De Burger Beweging

De ruimte om de samenleving te maken die we met elkaar willen, met respect voor mensenrechten en zorg voor een leefbare aarde. Dat is wat de De Burger Beweging wil. Een eerlijk geldsysteem en een duurzame kringloopeconomie in dienst van ieders welzijn in een veilige en gezonde leefomgeving.
Dat het kan, daarvan is De Burger Beweging niet alleen overtuigd. De mensen die deel uitmaken van De Burger Beweging zijn mensen die nu al vernieuwende initiatieven met oplossingen voor deze verandering in de praktijk brengen en die hebben besloten zich met elkaar te verbinden. Initiatieven waar de burger zelf het heft in handen heeft genomen, buiten gebaande wegen denkt en tot een oplossing is gekomen. Deze initiatieven beslaan alle sectoren zoals zorg, onderwijs, economie, duurzaamheid, leefomgeving, vrede en veiligheid. Zo is de Stichting Ons Geld aangesloten, het Gezondheidscoöperatief, Ecodorp Boekel, Spiegelbeeld Magazine, Ubuntu Nederland en de IBBO-school. De volledige lijst van initiatieven kun je hier vinden.

DBB kandidatenVerkiezingen
De Burger Beweging gaat op 15 maart 2017 als nieuwe partij deelnemen aan de 2e Kamer verkiezingen. Volgens recente peilingen staat DBB op meerdere zetels en de Beweging voert een kandidatenlijst met 42 lijsttrekkers. De Beweging heeft de NOS gevraagd om de Partij van de Dieren te vervangen, nu zij niet meer meedoen met het NOS verkiezingsdebat op 14 maart op NPO1. Hier kun je filmpje over DBB in de zendtijd voor Politieke Partijen terugzien.

Lokal doen wat lokaal kan
De Burger Beweging gaat uit van de kracht en de zelfbeschikking van burgers. Mensen moeten weer veel meer zeggenschap krijgen over hun eigen leven en leefomgeving. Cruciaal daarbij is dat burgers goed en eerlijk geïnformeerd zijn. DBB wil daarom zoveel mogelijk lokaal doen wat lokaal kan en burgers daar intensief bij betrekken en zelf over laten besluiten, bijvoorbeeld middels buurt- en burgerinitiatieven.
DBB wil vernieuwende vormen van democratie invoeren waarbij een representatief deel van de burgers de kans krijgt zichzelf goed te informeren alvorens een gezamenlijk besluit te nemen. Bovendien wil DBB
mogelijkheden creëren voor innovatieve samenlevingsvormen gebaseerd op overvloed en delen.

duurzaamheid
Voor de Burger Beweging is duurzaamheid een belangrijk thema voor de verkiezingen. Volgens de Beweging is menselijk welzijn alleen mogelijk op een gezonde, leefbare aarde. Mensen dragen de verantwoordelijkheid om in balans te leven met de ecologische draagkracht van de aarde zodat de generaties na ons ook een goed leven kunnen hebben. Dat vereist een samenleving met duurzame energie, duurzame landbouw en veeteelt en een duurzame kringloopeconomie.In lijn daarmee streeft De Burger Beweging naar omvorming van het huidige geldstelsel naar een eerlijk en dienstbaar systeem voor iedereen en naar vernieuwende vormen van inkomensverdeling. Zo wil DBB een Burgerbank (nutsbank) invoeren, die bij alle financieringen alleen de noodzakelijk te maken kosten mag rekenen. Burgers worden eigenaar en krijgen zeggenschap in het beleid van de bank. Daarnaast zijn zorg (liever voorkomen dan genezen) en onderwijs (waarbij het kind centraal staat), belangrijke speerpunten. Klik  hier voor een overzicht van alle uitgangspunten.

Reacties

 1. Mogelijk interessant bij programma De Burger Beweging, bezuinigingen en belastingen.

  Vrijheid en deugd.

  Van iedere geldelijke transactie
  ontvangt elke burger en door deze de staat
  een variabele fractie.
  Belastingen, basisinkomen, aldus volautomatis
  innen en uitkeren nagenoeg gratis.
  Tegelijkertijd onrecht, onzin vermeden
  loonslavernij, ratrace bestreden.

  Dec.’01. Titels ook wel Geld’ en Sociotax.
  .Zie evt. Duurzaam…
  http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_3.html
  Of ook: Basisbezit.
  http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_41.html#blo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.