Blauwe zorg

pills-01Een voorbeeld van collaborative care is Blauwe Zorg, een regionaal experiment in Zuid-Limburg met zorgverzekeraar VGZ, Huis voor de Zorg en azM om de kosten van de zorg efficiënter en dus goedkoper te maken, zodat zorg voor iedereen betaalbaar blijft. Het ministerie van VWS heeft Blauwe Zorg, het samenwerkingsverband van Huisartsen, zorgverzekeraar en Huis voor de zorg in de regio Maastricht, aangewezen als proeftuin. De initiatiefnemers willen de komende jaren in samenwerking met zoveel mogelijk partners het zorglandschap veranderen.

Het nieuwe zorgconcept heet Blauwe Zorg, geïnspireerd door het milieu waar een term als groene stroom duidelijk heeft gemaakt wat duurzaamheid is. Die duurzaamheid willen de initiatiefnemers realiseren in Blauwe Zorg. Hoe houden we de zorg voor iedereen toegankelijk, niet alleen nu maar ook in de toekomst? En dan niet door minder zorg te leveren, maar door met name de zorg op een andere manier in te richten.

Aanpassing van de zorgorganisatie
Het idee van Blauwe Zorg is gebaseerd op twee basisprincipes, aanpassingen in de organisatie van zorg en gedragsverandering bij zorgaanbieders en patiënten. Aanpassing van de organisatie van zorg gaat via een betere samenwerking tussen de verschillende zorgverleners bij de zorg voor chronisch zieken, bijvoorbeeld door de patiënt meer centraal te stellen en zorg op maat te leveren. De kwaliteit neemt daardoor toe, terwijl de kosten kunnen dalen. Een ander voorbeeld is dat een medisch specialist samen met de huisarts de patiënt behandelt, hetzij in het ziekenhuis, hetzij in de huisartsenpraktijk. Een derde voorbeeld is gerichte interventies in de eerstelijns diagnostiek , waardoor er minder onderzoeken onnodig dubbel worden gedaan.

Gedragsverandering bij zorgaanbieders en patiënten
Het tweede basisprincipe gedragsverandering is erop gericht duidelijk te maken dat zorg een schaars goed is en dat we de toegankelijkheid en betaalbaarheid ervan moeten bewaken. Als zorgaanbieders werken vanuit één gezamenlijk financieel kader (dat niet meer samenhangt met het aantal behandelingen, maar met het resultaat van de behandelingen) zullen ze sneller zorgen voor een efficiënt ingerichte organisatie en zullen ze elkaar sneller aanspreken. Gedragsverandering geldt ook voor patiënten: zorgverleners moeten hen een grotere verantwoordelijkheid geven over hun gezondheid bijvoorbeeld door e-health.

Experimenten zoals in Zuid Limburg laten zien dat er andere vormen van financiering mogelijk zijn die minder kosten en geen perverse bijwerkingen hebben. De werkwijze van Blauwe Zorg moet een besparing van 8 miljoen euro opleveren en betekent het doorbreken van de vicieuze cirkel van groeiende zorgkosten.

Bekijk een video over Blauwe Zorg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.