Zorg

Zelfsturing? Wij stoppen niet.

|

Thuiszorgorganisatie Cordaan is gestopt met zelfsturing, tot grote tevredenheid van veel critici. Maar zes bestuurders uit de Betuwe laten zien dat zelfsturing wel degelijk werkt. Mits je het zorgvuldig ontwikkelt in je organisatie.

Lees meer →

Kalorama: vernieuwing verpleeghuiszorg

|

Ruim vijftig zorginstellingen in de oduerenzorg hebben afgesproken om zorg te bieden waar niet de regels, maar de relatie met bewoners voorop staat. Hoe doen zij dat?

Lees meer →

Vierstroom

|

Bij zorginstelling Vierstroom was zelfsturing niet meteen een succes. Maar toen de nieuwe directeur het beleid inrichtte vanuit de wensen van de professionals kwam er vaart in.

Lees meer →

Zorgverzekeraar DSW

|

Bij zorgverzekeraar DSW gaat het niet om winst, maar om principes. Doen waar je goed in bent, ondernemerschap, geen bonus en dienstbaar management. En natuurlijk de zorg beter maken.

Lees meer →

Zelforganiserende teams in woon- en zorgcentrum St. Jozef

|

Net over de grens in Neerpelt willen de medewerkers niet meer terug naar de oude manier van werken. Vanuit de visie, in multidisciplinaire teams rondom een kleinschalige wooneenheid.

Lees meer →

Farmaceut te slim af

|

Twee onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis ontdekten hoe ze een duur kankermedicijn kunnen namaken. Maar liefst zeventig maal goedkoper.

Lees meer →

Bejaarden sturen mee in verzorgingshuis Tubberödhus

|

Een verzorgingshuis waar de bejaarden bewoners mee beslissen over menu, activiteiten en personeel. In Zweden gebeurt het al, in België vinden pilots plaats met dit Tubbemodel.

Lees meer →

Diakonessenhuis Utrecht schrapt 100 indicatoren

|

Het Diakonessenhuis gaat voor honderd indicatoren geen gegevens meer aanleveren. Met deze vermondering van administratieve last voor zorgprofessionals hoopt het ziekenhuis dat zij meer tijd overhouden voor de zorg voor patiënten.

Lees meer →

Rebellen in de zorg

|

Een onderzoek naar de vraag hoe professionals omgaan met regels levert een boeiend beeld op: de onderzochte groepen wijken regelmatig af van bestaande regels en voorschriften.

Lees meer →

Zorgfederatie Oldenzaal

|

In deze zorginstelling in Oldenzaal zien ze zelforganisatie als een logisch gevolg van samen leren en reflecteren op de zorg die ze leveren. Hoe kamen ze tot dat inzicht?

Lees meer →

Zinnige zorg in Ziekenhuis Bernhoven

Ziekenhuis Bernhoven wil niet alleen de beste zorg bieden, maar ook de zorgkosten verlagen. Daarom heeft ze haar organisatie ingrijpend aangepast. Alle artsen zijn mede-eigenaar van het ziekenhuis.

Lees meer →

Ziekte als verdienmodel

|

Emma Bruns is niet alleen arts en chirurg, ze is ook publicist en maakt zich druk over perverse prikkels in de zorg. Zoals het feit dat allerlei instanties geld verdienen aan ziekte.

Lees meer →

Te dure medicijnen namaken

De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving komt met een uitgesproken advies over het terugdringen van te dure medicijnen van farmaceutische bedrijven.

Lees meer →

Zelforganiserende teams bij Lelie Zorggroep

De eerste zelforganiserende teams bij Lelie Zorggroep kregen weinig kaders mee. Na de eerste ervaringen zijn gezamenlijke instrumenten ontwikkeld om de teams meer houvast te geven. Terug naar het oude wil niemand.

Lees meer →

Herstelcirkel in de wijk gaat opschalen

|

Herstelcirkel in de wijk, een initiatief van Zorgroep Stielo, Radboudumc, Menzis en vernieuwer Huub ter Haar, gaat na een proef van een jaar wegens groot sucees starten met vier nieuwe groepen.

Lees meer →