Overheid

Burgerberaad Amsterdam

Sommige vraagstukken vragen om lange termijnbeleid. Daarop experimenteert de gemeente Amsterdam met een burgerberaad om de CO2 uitstoot te verminderen.

Lees meer →

Huis van de wijk

Zelfbeheer van bewoners werkt beter voor de sociale cohesie dan beheer door welzijnspartijen. Dat maakt dit voorbeeld uit Rotterdam duidelijk.

Lees meer →

Burgerberaad

De Nederlandse regering gaat uitzoeken of een burgerberaad kan helpen om in ingewikkelde kwesties tot een gedragen besluit te komen. Wat is een burgerberaad?

Lees meer →

Break-Out Team

Als alternatief voor het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseert inzake Corona, stelt het Break-Out Team voor om een breder perspectief te hanteren en een lange termijn strategie.

Lees meer →

Vrouwelijke leiders in Coronatijd

Volgens de New York Times doen vrouwelijke leiders het beter in de Corona crisis: minder besmettingen en minder doden. Maar klopt dat wel?

Lees meer →

Preston

Na de financiële crisis stond het Britse stadje Preston aan de rand van de afgrond. Door uitwassen van het kapitalistisch systeem buiten de deur te houden is er nu hernieuwde energie. De lokale economie bloeit en een coöperatieve alternatieve economie is groeiende.

Lees meer →

Transformatie van het sociale domein in Eindhoven

De gemeente Eindhoven wilde een transformatie van het sociale domein realiseren en ontdekte het belang van samewerking met partners in de stad.

Lees meer →

Stadmakers coöperatie

Een stad bouw je met mensen, vindt Floor Ziegler. Als stadmaker brengt zij buurtbewoners bijeen om zelf projecten op te zetten waarmee ze hun eigen leefomgeving kunnen verbeteren.

Lees meer →

Proeftuin Ruwaard

In de wijk Ruwaard (gemeente Oss) sloegen maatschappelijke organisaties de handen ineen en ontwikkelden een eigen wijkgerichte aanpak, waarbij de wijkbewoners de regie hebben.

Lees meer →

Burgerpanels in België

Zou je burgers permanent inspraak kunnen geven in belangrijke vraagstukken? En is een referendum daarvoor een geschikt middel? David Van Reybrouck voert daartoe een experiment uit in België.

Lees meer →

Betonrot in de democratische rechtsorde

De opvatting dat de overheid een bedrijf is en burgers hun klanten, betekent het einde van de democratische rechtsorde. Werk aan de winkel dus!

Lees meer →

Right to Challenge

Burgers willen zeggenschap hebben over belangrijke thema’s in hun directe leefomgeving. Via de Right to Challenge kunnen ze bij hun gemeente een voorstel indienen om de uitvoering van wijkdiensten aan hen over te laten.

Lees meer →

Changez!

Waar de overheid tekortschiet schieten maatschappelijke initiatieven van burgers uit de grond. Ook bij onze zuiderburen zijn duizenden burgerinitiatieven, collectieven en coöperaties. Ben De Raes maakte er een film over.

Lees meer →

Participatie van bewoners in Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf heeft gekozen voor participatie van bewoners. Dat is uitdagend en ingewikkeld: burgers en ambtenaren gaan met elkaar in gesprek over het sociaal domein.

Lees meer →

Integratie via zelforganisatie

Interview met Hans Boutellier over veiligheid en integratie in Nederland. Volgens hem is ons land een migratiesamenleving geworden. Via zelforganisatie.

Lees meer →