Nieuwe investeringsvorm bij Buurtzorg-T

|

BuurtzorgT heeft een slimme investeringsvorm bedacht, waarbij de opbrengsten niet naar de investeerder terugvloeien, maar toevallen aan BuurtzorgT zelf. Daarvoor gaat de organisatie een eigendomsconstructie gebruiken, die ontwikkeld is door het Duitse bedrijf Purpose Evergreen Capital.

Nico MolemanGroeiende organisatie
BuurtzorgT is de ggz-tak van Buurtzorg, die in 2013 werd opgericht door Jos de Blok en Nico Moleman. Het is een snel groeiende aanbieder van diensten op het gebied van geestelijke gezondheid. De organsiatie werkt nauw samen met De Nieuwe GGZ, een vernieuwingsbeweging binnen de geestelijke gezondheidszorg. In 2019 bedroeg de omzet van BuurtzorgT 13,1 miljoen euro en deze omzet groeit jaarlijks met 50 procent. Door de snelle groei had de organisatie te kampen met  liquiditeitsproblemen. Ggz-aanbieders krijgen pas uitbetaald aan het einde van een behandeling. Als de instelling snel groeit, is dat een probleem.

Op zoek naar werkkapitaal
Omdat de bank deze groei niet helemaal kon financieren, gingen ze op zoek naar een private investeerder. In het begin waren De Blok en Moleman huiverig voor een private investeerder. Veel investeerders willen immers rendement maken en op termijn de aandelen met grote winst verkopen. Het gevaar is dat winst maken een doel op zich wordt en de missie van de organisatie in de knel komt.

Kleiner rendement
Met die kritische houding kwamen uit bij de Duits-Zwitserse investeerder Purpose Evergreen Capital, opgericht door de Duitser Armin Steuernagel.Dit bedrijf bestaat uit bevlogen ondernemers die uitsluitend bedrijven helpen die betekenisvol werk doen. Ze nemen genoegen met een kleiner rendement als daar een zinvolle maatschappelijke bijdrage tegenover staat. Deze ondernemers hebben een slimme investeringsvorm bedacht die is gebaseerd op het concept van Steward Ownership.

Steward Ownership
Het concept van Steward Ownership houdt in dat de aandelen van een bedrijf zijn verdeeld in aandelen met eigendomsrechten en aandelen met zeggenschap. De aandelen met zeggenschap zijn in handen van de ‘stewards’. Dit zijn een soort rentmeesters met een dienende en ondersteunende rol. Ze zijn er om de organisatie te helpen haar doelen te bereiken. Moleman en De Blok zullen voorlopig fungeren als stewards totdat medewerkers van BuurtzorgT die rol kunnen overnemen. Bij overdracht zullen zij slechts een symbolisch bedrag van 0,01 euro krijgen.

EvergreenPurpose Evergreen Capital
De investeringsmaatschappij Purpose Evergreen Capital betaalt miljoenen euro’s voor de eigendomsaandelen van de BV BuurtzorgT. Over enkele jaren koopt BuurtzorgT deze aandelen terug van Purpose Evergreen Capital, tegen de dezelfde prijs als waarvoor ze zijn  gekocht. Een eventuele waardevermeerdering komt dus ten goede aan BuurtzorgT. Daarnaast is er een onafhankelijke stichting met een zogeheten ‘golden share’, die kan voorkomen dat de ggz-organisatie wordt verkocht of dat ze haar missie uit het oog verliest.

gescheidenZeggenschap en eigendom gescheiden
De eigendomsaandelen geven dus geen zeggenschap en de zeggenschapsaandelen geven geen recht op winst. De eigendomsaandelen zonder zeggenschap zijn dus tijdelijk in handen van Purpose Evergreen Capital, dat geen zeggenschap heeft over BuurtzorgT en zich niet kan bemoeien met de bedrijfsvoering. Dat is vastgelegd in contractuele afspraken. Juridisch gezien wordt BuurtzorgT volledig eigenaar van het eigen bedrijf wanneer alle eigendomsaandelen weer in bezit zijn van BuurtzorgT. Dit zal over een periode van vijf tot zeven jaar het geval zijn, afhankelijk van het groeitempo van BuurtzorgT en van de nieuwe bekostiging voor de ggz. Economisch gezien is BuurtzorgT nu al volledig eigenaar omdat, naast een rentevergoeding aan Purpose, alle winsten binnen BuurtzorgT blijven.

Zelfsturing
BuurtzorgT levert ggz-diensten aan huis volgens het Buurtzorg-concept, dat uitgaat van  zelfsturende teams. Bij BuurtzorgT bestaan de zelfsturende teams meestal uit een psychiater, een psycholoog en vijf tot zes psychiatrisch verpleegkundigen. Bij de feitelijke start in 2014 waren er drie teams. Inmiddels werken er veertig teams, verspreid over het hele land, met uitzondering van Drenthe en Limburg. Met deze vorm van investeren en deze eigendomsconstructie bereikt BuurtzorgT financiële autonomie en zelfbeschikking. Het versterkt het model van zelfsturing binnen de organisatie. BuurtzorgT is dan niet alleen zelfsturend, maar ook zelfbesturend en heeft een vorm van zelfbesturend eigendom.

Bronnen: Zorgvisie en Skipr

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.