitz…


De vier kenmerken van nieuw organiseren

Posted on 17 October 2019 by Lenette Schuijt

nieuw organiseren

Steeds vaker zoeken organisaties naar nieuwe vormen van organiseren, zoals zelfsturende teams, agile en holacracy. Wat verbindt deze vormen en benaderingen? Wat zijn de kenmerken van Nieuw Organiseren? Het bestaande denken over organiseren, dat sterk beïnvloed is door Frederick Taylor, voldoet niet meer. Mensen beter opgeleid dan in de tijd warain hij zijn ideeën formuleerde,…


Rechtstreeks bankieren bij een centrale bank

Posted on 12 October 2019 by Lenette Schuijt

De  economen van de denktank Sustainable Finance Lab (SFL) pleiten ervoor dat Nederlanders een bankpas en betaalapp krijgen die hen toegang geeft tot een betaalrekening bij De Nederlandse Bank (DNB). Op die manier kunnen zij rechtstreeks bankieren met publiek digitaal geld van de centrale bank, in plaats van overgeleverd te zijn aan private digitale euro's…


Hutten's gastvrijheid

Posted on 29 September 2019 by Lenette Schuijt

hutten

Bernhoven sleepte al drie keer de prijs in de wacht voor meest gastvrije ziekenhuis van Nederland. Op zes onderdelen scoorde het bijzonder hoog, beleid (97), ambiance (94), bejegening (96), eten en drinken (99) faciliteiten (92) en klantvriendelijkheid (94). De totaalscore komt uit op 95 van de honderd procent, terwijl het landelijk gemiddelde 79 procent is. De…


Stadmakers coöperatie

Posted on 24 September 2019 by Lenette Schuijt

Als Flora Ziegler door een stadswijk loopt, schiet ze mensen aan, maakt een praatje, ze vraagt naar hun hobby's, hun behoeften en hun ideeën over de wijk. Als mensen zelf iets willen organiseren voor hun wijk worden ze stadmaker. De Stadmakerscoöperatie is een netwerk van mensen die zich verantwoordelijk voelen voor de wijk waarin ze leven.…


Patagonia

Posted on 14 September 2019 by Lenette Schuijt

Patagonia

Kun je door het produceren van buitensportkleding de planeet redden? Dat is in elk geval de ambitie van Patagonia. Maar hoe meer de onderneming zich verzet tegen de consumptiemaatschappij, hoe harder het groeit. En hoe groter de ecologische voetafdruk van het bedrijf. Milieuactivist in het bedrijfsleven Patagonia zou je een groene multinational kunnen noemen. Het…


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.