Wetenschap – Page 2

Wetenschap en bedrijfsleven: nauwe banden

In de langetermijnvisie voor het wetenschapsbeleid, Wetenschapsvisie 2025, zegt de overheid te streven naar nauwere banden tussen universiteit en bedrijfsleven. Veel onderzoek wordt al betaald door bedrijven en hoogleraren hebben nevenfuncties. Maar leidt dat niet tot belangenverstrengeling?

Lees meer →

De nieuwe lerarenopleiding

De Nederlandse School (dNS) is een nieuwe lerarenopleiding die, met steun van het ministerie van OC & W, van start gaat in september 2015. Initiatiefnemers Hans van der Wind en Map Nihom willen graag bijdragen aan hedendaagse leermeesters voor de klas.

Lees meer →

Als je de groten der aarde bestudeert, is een rode draad zichtbaar: zij hebben allemaal hun geestelijke dimensie veel meer ontwikkeld dan de rest.

– Albert Einstein

Je moet niet alles geloven wat je denkt.

– Eckhart Tolle

Wetenschappelijke uitgevers bedreigen wetenschap

Publiekelijk gefinancierd wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door publiekelijk gefinancierde wetenschappers, wordt tegenwoordig door commerciële wetenschappelijke uitgeverijen, tegen woekerprijzen verkocht aan het publiek dat het onderzoek mogelijk maakte.

Lees meer →

Interview met Louise Fresco

Voedselwetenschapper Louise Fresco, de nieuwe bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit, stelt dat er een vertrouwenscrisis is tussen de wetenschap en de samenleving. Een nieuwe Verlichting is volgens haar nodig, waarbij universiteiten vaker scenario’s en consequenties van technologische mogelijkheden moeten schetsen.

Lees meer →

Waartoe is de universiteit op aarde?

Er is groeiende kritiek op de voortschrijdende economisering van de wetenschap en de huidige publicatiecultuur. In een onlangs verschenen bundel laten twintig vooraanstaande wetenschappers hun licht schijnen over de vraag over wat er mis is met de universiteit en wat er beter kan.

Lees meer →

Door regels op te stellen en structuren te ontwerpen is het probleem nog niet opgelost. Het doel van een zorgsysteem moet zijn om de zorg te verbeteren, niet om de zorg te controleren. – Nicolaas Schaper, Maastricht UMC

Herdefiniëring van kennis

In zijn boek ‘Too big to know’ laat David Weinberger zien dat het internettijdperk een nieuwe definiëring van wetenschappelijke kennis noodzakelijk maakt. Er zijn meer data beschikbaar, en deze kennis is commercieel en politiek aantrekkelijk, kennis is veel meer verbreid, kennis wordt steeds vaker al gepubliceerd voordat ze geanalyseerd kan worden, kennis is meer toegankelijk en er is meer ruimte voor verschillen in de wetenschap.

Lees meer →

Wetenschapsfraude

Waarom begon een succesvolle wetenschapper als Diederik Stapel zijn onderzoeksgegevens te vervalsen? Helaas is hij niet de enige wetenschapper die, vanwege de voortdurende druk om te publiceren, de feiten naar eigen zet. Zijn de maatregelen die de onderzoekscommissie aanbeveelt toereikend of is een ander perspectief op onderzoek nodig?

Lees meer →

Science in Transition

Over het functioneren van de wetenschap en het universitaire onderwijs bestaat veel onvrede, o.a. over de stortvloed aan wetenschappelijke publicaties, waarvan de kwaliteit vaak onder de maat is en de maatschappelijke waarde onduidelijk. De initiatiefnemers van Science in Transition menen dat wezenlijke vernieuwing van het wetenschappelijk systeem nodig is.

Lees meer →