Onderwijs – Page 2

Excellente scholen mogen regels afschaffen

Scholen die al twee jaar ‘excellent’ zijn, mogen vanaf nu afwijken van regels en wetgeving via het experiment ‘regelluwe scholen’. Als de experimenten succesvol zijn, gaat de regelvrijheid wellicht ook gelden voor andere scholen.

Lees meer →

De Nieuwste School

De Nieuwste School (DNS) in Tilburg begon in 2005 met 75 leerlingen. Afgelopen schooljaar was de instroom zo groot dat er moest worden geloot. Zoals veel vernieuwingsscholen zoekt ook DNS naar een balans tussen idealisme en harde eisen van overheid en inspectie.

Lees meer →

Steve Jobs School

De meeste mensen kennen de Steve Jobs Scholen van het werken met iPads. Maar deze scholen hebben een veel bredere onderwijsfilosofie, Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT). Waaruit bestaat deze? En wat vinden voor-en tegenstanders van dit concept?

Lees meer →

Onze Nieuwe School

Onze Nieuwe School is op zoek gegaan naar mensen die een nieuwe school willen opzetten. U kunt nu stemmen op een van de plannen, een jury beslist eind augustus welke plannen worden uitgewerkt.

Lees meer →

Ilja Klink

Zonder enige ervaring als schoolleider begon Ilja Klink in 2011 als rector van een nieuwe school. Voordat de eerste leerlingen eindexamen doen wordt ze directeur van alweer een nieuwe school.

Lees meer →

Leraren nemen de school over

Lees meer →

Goed toezicht

In ‘De zwarte doos van de boardroom’ laten de auteurs aan de hand van voorbeelden van falend toezicht zien hoe goed toezicht eruit ziet en hoe de rol van toezichthouder effectief kan worden ingevuld.

Lees meer →

UniC: een unieke school

Deze eigenzinnige school in Utrecht bestaat nu 11 jaar. Het is een relatief kleine school, waardoor er veel eigenaarschap is bij docenten. En bij leerlingen, die zelf de regie hebben over hun leerproces.

Lees meer →

Tegen een muur oplopen? Ik loop er dwars doorheen.

– Henk Oosterling

Laat iedereen opnieuw het wiel uitvinden!

De aanname is dat standaardisering leidt tot betere kwaliteit, want betere voorspelbaarheid en daardoor betere controle. Maar standaardisering gaat ten koste van eigenaarschap van professionals in de organisatie.

Lees meer →

Het nut van de kunsten

Liesbeth Breek behoort tot een groeiende groep docenten die het helemaal gehad heeft met het rendementsdenken en terug komt bij het oude ideaal van Bildung. Vakken als geschiedenis, kunst en filosofie prikkelen onze nieuwgierigheid, stimuleren onze verbeelding en versterken een onafhankelijke oordeelsvorming.

Lees meer →

Als er ergens moet worden nagedacht over wat voor wereld we willen in pakweg 2030, dan is het binnen het onderwijs. Niet welke vaardigheden heeft een leerling straks nodig in 2030, maar: welke vaardigheden willen we dat onze kinderen hebben in 2030?

– Rutger Bregman en Jesse Frederik

Teams terug aan de docenten

Voor docenten volstaat het niet meer om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen lesuren; ze moeten voldoende taakvolwassen zijn om collectief (als team) verantwoordelijkheid te dragen voor de organisatie van het onderwijs. Die omslag heeft ROC A12 de afgelopen jaren gemaakt.

Lees meer →

Stichting Flore: wie het weet, mag het zeggen

De Stichting Flore, met dertig basisscholen in Noord-Holland, ontwikkelt zich tot een professionele cultuur, waarin eigenaarschap, erkende ongelijkheid en professioneel gedrag centraal staan.

Lees meer →

De nieuwe universiteit

De studenten die het Maagdenhuis hebben bezet, staan voor een Nieuwe Universiteit, die democratisch is en kennisontwikkeling boven rendement stelt.

Lees meer →