Zorg

Vitaal Vechtdal

|

Gezondheid hoort bij het dagelijks leven. Vitaal Vechtdal is een samenwerkingsverband dat gezondheid in wonen, werken, en de buurt met elkaar verbindt.

Lees meer →

Betere werkomstandigheden voor verpleegkundigen

Niet zonder ons. Dat is het motto van het manifest dat een groep (IC-) verpleegkundigen schreef. Daarin eisen ze verandering van het systeem in de zorg en dragen ze oplossingen aan om het huidige zorginfarct te verhelpen.

Lees meer →

Buurtzorg: andere bekostiging wijkverpleging

De NZa heeft een convenant nieuwe bekostiging afgesloten op basis van clientprofielen. Maar volgens Buurtzorg kun je wijkzorg beter bekostigen op basis van uitkomsten.

Lees meer →

Groot Bijstervelt

Lokale ondernemers investeerden in de renovatie van een klooster. Nu is er een woonzorgcomplex gerealiseerd, dat ruimte biedt voor 86 bewoners.

Lees meer →

Nieuwe investeringsvorm bij Buurtzorg-T

|

BuurtzorgT kiest voor een vorm van betekenisvol investeren, die goed past bij het uitgangspunt van zelfsturing.

Lees meer →

Zorgcentra De Betuwe

|

Een echte kwaliteitsslag was nodig in de zorg en daarom koos Zorgcentra De Betuwe voor zelfsturende teams en het centraal stellen van vakmanschap.

Lees meer →

Het roer ging niet om

|

In maart 2015 stelde een groep huisartsen een manifest op Het Roer moet om, bedoeld om onnodige regels in de zorg af te schaffen. Na vier jaar blijkt het initiatief overgenomen en ontkracht door VWS.

Lees meer →

De Nieuwe GGZ breidt uit

|

De Nieuwe GGZ, gestart in 2015, heeft inmiddels een groot aantal samenwerkingspartners, waaronder BuurtzorgT, het zusje van de thuiszorgorganisatie.

Lees meer →

Austerlitz Zorgt

|

In het dorp Austerlitz verdwenen de voorzieningen. Dus richtten de bewoners een zorgcoöperatie op zodat ouderen, met de benodigde hulp, in het dorp kunnen blijven wonen.

Lees meer →

Hutten’s gastvrijheid

De beste gastvrijheid bieden met mensen die worden geacht ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’ te hebben. Dat lukt dienstverlener Hutten in het ziekenhuis Bernhoven.

Lees meer →

Zelfsturing? Wij stoppen niet.

|

Thuiszorgorganisatie Cordaan is gestopt met zelfsturing, tot grote tevredenheid van veel critici. Maar zes bestuurders uit de Betuwe laten zien dat zelfsturing wel degelijk werkt. Mits je het zorgvuldig ontwikkelt in je organisatie.

Lees meer →

Vernieuwing in de GGZ

|

Ondanks de kwaliteitsverbetering en vergrote transparantie van de afgelopen jaren is de huidige GGZ onvoldoende in staat om een goed antwoord te bieden aan het aanwezige psychisch lijden van cliënten.

Lees meer →

Kalorama: vernieuwing verpleeghuiszorg

|

Ruim vijftig zorginstellingen in de oduerenzorg hebben afgesproken om zorg te bieden waar niet de regels, maar de relatie met bewoners voorop staat. Hoe doen zij dat?

Lees meer →

Vierstroom

|

Bij zorginstelling Vierstroom was zelfsturing niet meteen een succes. Maar toen de nieuwe directeur het beleid inrichtte vanuit de wensen van de professionals kwam er vaart in.

Lees meer →

Zorgverzekeraar DSW

|

Bij zorgverzekeraar DSW gaat het niet om winst, maar om principes. Doen waar je goed in bent, ondernemerschap, geen bonus en dienstbaar management. En natuurlijk de zorg beter maken.

Lees meer →