Nieuwsbrief #7

ChrisvanBeek-4716Na de feestdagen waarop iedereen elkaar het beste toewenste, zijn we met de terreur in Parijs hardhandig het nieuwe jaar in geduwd. Ook ik ben woedend en verdrietig over zoveel haat en onverdraagzaamheid. Net zoals ik kwaad ben op multinationals die zich de natuur toe-eigenen, en op de rijke elite die zoveel bezit dat armoe en honger in de wereld onmiddellijk kunnen worden opgeheven. Op het scherp van de snede doet het er toe hoe we handelen. Met elke stap die we zetten belanden we ofwel terug in de tijd ofwel  creëren we juist een andere werkelijkheid. En ieders stap telt. Daarom staat deze eerste nieuwsbrief van 2015 weer vol voorbeelden van moedige individuen die dwars op de golven roeien en de daaruit voortvloeiende tegenwerkingen fier het hoofd bieden. Ik hoop dat het je inspireert om je ook uit te spreken, regie te nemen en actief bij te dragen aan een meer humane wereld.

Nieuwe bestemming voor gevangenis

Fatima Flores

De meeste gevangenissen beschouwen het als hun belangrijkste doelstelling om gedetineerden te bewaken gedurende hun gevangenisstraf. Of om de samenleving te beschermen tegen criminelen. De hoofdofficier van politie in het stadje Granada in Nicaragua, een onconventionele en moedige vrouw, denkt daar anders over. Natuurlijk moeten gevangenen worden bewaakt en de samenleving beschermd, maar zou het mogelijk zijn om…


St Jansdal beste ziekenhuis

St Jansdal beste ziekenhuis

Een sterke patiëntgerichtheid, optimale dienstverlening, geringe wachttijden, veilige medische zorg, en betrouwbaar en solide als organisatie. Volgens het jaarlijks onderzoek van weekblad Elsevier naar de beste ziekenhuizen is het Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk (gemeten over de jaren 2010 tot en met 2014) het beste ziekenhuis. Elsevier meet de gemiddelde prestaties van ziekenhuizen en bekijkt hoe elk ziekenhuis van dit…


Lokaal geld en werk behouden

Frank Wijnen woont in Valkenswaard en werkt er in de grafische industrie. Net als veel andere bedrijven besteedde hij veel drukwerk uit aan  landen als China, Polen en Oekraïne. Dat beviel hem niet. Elke tussenstap in het productieproces kost veel geld en lokale ondernemers missen de omzet. Daarom startte hij Your Own Valkenswaard. Met deze coöperatie wil…


ICT-blunders Overheid

ICT-blunders Overheid

Afgelopen zomer haalde Minister Hennis-Plasschaert vier directeuren van uitvoerende ICT-diensten binnen haar ministerie van hun functie en nam de CIO op in de bestuursraad, om zo de problemen rond verouderde ICT bij Defensie op te lossen. Ze kondigde aan dat het waarschijnlijk veel geld ging kosten om de boel weer op orde te brengen. Terwijl het ministerie al…


Toekomst van banken: drie essentiële bewegingen

Toekomst van banken: drie essentiële bewegingen

Gastcolumn door Owen de Vries 2014 is voorbij. Tijd om de balans op te maken. Veel mensen reflecteren op het afgelopen jaar. Hoe ging het? Wat ging er goed, niet goed? En niet te vergeten; wat wil ik (radicaal) anders doen in 2015? De meeste bedrijven hebben hun jaarplan 2015 afgelopen maanden gemaakt en staan…


Wetenschap en bedrijfsleven: nauwe banden

Wetenschap en bedrijfsleven: nauwe banden

Dat de wetenschap nauwe banden onderhoudt met het bedrijfsleven bleek al uit het onderzoek dat de Groene Amsterdammer in 2013 deed naar de nevenfuncties van zeshonderd hoogleraren economie, bedrijfskunde, accountancy, financiën en fiscaal recht aan de Nederlandse universiteiten. Daaruit blijkt dat 44% een of meer nevenfuncties heeft bij bedrijven of commerciële instellingen. Vooral de hoogleraren accountancy…


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.