Burgerinitiatief Ons Geld

de verleidersOp 14 oktober 2015 was de hoorzitting in de vaste Kamercommissie voor Financiën over geldschepping, aangezwengeld door het Burgerinitiatief Ons Geld, dat pleit voor een maatschappelijk verantwoord geldstelsel. De manier waarop geld gecreëerd wordt, door private commerciële banken, veroorzaakt vele maatschappelijke problemen. Het Burgerinitiatief wil dat dit maatschappelijk bespreekbaar wordt voor het te laat is. Het Burgerinitiatief is een samenwerking van De Verleiders (de theatergroep van George van Houts), Ad Broere, Luuk de Waal Malefijt (namens Onsgeld.nu) en de  Stichting Ons Geld.

maxresdefault-2Steun uit Tweede Kamer
Op 16 maart 2016 volgde het debat in de Tweede Kamer. Na een toespraak van initiatiefnemer George van Houts, die de Kamer opriep om de hervorming van ons geldstelsel in te luiden,  volgden Kamerleden die het Burgerinitiatief ondersteunden. Vooral kamerlid Wassenberg (PvdD) sprong eruit met een helder en ondersteunend betoog . Minister Dijsselbloem erkende dat Ons Geld de kern heeft geraakt, en betoonde zich bereid de  voorstellen nader te gaan onderzoeken. Na het debat stemden alle Kamerleden voor onderzoek naar de introductie van een veilige bank. Een ruime Kamermeerderheid stemde voor onderzoek naar de werking van het geldstelsel, uit te voeren door de WRR. Een motie tot hervorming van het geldstelsel is nog aanhangig.

Eerste succes
Met dit debat is de eerste fase van wat Burgerinitiatief beoogde, geldschepping op de politieke agenda krijgen, geslaagd. Het is nu zaak om vinger aan de pols te houden. Gaat het beloofde nader onderzoek er komen, hoe gaat de onderzoeksopdracht luiden en wie worden erbij betrokken? De activiteiten van het burgerinitiatief gaan daarom door, nu onder de naam Ons Geld.

money-goldAchtergrond: waarom hervorming van het geldstelsel?
Op dit moment wordt ons geldstelsel gedomineerd door het bankwezen. Commerciële banken creëren geld door het eenvoudigweg in hun boeken te schrijven. Ze belasten het vervolgens met rente. Banken bepalen wie dit geld waarvoor en onder welke voorwaarden initieel in handen krijgen. Zo exploiteren banken de geldpers en zijn doen dit middels kredietverlening: het beloven van geld of betaling. Deze ‘beloftes’ van banken functioneren als geld in onze samenleving. Eigenlijk is er te weinig geld in omloop, we moeten het doen met deze beloftes. De geldhoeveelheid en het commerciële bankbedrijf zijn intens met elkaar verstrengeld. Banken zijn in staat om hun risico’s af te schuiven op anderen, zoals overheid en belastingbetaler. Als we banken failliet zouden laten gaan zouden we allemaal ons geld kwijtraken.Bekijk hier een video over geldcreatie.

Overheid als geldschepper
Het Burgerinitiatief Ons Geld pleit dan ook voor ontvlechting van geldomloop en bankbedrijf. De overheid moet daarbij gaan zorgen voor de maatschappelijke geldhoeveelheid. Banken moeten weer gaan bankieren, dat wil zeggen, krediet verlenen op basis van bestaand geld. De overheid is de aangewezen partij om dit geld aan de maatschappij beschikbaar te stellen. De overheid moet zorgen dat er voldoende geld in omloop is zodat ieder op behoorlijke wijze en zonder structurele afhankelijkheid van bankkrediet, in zijn levens- en ontwikkelingsbehoeften kan voorzien.

Geld gebruiken voor doelen van de samenleving
Gebruik van bankkrediet als geld heeft een prijs. Het is belast met schuld en rente. De maatschappelijke geldhoeveelheid is momenteel  afhankelijk van de schuldenlasten die een samenleving dragen kan. Dat begrenst de welvaartsontwikkeling. In dit geldstelsel blijven welvaartspotenties onbenut en wordt teveel verspild en vervuild. Beter is het dat geld weer dienstbaar wordt aan de doelen die een samenleving zich stelt.

Geld is een maatschappelijke machtsmiddel bij uitstek. Een overheid die dit machtsmiddel uit handen geeft verliest controle, zoals in het recente verleden wel gebleken is. Het is zaak om dit machtsmiddel goed in de hand te krijgen, en vervolgens ook goed in de hand te houden. Dat is essentieel voor de economie én de democratie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.