Amstelring Wijkzorg

Amstelring-Wijkzorg-RGBIn 2012 startte Amstelring Wijkzorg, de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg-tak van de Amstelring Groep, met een pilot wijkgericht werken met zelfsturende teams. Het doel: kwalitatief betere zorg, aantrekkelijker werk voor verpleegkundigen en verzorgenden en een beter financieel resultaat. Twee teams gingen vrijwillig de uitdaging aan en terwijl zij nog bezig waren met experimenteren besloten nog vijf teams dat zij zich bij de proef wilden aansluiten. De pilot werd zo succesvol dat de directie binnen zeven maanden na de start besloot om zelfsturing mogelijk te maken in alle 42 wijkteams. Het succes had veel te maken met het uitgangspunt dat Amstelring hanteerde, van ‘High Trust, High Penalty’: medewerkers krijgen het vertrouwen en de ruimte van de organisatie, maar misbruik van die ruimte wordt snel gecorrigeerd. Ook zelf het leerproces sturen Bij het werken in een zelfsturend team doen de medewerkers meer dan alleen het verzorgen van cliënten. Zelf roosteren, de teamsfeer bewaken en mogelijk ziekteverzuim aanpakken zijn ook zaken die de teams nu zelf oppikken. Om hen voor te bereiden op de verrijkte taken kregen de medewerkers van Amstelring een aanbod van cursussen  volgens het principe ‘leren van elkaar’. De teams werden verder ondersteund bij de transitie door 3 coaches, die door de teams ondersteunden bij het nemen van een gezamenlijke beslissing, bij het functioneren van het team of bij samenwerkingsproblemen. Ook is er een centraal wijkservicecentrum opgericht waar de teams terecht kunnen voor vragen van praktische aard. Resultaten Als gevolg van de nieuwe manier van werken is de productiviteit binnen Amstelring Wijkzorg gestegen van 53% naar 62%. Medewerkers ervaren wel de druk van nieuwe taken die op hun afkomen, maar willen zeker niet terug naar de oude situatie. Cliënten zijn met name zeer te spreken over het feit dat zij nu met een klein aantal medewerkers uit één wijkteam te maken krijgen, waar zij direct telefonisch contact mee kunnen opnemen. De tevredenheid over de werkwijze van wijkgericht zelfsturend werken is 7,6 (de traditionele werkwijze werd met een 6,2 beoordeeld). Ook de vertrouwensband tussen medewerkers en cliënten is verbeterd, evenals het vertrouwen van medewerkers in de organisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.