Onderwijs – Page 3

Tegen een muur oplopen? Ik loop er dwars doorheen.

– Henk Oosterling

Laat iedereen opnieuw het wiel uitvinden!

De aanname is dat standaardisering leidt tot betere kwaliteit, want betere voorspelbaarheid en daardoor betere controle. Maar standaardisering gaat ten koste van eigenaarschap van professionals in de organisatie.

Lees meer →

Het nut van de kunsten

Liesbeth Breek behoort tot een groeiende groep docenten die het helemaal gehad heeft met het rendementsdenken en terug komt bij het oude ideaal van Bildung. Vakken als geschiedenis, kunst en filosofie prikkelen onze nieuwgierigheid, stimuleren onze verbeelding en versterken een onafhankelijke oordeelsvorming.

Lees meer →

Als er ergens moet worden nagedacht over wat voor wereld we willen in pakweg 2030, dan is het binnen het onderwijs. Niet welke vaardigheden heeft een leerling straks nodig in 2030, maar: welke vaardigheden willen we dat onze kinderen hebben in 2030?

– Rutger Bregman en Jesse Frederik

Teams terug aan de docenten

Voor docenten volstaat het niet meer om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen lesuren; ze moeten voldoende taakvolwassen zijn om collectief (als team) verantwoordelijkheid te dragen voor de organisatie van het onderwijs. Die omslag heeft ROC A12 de afgelopen jaren gemaakt.

Lees meer →

Stichting Flore: wie het weet, mag het zeggen

De Stichting Flore, met dertig basisscholen in Noord-Holland, ontwikkelt zich tot een professionele cultuur, waarin eigenaarschap, erkende ongelijkheid en professioneel gedrag centraal staan.

Lees meer →

De nieuwe universiteit

De studenten die het Maagdenhuis hebben bezet, staan voor een Nieuwe Universiteit, die democratisch is en kennisontwikkeling boven rendement stelt.

Lees meer →

ESBZ Community School

In 2007 kreeg een groep vasthoudende ouders van de gemeente Berlijn een pand toegewezen, waarmee een droom kon worden verwezenlijkt: een school waar leerlingen ervaren dat ze er toe doen en dat ze verschil maken voor de mensen om hen heen.

Lees meer →

Uitslapen en dan naar school

Uit onderzoek blijkt dat pubers pas later op de dag actief worden en ’s ochtends slecht presteren. Het gangbare schoolrooster past niet bij het bioritme van pubers. Gelukkig zijn er scholen die hun lesrooster aanpassen.

Lees meer →

Interview met Adrie Groot

Adrie Groot, voorzitter van een schoolbestuur in Noord-Holland, wil meer aandacht voor ontwikkeling van kinderen en leerkrachten. Hij heeft genoeg van de afrekencultuur: het enige doel van toetsen is om er zelf van te leren.

Lees meer →

De nieuwe lerarenopleiding

De Nederlandse School (dNS) is een nieuwe lerarenopleiding die, met steun van het ministerie van OC & W, van start gaat in september 2015. Initiatiefnemers Hans van der Wind en Map Nihom willen graag bijdragen aan hedendaagse leermeesters voor de klas.

Lees meer →

United4education

United4education is een platform dat radicale vernieuwers in het onderwijs die een onomkeerbare transitie willen bewerkstelligen in het onderwijs. Dat is nu teveel is gericht op meetbare prestaties, een beperkte set vaardigheden en standaardnormen voor iedereen.

Lees meer →

Agora

In Roermond is dit schooljaar Agora gestart. Op deze school krijgen leerlingen geen les, er zijn geen vakken, ze krijgen geen cijfers en kunnen niet blijven zitten. Toch garandeert de school dat de leerlingen een diploma behalen.

Lees meer →

Kanteling nodig in het onderwijs

Er is een fundamentele kanteling nodig in het onderwijs. Leren vindt niet meer exclusief plaats in scholen. Dat is spannend, maar biedt ook veel kansen. Er ontstaan veelsoortige vormen van leren die dichter bij de leefwereld van jongeren staan. Het platform U4E is opgericht om al de initiatieven te bundelen, zichtbaar te maken en op die manier met elkaar het hele onderwijs te laten kantelen.

Lees meer →

De mythe van bestuurbare onderwijsorganisaties

In juni 2013 hield Edith Hooge haar oratie als bijzonder hoogleraar bij TiasNimbas, waarin ze, op basis van jarenlang onderzoek, pleit voor een andere opvatting van autonomie van onderwijsorganisaties.

Lees meer →