Nieuw Organiseren: een serie artikelen

Sinds begin oktober heb ik vier artikelen gepubliceerd op Managementsite waarin ik probeer theorie te vormen over een ontwikkeling in het denken over organiseren. Het is een ontwikkeling die al anderhalve eeuw geleden begon, met het denken van Mary Parker Follett, de tegenhanger van Frederick Taylor. De kiem voor deze artikelen lag in een podcast die ik in juni 2019 samen met Tjip de Jong opnam.

In het eerste artikel, Nieuw Organiseren, waar hebben we het over? probeer ik tot een omschrijving te komen. Wat rekenen we er wel en niet toe? Moet er altijd sprake zijn van zelfsturing? Zijn de scrum teams bij de ING voorbeelden hiervan?

In het tweede artikel, Nieuw Organiseren, wat is er nieuw aan? gepubliceerd op 15 oktober 2019, beschrijf ik de vier kenmerken die het nieuwe denken over organiseren onderscheiden van klassiek organiseren. het gaat om een integratie van denken & doen, om een andere mindset, om uitgaan van (maatschappelijke) betekenis en om een andere machtsverdeling in de organisatie.

In het derde artikel, Nieuw Organiseren: en nu de praktijk! gepubliceerd op 12 november 2019, geef ik aan wat de implicaties zijn van deze nieuwe manier van organiseren. Hier wordt duidelijk dat het niet gaat om zomaar een vorm die je kunt invoeren, zoals zelfsturende teams, maar om een verschuiving in aannames over samenwerken, sturen, kennis delen en coördineren.

Hamer en spijkersHet vierde artikel, dat verscheen op 28 januari 2020, is een kritische bespreking van organisatievormen die de uitgangspunten van Nieuw Organiseren misbruiken om nog meer hiërarchische controle te verkrijgen of nog meer winst te maken. In dit artikel, Zogenaamd Nieuw Organiseren, passeren voorbeelden als Über en AirBnB die de platformgedachte aanwenden om buiten de wet en de belastingen te opereren.

Volgende week verschijnt het vijfde en voorlopig laatste artikel in deze reeks, over wat het oplevert en hoe je het borgt. In dit artikel beschrijf ik de resultaten van zelfsturing en anders organiseren, en geef ik aan wat er voor nodig is om duurzaam anders te organiseren.

Op de artikelen zijn veel inhoudelijke reacties gekomen. Veel lezers gaven aan dat ze de voorbeelden en de uitgangspunten herkennen. Op 10 juni zet ik deze gedachtenvorming voort, samen met Willem Mastenbroek, in een nieuwe podcast over dit onderwerp. Als je vragen hebt naar aanleiding van een van de artikelen, die we in de podcast kunnen bespreken, stuur me een mailtje!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.