Zelf aan de slag

Nieuwsbrief #41

In de media leek het of de top in Glasgow niet veel resultaat had opgeleverd. Maar dat beeld is niet helemaal terecht. Op veel plekken is het jeersende gedachtengoed aan het wankelen. Elke dag bouwen tienduizenden mensen, onder andere in transitienetwerken en coöperatieven, aan vertrouwen, bewustwording en nieuwe wegen.

Lees meer →

Leiderschap gaat niet alleen over energie geven, het gaat om het ontketenen van de energie van anderen.

– Paul Polman

Vraag niet waar ieder van je schreden heenvoert: alleen wie ver vooruit ziet, bereikt zijn doel.

– Dag Hammerskjöld

We kunnen vastgelopen systemen niet veranderen.We moeten opnieuw beginnen en nieuwe heilzame plekken creëren, oases, waar mensen op een goede manier kunnen werken, creatief kunnen zijn en zich goed kunnen voelen.

– Margaret Wheatley

Treehouse: leven in een woongroep

Door de krapte op de huizenmarkt èn de behoefte van velen aan sociale contacten leidt tot mooie nieuwe vormen van woongroepen en leefgemeenschappen.

Lees meer →

Nieuwsbrief #40

Als er een ding is dat de coronapandemie heeft duidelijk gemaakt is het wel dat de maakbare wereld een illusie is. Meer dan ooit vraagt deze tijd van ons dat we open blijven staan, vragen stellen en twijfel toelaten.

Lees meer →

Aan de overzijde van een storm ligt de kracht die ontstaat wanneer je door de storm genavigeerd hebt. Hijs je zeil en begin.

– Gregory S. Williams

Jacqueline Hospers over liefdevol leidinggeven

Jacqueline Hospers schreef een boek over Liefdevol Leidinggeven waarin ze ratio en intuïtie samenbrengt. Haar gratis masterclass kan ik van harte aanbevelen.

Lees meer →

De Maatschappelijke BV

Sociale ondernemingen krijgen een eigen rechtsvorm, de maatschappelijke BV.

Lees meer →

Met ziel en zakelijkheid

Een podcast over de inspiratiebronnen van Lenette Schuijt en haar visie op organiseren en op leiderschap.

Lees meer →

Podcast met Roek Lips

In een webdebat van de Beweging van Barmhartigheid, over de wereld ná corona, verkent Roek Lips hoe nieuw leiderschap eruit ziet.

Lees meer →

Huis van de wijk

Zelfbeheer van bewoners werkt beter voor de sociale cohesie dan beheer door welzijnspartijen. Dat maakt dit voorbeeld uit Rotterdam duidelijk.

Lees meer →

Het licht blijft altijd schijnen. Als je maar de moed hebt het te zien. Als je maar de moed hebt het te zijn.

– Amanda Gorman

Burgerberaad

De Nederlandse regering gaat uitzoeken of een burgerberaad kan helpen om in ingewikkelde kwesties tot een gedragen besluit te komen. Wat is een burgerberaad?

Lees meer →

Geluk is niet een narcistische en individualistische inspanning. Geluk valt, als bij toeval, op de hoofden en in de harten van diegenen die, verre van bezig zijn met zichzelf, zich liever bezighouden met anderen.

– Jean d’Ormesson