Zorg – Page 4

Verhalen als gids

Professionele ruimte leidt tot enthousiasme, ondernemerschap, verantwoordelijkheid en levendigheid, maar je kunt ook alleen komen te staan. In tijden van verandering hebben we ontmoetingplaatsen nodig waar persoonlijke verhalen dienen als ‘gids en ijkpunt’, troosten en moed geven en vooral: verbinden.

Lees meer →

Er zijn in de zorg teveel mensen bezig met dingen die niet nodig zijn voor het leveren van zorg. Dat is verspilling van gemeenschapsgeld en de capaciteiten van mensen die het echte werk doen.

– Jos de Blok

Het roer moet om!

‘Het roer moet om’ is de titel van het manifest dat huisartsen aan de deur van het Ministerie spijkerden uit protest tegen de macht van de zorgverzekeraars, die de kwaliteit van hun werk bedreigen.

Lees meer →

Heiligenfeld

Heiligenfeld bestaat uit vier centra voor geestelijke gezondheidszorg in Duitsland, opgericht door arts en psychotherapeut Joachim Galuska, vanuit de overtuiging dat meer holistische benaderingen nodig zijn om patiënten succesvol te behandelen. Ook zijn medewerkers profiteren ervan.

Lees meer →

St Jansdal beste ziekenhuis

Patiëntgerichtheid, optimale dienstverlening en veilige medische zorg. Volgens het jaarlijks onderzoek van Elsevier behaalde het Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk de afgelopen vijf jaar de hoogste eindscore van alle ziekenhuizen. Wat is het geheim van dit middelgrote streekziekenhuis?

Lees meer →

De comfortabele financiële positie van de zorgverzekeraars en hun op kartels lijkende manier van elkaar informeren en samenwerken, geeft hen veel macht. Zij breiden hun macht uit door naast hun kernactiviteit – zorg verzekeren – nieuwe activiteiten te ontwikkelen.
Zorgverzekeraars dienen te stoppen patiënten voor te schrijven waar ze zich moeten laten behandelen en ze moeten ophouden dokters te vertellen hoe ze hun werk moeten doen. Gewoon netjes zorg verzekeren, niks meer en niks minder!

– Mathieu Weggeman

Kantelen is ook kracht meten

Kantelen is in. Het is hoopvol en optimistisch. Maar kantelen gaat ook gepaard met machtsstrijd. De oude wereld botst steeds vaker met de nieuwe.

Lees meer →

Anderhalvelijnszorg

Anderhalvelijnszorg is een vorm van samenwerking in de eerste lijn waardoor minder mensen hoeven worden verwezen naar een ziekenhuis. Dat bespaart kosten terwijl de kwaliteit verbetert, bijvoorbeeld door een snellere diagnose.

Lees meer →

Geïntegreerde zorg in CuraMare

Bij zorginstelling CuraMare op Goeree-Overflakkee sluiten ziekenhuiszorg, verpleging, verzorging en thuiszorg naadloos op elkaar aan. Daarmee is de organisatie een inspirerend voorbeeld van de geïntegreerde zorg die we veel tegenkomen in de onderstroom van de zorg.

Lees meer →

Succes van Buurtzorg afgestraft

Eind 2013 weigerden sommige zorgkantoren in totaal 9,5 miljoen euro aan geleverde zorg uit te betalen, waardoor Buurtzorg een verlies leed van zes ton. Krijgen de reguliere instanties teveel last van het succesvolle zorgmodel van Buurtzorg?

Lees meer →

Zelfsturing bij de Stichting Wassenaarse Zorgverlening

Om een goed werkgever te zijn, die het belangrijk vindt dat medewerkers enthousiast zijn in hun werk, nam directeur-bestuurder Nico Olsthoorn van de Wassenaarse Zorgverlening, het initiatief tot zelfsturing. Het resultaat is een volledig zelfsturende thuiszorg, waar ook de huishoudelijke medewerkers onderdeel van het team zijn.

Lees meer →

Integriteit bij de Nederlandse Zorgautoriteit

Van een toezichthouder die anderen aan de regels houdt, zou je verwachten dat ze intern stipt de regels handhaven. Maar de bestuursvoorzitter van de NZa overtreedt de eigen integriteitscode, onder andere bij het declareren van buitenlandse reizen.

Lees meer →

De verandering hangt in de lucht. Niet iedereen gelooft meer dat alles kan worden opgelost met pillen en technologie. Onder artsen is een tegenbeweging waarneembaar die de persoon van de patiënt centraal stelt, niet de afzonderlijke organen. – Anne-Mei The

Zorgverzekeraars potten hun geld op

Zorgverzekeraars hamsteren steeds meer premiegeld. Dat geld gaat niet naar de zorg, maar naar beleggingen. Met uitzondering van Achmea zijn alle instellingen niet op winst gericht. Toch steeg hun gezamenlijke jaarresultaat van 0,4 miljard in 2011 naar 1,4 miljard vorig jaar.

Lees meer →

Amstelring Wijkzorg

In 2012 startte Amstelring Wijkzorg met een pilot wijkgericht werken met zelfsturende teams. Het doel: kwalitatief betere zorg, aantrekkelijker werk voor verpleegkundigen en verzorgenden en een beter financieel resultaat. De productiviteit steeg van 53% naar 62% en de medewerkerstevredenheid van 6,2 naar 7,6.

Lees meer →