Onderwijs – Page 2

Agora: radicaal alternatief voor regulier onderwijs

Op een school in Roermond krijgen leerlingen geen les in lokalen, er zijn geen vakken en ze krijgen geen cijfers. Toch behalen de leerlingen een diploma op minimaal het niveau van het schooladvies van de basisschool.

Lees meer →

Leve de tegendraadse leraar

Burgerschapsvorming zal worden opgenomen in de vakgebonden eindtermen in het Belgische onderwijs. Orhan Agirdag, professor aan het Laboratorium voor educatie en samenleving (KU Leuven) en de Universiteit van Amsterdam, schreef er een kritische blog over. Hij pleit voor leraren die buiten de lijntjes durven kleuren.

Lees meer →

Onderwijs op maat op nieuwe school

Om kinderen gelijke kansen te kunnen bieden, moet je ze ongelijk onderwijs geven. Dat is een van de uitgangslunten van een nieuwe basisschool in Berg en Dal: onderwijs op maat.

Lees meer →

Kaos Pilots

De meeste bedrijfskunde-opleidingen zijn gebaseerd op een achterhaalde, industriele samenleving, niet een kenniseconomie. KaosPilots is een alternatieve business school die studenten opleidt tot succesvol (sociaal) ondernemer.

Lees meer →

Ucademy

Volgens een aantal studenten is het onderwijs aan de Avans Hogeschool niet meer van deze eeuw. Daarom hebben ze een eigen academie opgericht, Ucademy. In april starten de eerste onderwijsmodules.

Lees meer →

We hebben allemaal een bril. Ooit hebben we besloten om een eigen bril op te zetten. Zodat onze ogen kunnen verdragen wat ze zien.

– Andre Meiresonne

Vakmanstad

In 2004 zette Henk Oosterling de stichting Vakmanstad op. Doel: duurzaam en 21e eeuws vakmanschap op de kaart te zetten. Via talloze projecten laat hij jongeren opgroeien tot ecosociale burgers met een pro-actieve houding.

Lees meer →

Het waartoe van onderwijs

Gastcolumnist Marion Hoeffgen werd geïnspireerd door een conferentie waar Gert Biesta sprak met docenten, bestuurders en teamleiders. Gaat het bij onderwijs om leren, ontwikkelen of vormen?

Lees meer →

Excellente scholen mogen regels afschaffen

Scholen die al twee jaar ‘excellent’ zijn, mogen vanaf nu afwijken van regels en wetgeving via het experiment ‘regelluwe scholen’. Als de experimenten succesvol zijn, gaat de regelvrijheid wellicht ook gelden voor andere scholen.

Lees meer →

De Nieuwste School

De Nieuwste School (DNS) in Tilburg begon in 2005 met 75 leerlingen. Afgelopen schooljaar was de instroom zo groot dat er moest worden geloot. Zoals veel vernieuwingsscholen zoekt ook DNS naar een balans tussen idealisme en harde eisen van overheid en inspectie.

Lees meer →

Steve Jobs School

De meeste mensen kennen de Steve Jobs Scholen van het werken met iPads. Maar deze scholen hebben een veel bredere onderwijsfilosofie, Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT). Waaruit bestaat deze? En wat vinden voor-en tegenstanders van dit concept?

Lees meer →

Onze Nieuwe School

Onze Nieuwe School is op zoek gegaan naar mensen die een nieuwe school willen opzetten. U kunt nu stemmen op een van de plannen, een jury beslist eind augustus welke plannen worden uitgewerkt.

Lees meer →

Ilja Klink

Zonder enige ervaring als schoolleider begon Ilja Klink in 2011 als rector van een nieuwe school. Voordat de eerste leerlingen eindexamen doen wordt ze directeur van alweer een nieuwe school.

Lees meer →

Leraren nemen de school over

Lees meer →

Goed toezicht

In ‘De zwarte doos van de boardroom’ laten de auteurs aan de hand van voorbeelden van falend toezicht zien hoe goed toezicht eruit ziet en hoe de rol van toezichthouder effectief kan worden ingevuld.

Lees meer →