De binnenkant van Nieuw Organiseren

Waar Nieuw Organiseren een paar jaar geleden vooral gezien werd als een vorm van pionieren, komt er steeds meer ervaringskennis over wat er  gebeurt als je de stap zet naar nieuwe vormen van organiseren. Over deze ervaringskennis heeft Broosz een nieuwe bundel gemaakt. Het is  een weerslag van de inzichten die uitgewisseld zijn in de Community of Practice Nieuw Organiseren, een initiatief van Jan Smit en Georgette Kempink. Een preview.

De verhalen in deze publicatie laten zien hoe pioniers nieuwe wegen vinden om hun organisatie te transformeren. Wat opvalt, is de gedrevenheid van de actoren. Hun ambities gaan veel verder dan  ‘het herzien van je rol’, of  een  structuurverandering van de grond tillen. Het zijn mensen die zoeken naar nieuwe werkwijzen, nieuwe vormen van samenwerken, nieuwe manieren om  verantwoording in te vullen. Zij ondervinden aan den lijve wat het betekent om je nek uit te steken in een omgeving die daar in veel gevallen niet om gevraagd heeft. Zoals een politieman die zijn eenheid wil innoveren, een bestuurder uit de zorg die al zeven jaar bezig is met een transitie, een gemeenteambtenaar die met zijn bijdrage een eigenzinnige impuls wil geven aan de vernieuwing in zijn gemeente.

In de bundel is ook een bijdrage opgenomen van Thijs Homan, hoogleraar ‘Implementation and Change Management’. Hij bestudeert ‘de binnenkant van organisatieverandering’: wat gebeurt er echt in de dagelijkse praktijk van  veranderen? Deze bundel geeft zicht op de praktijk van ‘de kanteling in actie’. Dat is hard nodig, want die wordt weinig beschreven in de literatuur of op congressen. Deze narratieven zijn van cruciaal belang om de werkelijke effectiviteit van de kanteling nader te verkennen.

binnenkant van nieuw organiseren In deze publicatie gaat het over de echte ervaringen, verhalen en bespiegelingen van mensen die pogen het verschil te maken. De verhalen zijn persoonlijke zoektochten die raken aan identiteits- en zingevingsvragen. Mensen die zich afvragen: Voeg ik nog wel wat toe? Wil ik dit nog wel? Hoort dit bij mijn rol of niet?

Benieuwd naar praktijkervaringen van professionals en leidinggevenden, die met nieuwe vormen van organiseren bezig zijn? Je kunt het boek hier  bestellen. Voor eventuele vragen kun je hier contact  opnemen met de samenstellers van de publicatie.

 

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.