Financiën

Er is geld genoeg!

Geld is niet meer schaars, het levert geld op als je leent. Waarom kunnen we dan zo moeilijk geld vinden voor inspirerende en relevante projecten?

Lees meer →

Woman’s World Banking

Nog altijd hebben vrouwelijke ondernemers moeite om een lening te krijgen bij de bank. Woman’s World Banking zorgt al meer dan veertig jaar dat vrouwen toegang krijgen tot financiele middelen.

Lees meer →

Rechtstreeks bankieren bij een centrale bank

Nu contant geld wordt verdrongen door giraal geld en bankpassen, worden we afhankelijker van commerciele banken. Daarom pleiten economen voor een veilig publiek alternatief.

Lees meer →

Staatsbank

De WRR bepleit de herintroductie van een publieke nutsspaarbank, om een economische crisis bij uitsluitend commerciële banken te voorkomen. Wat houdt dat in?

Lees meer →

Niet tevreden over je bank? Verhuis je geld!

De financiële crisis gaf aanleiding tot nieuwe maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan gezondere verhoudingen in de financiële sector. In dit artikel een paar mooie voorbeelden.

Lees meer →

Aandeelhouders geven om duurzaamheid

De opvatting dat aandeelhouders alleen gericht zijn korte termijn rendement is aan het kantelen. Juist zij zetten bedrijven steeds vaker onder druk om duurzaamheid te agenderen.

Lees meer →

Ons Geld

Het Burgerinitiatief Ons Geld wil de manier waarop geld gecreëerd wordt, maatschappelijk bespreekbaar maken. De initiatiefnemers kregen geldschepping op de agenda van de Tweede Kamer en timmert nog steeds aan de weg.

Lees meer →

Vereniging voor Financiële Versimpeling

De financiële crisis heeft niet de hervormingen gebracht waarop velen hoopten. Een groep financiële vernieuwers legt de kiem voor de toekomst van de financiële sector.

Lees meer →

Sustainable Finance Lab

Wat is er nodig om tot een daadwerkelijke verduurzaming van de financiële sector te komen? Met die vraag werd in 2011 het Sustainable Finance Lab opgericht. Wat hebben zij in de afgelopen vijf jaar bereikt?

Lees meer →

Reinvent money

Op 14 oktober vindt Reinvent.Money plaats, een bijeenkomst over de rol van centrale en commerciële banken in het digitale tijdperk, de houdbaarheid van de Euro en de (noodzakelijke?) link tussen landen en geld.

Lees meer →

De EU pakt Apple aan: goed nieuws?

Eindelijk pakt de EU de multinationals aan die belasting ontwijken, zoals Apple die een claim van 13 miljard aan de broek kreeg. Toch is die Europese bemoeienis niet onschuldig en werkt ze mogelijk juist gunstig uit voor multinationals.

Lees meer →

Burgerinitiatief Ons Geld

Onlangs debatteerde de Tweede Kamer over geldschepping, een discussie die is aangezwengeld door het Burgerinitiatief Ons Geld. En met succes.

Lees meer →

Tegen belastingparadijzen

Belastingparadijzen voor het onduiken en ontwijken van belasting en voor het verbergen van vermogen, bestaan al decennia. Wat is er te doen tegen belastingparadijzen?

Lees meer →

Het probleem is niet dat deze praktijken illegaal zijn, maar dat ze legaal zijn.

– Barack Obama, n.a.v. publicatie van de Panama Papers

Waar blijft universiteit 3.0?

Vastgoed speelt een steeds prominente rol in de academische wereld. Wie heeft de aantrekkelijkste campus, niet alleen voor studenten, maar ook voor bedrijven? Van brede academische kennisinstelling tot afgeslankte opleidings- en onderzoeksafdeling voor het bedrijfsleven?

Lees meer →