Wetenschap

Ik ben niet bang om een pionier te zijn. Als een deur op een kier staat, moet je hem helemaal open duwen. En zodra je in die ruimte bent, moet je goed kijken welke andere deuren er zijn en waar die naar toe leiden.

– Gurinder Chadha

 

Wat ik heb geleerd over eerlijkheid en integriteit – dat de waarheid ertoe doet. Dat je geen sluiproute neemt of je alleen aan je eigen regels houdt. En dat succes er niet toe doet, tenzij je het zuiver en via een rechte weg bereikt.

– Michelle Obama

Het nieuwe beoordelen in de wetenschap

Het UMC Utrecht heeft een nieuwe methode om onderzoek en onderzoekers te beoordelen, waarbij de maatschappelijke relevantie en inhoud van het onderzoek belangrijker zijn dan de hoeveelheid publicaties.

Lees meer →

Waar blijft universiteit 3.0?

Vastgoed speelt een steeds prominente rol in de academische wereld. Wie heeft de aantrekkelijkste campus, niet alleen voor studenten, maar ook voor bedrijven? Van brede academische kennisinstelling tot afgeslankte opleidings- en onderzoeksafdeling voor het bedrijfsleven?

Lees meer →

Veel kankeronderzoek is eigenlijk fraude

Ondanks de miljarden dollars die de afgelopen decennia zijn besteed aan kankeronderzoek en de voortdurende belofte dat een behandelmethode voor het grijpen ligt, lijkt het erop dat kanker juist toeneemt. Veel vooraanstaande wetenschappers beschouwen kankeronderzoek als een mislukking, zelfs als een vorm van fraude. Hoe kan dat?

Lees meer →

Na de studentenprotesten

Over de hele wereld protesteerden studenten de afgelopen maanden tegen de commercialisering van de universiteit. Ze willen meer inspraak en democratische besluitvorming. Wat is er met de protesten bereikt?

Lees meer →

We leven en sterven in woorden en ideeën, en het is waanzinig belangrijk dat we de juiste kiezen.

– Rebecca Solnit

De Focus: kennis toegankelijk maken

Wetenschap en samenleving zouden elkaar meer moeten versterken. Daarom heeft een groep studenten De Focus opgericht. Zij misten een platform waar ze hun kennis kunnen delen met een breed publiek.

Lees meer →

Kennis als markt

Het studentenprotest aan de UvA gaat, anders dan in de jaren zestig, niet alleen over meer democratie en zeggenschap, maar ook over de groeiende financialisering van de wetenschap. Willem Schinkel reflecteert op de bredere ontwikkelingen, waaraan ook universiteiten niet lijken te ontkomen.

Lees meer →

Nieuwsbrief #9

Dit voorjaar gonst het van de protesten. Studenten houden al wekenlang het Maagdenhuis bezet, huisartsen spijkeren een manifest op de deur van het Ministerie van VWS. Terwijl bestuurders hardnekkig vasthouden aan markt en rendement zagen kantelaars, dwarsdenkers en rebellen aan de poten van de bestaande systemen.

Lees meer →

De nieuwe universiteit

De studenten die het Maagdenhuis hebben bezet, staan voor een Nieuwe Universiteit, die democratisch is en kennisontwikkeling boven rendement stelt.

Lees meer →

Uitslapen en dan naar school

Uit onderzoek blijkt dat pubers pas later op de dag actief worden en ‘s ochtends slecht presteren. Het gangbare schoolrooster past niet bij het bioritme van pubers. Gelukkig zijn er scholen die hun lesrooster aanpassen.

Lees meer →

De toekomst wordt immers niet bepaald door de robots, de algoritmes en de keukens van de toekomst, maar door mensen die te vroeg gelijk hebben.

-Rutger Bregman

Wetenschap en bedrijfsleven: nauwe banden

In de langetermijnvisie voor het wetenschapsbeleid, Wetenschapsvisie 2025, zegt de overheid te streven naar nauwere banden tussen universiteit en bedrijfsleven. Veel onderzoek wordt al betaald door bedrijven en hoogleraren hebben nevenfuncties. Maar leidt dat niet tot belangenverstrengeling?

Lees meer →

De nieuwe lerarenopleiding

De Nederlandse School (dNS) is een nieuwe lerarenopleiding die, met steun van het ministerie van OC & W, van start gaat in september 2015. Initiatiefnemers Hans van der Wind en Map Nihom willen graag bijdragen aan hedendaagse leermeesters voor de klas.

Lees meer →