Burgerbesluit Enschede

Op 12 november vond in Enschede de afsluiting plaats van de G1000 rond het thema vuurwerk met een primeur voor Nederland: het eerste Burgerbesluit. Drieënzeventig burgers stemden over zes voorstellen die waren voortgekomen uit de G1000 bijeenkomst in juni dit jaar. Deze voorstellen werden in de afgelopen maanden verder uitgewerkt in werkplaatsen van burgers in samenwerking met een ambtenaar.

vuurwerkVuurwerk
Het begon allemaal op 10 juni met de Burgertop. Driehonderdvijftig inwoners, politici, ambtenaren en experts spraken toen een dag lang over het onderwerp vuurwerk, onder het motto: Hoe wordt de jaarwisseling in Enschede weer een feest voor iedereen? De Burgertop leidde tot een groslijst van ideeën. Daarop hebben zo’n 50-60 deelnemers in een aantal werkplaatsen de ideeën uitgewerkt en samengevat tot 6 concrete voorstellen. De ontwikkeling van de voorstellen kon door alle inwoners van Enschede worden gevolgd op het digitale platform www. G1000Enschede.nl.

Panels
Op 12 november waren de zes voorstellen gereed. Op die dag kwamen een kleine honderd deelnemers  in het gemeentehuis van Enschede bij elkaar om in de ochtend panelgesprekken bij te wonen of eraan deel te nemen. Er waren drie panels, elk bestaande uit drie leden: het burgerpanel, het raadspanel en het expertpanel. Elk panel had een eigen zaal en het publiek kon tussen elke ronde door van zaal wisselen. De zes voorstellen die in de voorafgaande maanden tot stand waren gekomen, werden door de werkplaatsen elk voorgelegd aan de panels. Er waren zes rondes zodat ieder panel de kans kreeg om iedere werkplaats over hun voorstel te bevragen. Ook vanuit het publiek werden vragen gesteld.

burgerbesluitAlleen burgers mogen stemmen
Na de lunch volgde een stemming onder leiding van Burgemeester Onno van Veldhuizen. Alleen de 73 aanwezige burgers van Enschede mochten stemmen. Het ging tenslotte om een Burgerbesluit. Per voorstel volgde een kort filmpje en een beschrijving. Vervolgens konden deelnemers een stemverklaring tegen of voor afleggen, waarna hoofdelijk werd gestemd door te gaan staan als men voor het voorstel was. Drie voorstellen werden aangenomen. Die voorstellen behelsden het instellen van buurwerkvrije zones, een voorlichtingscampgane in de stad en het -in samenwerking met scholen – vergroten van de bewustwording van de jeugd rond vuurwerk.

Zorgvuldige procedure
Na een korte schorsing werd het Burgerbesluit Enschede gepresenteerd, waarin de drie voorstellen zijn verwerkt. Ook hierover mochten alleen de aanwezige burgers stemmen. Opvallend was dat ook deelnemers wiens voorstel was weggestemd het Besluit ondertekenden. Dat is vaak een indicator voor een goed verlopen procedure. Men is weliswaar teleurgesteld in het feit dat het eigen voorstel niet is gekozen maar kan goed leven met het resultaat omdat de procedure eerlijk en transparant is verlopen.

Directe democratie
Het Platform G1000.nu streeft naar vernieuwing van de democratie door directe participatie van burgers. Centraal in haar aanpak staan de dialoog en loting. Geïnspireerd door een eerste initiatief in Belgie in 2011, o.a. door David Van Reybroeck heeft het Platform sinds 2014 22 Burgertoppen georganiseerd. Daarbij wordt volop geëxperimenteerd om deze nieuwe G1000-aanpak te combineren met het bestaande democratische stelsel. In Enschede lijkt dit nu bijzonder succesvol te gaan resulteren in een gezamenlijk genomen Burgerbesluit. Het is de eerste keer dat in Nederland dat burgers op deze manier via een gezamenlijk genomen besluit hun wensen ten aanzien van hun stad kenbaar maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.