Geïntegreerde zorg in CuraMare

Op Goeree-Overflakkee heeft CuraMare een organisatie voor geïntegreerde zorg opgezet waar ziekenhuiszorg, verpleging, verzorging en thuiszorg naadloos op elkaar aansluiten.Daarnaast biedt de organisatie behandeldiensten aan zoals fysiotherapie, logopedie, maatschappelijk werk, revalidatie, verloskundige zorg en serviceproducten zoals tafeltje-dek-je. De organisatie is daarmee een inspirerend voorbeeld van geïntegreerde zorg, een tend die zich duidelijk aftekent in de onderstroom van de zorg.

Verwevenheid van zorgorganisaties
CuraMare ontstond in de dertiger jaren van de vorige eeuw door een legaat waarmee een ziekenhuis kon worden gesticht, het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. In de regio ontstond, met de steun van protestantse kerken, een breed palet van zorgorganisaties, die steeds mer met elkaar vervlochten raakten. Door de intensieve samenwerking en de lokale omstandigheden liepen deze instellingen soms ver vooruit op landelijke ontwikkelingen. Na de eeuwwisseling werd de bestuurlijke samenwerking geïntensiveerd, wat resulteerde in een overkoepelende stichting waarin alle betrokken organisaties participeerden. In 2008 werd deze personele unie omgezet in een moederstichting en drie dochterstichtingen. Doordat verschillende vormen van zorg zo goed op elkaar aansluiten, krijgen patiënten, cliënten en bewoners zoveel mogelijk de zorg die zij nodig hebben op de plaats waar deze het beste geleverd kan worden.

Geïntegreerde ouderenzorgWaarden en efficiency in evenwicht
De organisatie heeft oude waarden weten te behouden in een organisatie die tegelijkertijd voorbereid  is op een nieuw tijdsgewricht. Ze hecht sterk aan enkele kernwaarden die in de dienstverlening tot uiting oefen komen, zoals kleinschaligheid, keuzevrijheid, waardigheid, zelfstandigheid en privacy. De grootste uitdaging voor bestuurders is om deze waarden in evenwicht te houden met overwegingen als efficiency en kostenbewustzijn. Dat is niet altijd eenvoudig. Sommige panden maken het lastig tegemoet te komen aan de waarden van privacy. Deze accommodaties werden het speerpunt van de paradigmaverandering die de organisatie wilde realiseren in haar dienstverlening. Van ‘overnemen’ naar ‘ondersteunen’ van ouderen. van een planning & control-gedreven organisatie naar een instelling die is gebaseerd op de principes van vakmanschap, vertrouwen en verbinding.

Van systeemrendement naar inhoudelijk rendement
Kwaliteit in de ogen van de client is de belangrijkste parameter. Daartoe experimenteerde de organisatie met een ander kwaliteitsmanagementsysteem, het PREZO-model. Niet de procedures en protocollen staan centraal, maar de resultaten voor de client, die leidend zijn voor de inrichting van de organisatie. PREZO is gebaseerd op normen voor verantwoorden zorg, waarin keuzevrijheid, eigen regie en keuzevrijheid de belangrijkste pijlers zijn. Het betekent een verschuiving van ‘systeemrendement’ naar rendement door inhoudelijk waarde te leveren voor de client. Dat geeft professionals meer ruimte om de zorg naar eigen inzichten en naar gelang de situatie in te richten.

OuderenzorgKleinschalige bouwen en organiseren
Dat kan alleen als de zorg zo dicht mogelijk bij huis wordt geleverd. Nieuwe gebouwen werden daarom ontworpen die volledig recht doen aan de kernwaarden van de organisatie. Een van de nieuwe locatie is Nieuw Rijsenburgh in Middelharnis. Op de begane grond van dit complex wonen 35 mensen met psychogeriatrische problematiek in ruime groepswoningen voor zeven personen, waarin waardigheid, privacy en zelfstandigheid zoveel mogelijk zijn gewaarborgd. Op de eerste verdieping bevinden zich 27 zelfstandige appartementen waar door de ruime opzet en technische hulpmiddelen mensen ondanks ernstige lichamelijke beperkingen zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. De appartementen hebben een ruime badkamer, een slaapkamer en een ruime woonkamer met keukenblok.
Kleinschalig bouwen was het uitgangspunt voor de nieuwbouwvoorzieningen, maar door meerder kleinschalige woonvormen te concentreren op een locatie worden de kosten in de hand gehouden. Kleinschalig bouwen leidt tot kleinschalig organiseren, met de client centraal en de verantwoordelijkheden laag in de organisatie.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.