De gemeenteraad heeft (geen) toekomst

voorzittershamerVolgens de grondwet is de gemeenteraad de baas in onze gemeente en beslist over onze directe leefomgeving. Maar is de gemeenteraad nog wel zo bepalend? Er zijn aanwijzingen die anders doen vermoeden. Op verschillende terreinen verliest de gemeenteraad juist positie. Den Haag decentraliseert verschillende taken naar de gemeenten. Die zouden, door hun meer directe band met burgers, beter kunnen zorg dragen voor thuiszorg, jeugdzorg, het begeleiden van bijstandsgerechtigden naar werk. Maar de voorgenomen decentralisatie van AWBZ-voorzieningen, jeugdzorg en participatiewet leiden tot het vormen van grote regionale samenwerkingsverbanden van soms wel vijftien gemeenten, die voornamelijk gericht zijn op de uitvoering van wet- en regelgeving. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden hebben de neiging zich tot een aparte bestuurslaag te ontwikkelen. Wie wat besluit in die allianties is voor raadsleden dikwijls onduidelijk.

Den Haag wil dat gemeenten groeien naar een omvang van minimaal honderdduizend inwoners en provincies moeten samensmelten tot landsdelen. de landelijke overheid geeft de gemeenten veel richtlijnen en wettelijke kaders mee, waardoor de gemeente feitelijk een soort uitvoeringsorganisatie van den Haag wordt. Dat wringt. De lokale democratie is nauwelijks op die grotere taak berekend en heeft feitelijk weinig macht. Ambtenaren hebben een kennisvoorsprong op gemeenteraadsleden en bestuurders van zorginstellingen hebben door hun netwerk grote invloed. Door het toenemend aantal samenwerkingsverbanden tussen gemeenten boeten de afzonderlijke gemeenteraden aan belang in. Om te zorgen dat de lokale stem inderdaad gehoord wordt, zijn lichte vormen van samenwerking nodig, met behoud van zeggenschap van sterke, competente gemeenteraden.

In het boekje De gemeenteraad heeft geen toekomst geven verschillende raadsleden, bestuurskundigen en opiniemakers hun visie op de toekomst van de gemeenteraad. Zij geven antwoord op de vraag wat in hun gen de toegevoegde waarde is van de gemeenteraad en wat haar rol zou moeten zijn.

Lees een boekbespreking in Binnenlands bestuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.