Zelf aan de slag – Page 2

Verwaarloosde samenleving

Eindejaarscolumn van Lenette Schuijt over een verwaarloosde samenleving, waar leiders hun verantwoordelijkheid niet nemen en burgers hun eigen regels opstellen.

Lees meer →

Paden ontstaan door te lopen.

– Franz Kafka

Nieuwsbrief #37

De Nieuwsbrief van dit najaar gaat over fundamentele kenmerken van Nieuw Organiseren, en natuurlijk staan er weer vele inspirerende voorbeelden in, die laten zien hoe het anders kan!

Lees meer →

Ik vertel mijn dochters dat een sterke man ook aardig kan zijn. Er is niets zwaks aan  vriendelijkheid en compassie. Er is niets zwaks aan je bekommeren om anderen.

– Barack Obama

De vier kenmerken van nieuw organiseren

Het klassieke denken over organiseren uit de tijd van Taylor voldoet niet meer. Overal zien we nieuwe vormen van organiseren ontstaan. Wat hebben deze benaderingen van organiseren gemeen?

Lees meer →

Ik voel mij bemoedigd door alle ontevredenheid om me heen, want ontevredenheid is heel wat anders dan onverschilligheid. De wijdverbreide nostalgie, het verlangen naar een verleden dat nooit echt heeft bestaan, laat zien dat we nog steeds idealen hebben, zelfs als we die levend begraven hebben.

– Rutger Bregman

Stadmakers coöperatie

Een stad bouw je met mensen, vindt Floor Ziegler. Als stadmaker brengt zij buurtbewoners bijeen om zelf projecten op te zetten waarmee ze hun eigen leefomgeving kunnen verbeteren.

Lees meer →

#36

De meest recente Nieuwsbrief van deze website met honderden voorbeelden van succesvol Nieuw Organiseren, die laten zien dat het wel degelijk anders kan!

Lees meer →

Het waren er maar een paar. Op de hele aarde. Iedereen dacht de enige te zijn. Ineens waren ze een menigte.

-Paul Éluard

Het nieuwe van nieuw organiseren

Nieuw organiseren is een loze kreet en tegelijkertijd een wezenlijk andere manier van denken & handelen. In een podcast ginge Lenette Schuijt in gesprek met Tjip de Jong over wat er nieuw is aan ‘nieuw organiseren’.

Lees meer →

Succes gaat niet over hoeveel je verdient, maar over het verschil dat je maakt in het leven van iemand anders.

-Michelle Obama

Proeftuin Ruwaard

In de wijk Ruwaard (gemeente Oss) sloegen maatschappelijke organisaties de handen ineen en ontwikkelden een eigen wijkgerichte aanpak, waarbij de wijkbewoners de regie hebben.

Lees meer →

Burgerpanels in België

Zou je burgers permanent inspraak kunnen geven in belangrijke vraagstukken? En is een referendum daarvoor een geschikt middel? David Van Reybrouck voert daartoe een experiment uit in België.

Lees meer →

Het geheim van verandering is, om niet om al je energie te richten tegen het oude, maar op het bouwen van het nieuwe.

– Socrates

Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine doen. Jezelf een vraag stellen, daarmee begint verzet. En dan die vraag aan een ander stellen.

– Remco Campert