Zelf aan de slag

Ze zeggen altijd dat de tijd de dingen verandert, maar je moet ze eigenlijk zelf veranderen.

– Andy Warhol

Nieuwsbrief #30

Lange tijd vraag je je af of er iets verandert in de voorgenomen transitie. Tot je beweging ziet. Net als de knoppen aan de bomen verschijnen in het voorjaar.

Lees meer →

Als iets belangrijk genoeg is, dan ga je ervoor, zelfs als de omstandigheden er niet goed uitzien voor je.

– Elon Musk

 

Dorpscoöperatie Klooster&Buren

Op het platteland raken veel dorpen hun voorzieningen kwijt. Maar de bewoners van Kloosterburen zagen een kans om waarden als gemeenschapszin, menselijke maat en zorg voor het erfgoed een nieuwe invulling te geven.

Lees meer →

Uiteindelijk draaien transities om mensen. Mensen die al struikelend leren en verder komen in hun ontwikkeling en gezamenlijk werken aan een toekomst die hoop biedt.

– Jan Rotmans

 

De uitdaging is om een economie te scheppen – van lokaal tot wereldwijd – die alle aspecten van ons mens-zijn omvat. In plaats van een steeds hogere BNP na te streven, is het tijd om te leren hoe we kunnen floreren in balans.

– Kate Raworth

 

 

MolenGeek

Molenbeek is levendiger geworden door MolenGeek, een codeerschool en tech-incubator die jongeren zonder diplima op weg helpt richting ondernemerschap.

Lees meer →

Ieder tijdvak heeft zijn eigen beweging. Laat men dat slapen, dan ontstaat er in een volgend tijdvak grote verwarring.

– Thorbecke

Nieuwsbrief #29

Er is bijna weer een jaar voorbij, met mooie successen en experimenten.

Lees meer →

Als je een leider wilt zijn, kom dan in beweging en zie wie er volgt.

– Seth Godin

Het is heel makkelijk om iets moeilijker te maken, maar het is heel moeilijk om iets makkelijker te maken.

– Jos de Blok

De essentie van leiderschap is om meer leiders voort te brengen, niet meer volgers.

– Ralph Nader

 

 

Burgerbesluit Enschede

Als eerste gemeente in Nederland heeft Enschede op zaterdag 11 november een Burgerbesluit genomen. Daar gingen een paar maanden aan vooraf waarin burgers met ambtenaren kwamen tot zes concrete voorstellen.

Lees meer →

Nieuwsbrief #28

Transitie, kantelen, omslag maken, transformeren. Veel van ons zijn er dagelijks mee bezig. Zijn het nieuwe woorden voor de overbekende ‘reorganisatie’? Oude wijn in nieuwe zakken? Of zijn we nieuwe taal aan het zoeken voor nieuwe vormen van samen werken, leren en organiseren?

Lees meer →

Buurt Bestuurt

Veel burgerinitiatieven gaan over welzijn en groen in de wijk. In Rotterdam beslissen bewoners ook over veiligheid in hun buurt. Samen met politie en stadsbeheer bepalen zij welke veiligheidsproblemen moeten worden aangepakt en hoe.

Lees meer →