Media – Page 2

Vileine

Het online magazine Vileine.com, een interessante journalistieke vernieuwing, wil lezers bewust maken van sekseverschillen. Dat doet ze lichtvoetig met een feministische ondertoon.

Lees meer →

Communicent

Gastcolumnist Huub ter Haar geeft uitdrukking aan zijn onbehagen over het communicatievak. Communicatieprofessionals moeten zich opnieuw uitvinden, vindt hij.

Lees meer →

Positive News

De grote hoeveelheid negatief nieuws maakt ons vaak moedeloos. Positive News is een van de eerste kranten die hun lezers over positieve ontwikkelingen willen berichten, door een meer oplossingsgericht perspectief op de uitdagingen in de wereld.

Lees meer →

 

De toekomst behoort aan diegenen die het beste van de oude media – feiten checken, accuraatheid, transparantie – weten te verbinden met het beste van de nieuwe media – interactiviteit, engagement met de lezers, en real time informatievoorziening.

– Ariana Huffington

 

Griekenland: botsende paradigma’s

Het Griekse drama van de afgelopen weken is een illustratie van twee paradigma’s die op dit moment tegenover elkaar staan: het heersende neoliberale paradigma en het nieuwe paradigma van lange termijn denken, solidariteit, delen en cocreatie. Er is een heuse machtsstrijd gaande, en de media spelen daarin een belangrijke rol.

Lees meer →

Van verschijning naar verbinding

Communicatieprofessionals investeren te vaak in een gunstige verschijning van de organisatie. Dat werkt averechts. Communicatieprofessionals moeten juist werken aan daadwerkelijk vertrouwen onder klanten en burgers.

Lees meer →

Yournalism

In het huidige medialandschap vond Huub Schuijn maar weinig media die zich richten op onderzoeksjournalistiek. De meesten daarvan betrekken hun lezers niet of nauwelijks bij de totstandkoming van content. Dat wilde hij veranderen door middel van een crowdfunding platform, Yournalism, waar de vraag van lezers leidend is.

Lees meer →

Constructieve journalistiek

Veel media geven een negatief beeld van de wereld, dat deprimeert en leidt tot wantrouwen. Media kunnen echter juist bijdragen om het vertrouwen te herstellen en een juister beeld van de wereld te tonen, door vormen van constructieve journalistiek.

Lees meer →

Voorbij de beeldcultuur

Vandaag zie jij meer beelden dan een Middeleeuws mens in zijn hele leven. Overspoeld door miljoenen beelden zijn er maar een paar beelden die nog echt indruk op ons maken. Het beeld staat steeds meer in het teken van voortdurende beweging en verandering. Gastcolumn door Huub ter Haar, communicatie-strateeg.

Lees meer →

Interactieve journalistiek

Door de opkomst van mobiele media verliest platte content zijn waarde. In onderstroom van de media zien we steeds meer data-gedreven games en interactieve storytelling, die de lezer een actieve rol geven bij het delen van nieuws.

Lees meer →

Medialogica wil schijnwereld blootleggen

Naast slapen en werken besteden wij de meeste uren aan media, die ons helpen om greep te krijgen op de werkelijkheid: ze bepalen in belangrijke mate ons beeld van de werkelijkheid. Maar in hoeverre zijn ze een betrouwbare gids? Hoe verhoudt het beeld dat zij schetsen zich tot de werkelijke wereld?

Lees meer →

Blendle

Jongeren willen geen duur abonnement op krant of tijdschrift, dus zoeken zij hun informatie vaak in gratis onlineaanbod. Het onlineplatform Blendle, opgericht door Marten Blankesteijn en Alexander Klöpping, hoopt dat jongeren weer gaan betalen voor nieuws.

Lees meer →

Socialter

Ook in Frankrijk is veel aandacht voor de transitie in de samenleving. Eind 2013 verscheen het eerste nummer van Socialter, het Franse tijdschrift over de nieuwe economie. Het eerste nummer was gewijd aan solidaire financiën, het tweede nummer aan sociale en duurzame woonprojecten.  Verder veel nieuws over circulaire economie, management 2.0, crowdfunding, innovatieve labs en […]

Lees meer →

De wereld onder de duim

Na de uitvinding van het schrift en de boekdrukkunst is mobiel internet de derde grote kennisrevolutie volgens de Franse filosoof Michel Serres in zijn boek De wereld onder de duim.

Lees meer →