De Hofbogen

In de vorige eeuw waren de oude Hofbogen in Rotterdam de dragers van het  Station Hofplein. Jarenlang was het een vervallen plek. Dankzij een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling doot een samenwerking tussen bewoners, ondernemers, corporaties en professionals, ontstond een nieuwe invulling voor de Hofbogen.Nog steeds de dragers onder het station Hofplein, vormen ze nu ook dragers voor de toekomst.

Eerst: een shopping mall
In 2006 kochten vier Rotterdamse corporaties de verpauperde ‘Boogjes’ aan. Doe van de aankoop was het stimuleren van de lokale economische bedrijvigheid om zo de sociaal fragiele wijken die het viaduct doorkruist, te revitaliseren. Als eerste werd een deel van het voormalig station Hofplein aangepakt. Dit deel grenst aan het centrum van de stad en was sterk verloederd.Met een subsidie van het Europees Fonds voor Ruimtelijke Ontwikkeling werden in 2010 en 2011 de eerste zeven boogruimten getransformeerd. Als basis diende een concept voor een shopping mall voor jonge stedelijke inwoners, die moesten worden aangetrokken met jazzpodia, retail en horeca. Eind 2011 opende de Minimall haar deuren. Hoewel het paste in het concept, werd het niet direct een succes.

HofbogenGezonde exploitatie voorop
In 2013 werd de strategie veranderd. Voor de vier corporaties die inmiddels waren gefuseerd tot Havensteder en Vestia, behoorde het ontwikkelen van commercieel gebied niet langer tot de kerntaken. In plaats van restauratie en transformatie werd de ontwikkeling van een gezonde exploitatie het doel, met als uiteindelijk oogmerk de plek te verkopen. De Minimall, die intussen twee jaar bestond, had het zwaar. De helft van de ruimte stond leeg en verschillende ondernemers hadden exploitatieproblemen. Het concept werkte niet, enerzijds omdat de Hofbogen onvoldoende bekend waren en anderzijds omdat de ondernemers onvoldoende onderscheidende winkels hadden neergezet om klanten te trekken. Het was tijd voor een nieuwe aanpak.

Bedrijfsverzamelgebouw
Voor een gezonde exploitatie was het verhuren van alle ruimten tegen marktconforme tarieven noodzakelijk. Daartoe moesten ook de nog niet-gerestaureerde bogen, die naast de Minimall lagen, worden gerenoveerd.  Het idee ontstond om er een bedrijfsverzamelgebouw van te maken. Kern van dit idee was dat ook gebruikers zouden meedenken en meedoen. Zo ontstond een samenwerking tussen de corporaties en bewoners- en buurtorganisaties, de ondernemersvereniging en het buurtinitiatief Vrienden van de Hofpleinlijn.

BSM-2013-BB-BRfotograaf-De Hofbogen Maarten Laupman 007_DSC9651Aantrekkelijk aanbod
Zo werd met iedereen afgestemd welke winkels en horeca zich het beste zouden kunnen vestigen in de aanpalende Bogen. De renovatie van het laatste deel van de Bogen werd de verantwoordelijkheid van verschillende partijen, elk met hun eigen belang. De samenwerking ging nog verder: architectonische verkenningen, het ontwerpen van folders en het produceren van drukwerk werd zoveel mogelijk uitbesteed aan de betrokken partijen. Ineens was de plek een stuk aantrekkelijker geworden. Vintage meubelen, sterrenresturants en een hippe noodlebar gaan samen in de nieuwe Hofbogen. Sterrenchef Francois Geurds en prijswinnend koffieconcept Man met Bril Koffie drukken een stevig stempel op het bijzondere bouwwerk.

HofbogenZichtbaarheid in de stad
Maar hoe te zorgen voor voldoende bekendheid? Allereerst werd de naam Minimall ter discussie gesteld. Deze paste eigenlijk niet bij de historie van de Hofbogen, noch bij het huidige aanbod. Zo werd een nieuw merk ontwikkeld, in nauwe samenspraak alweer met alle betrokkenen. De oorspronkelijke naam Station Hofplein kwam terug. Met het nieuwe merk werd een sociale media campagne uitgezet. Deze aanpak leidde tot een veel grotere zichtbaarheid in de stad, maar ook ver daarbuiten. Met onder meer vermeldingen in de Lonely Planet en de New York Times, en een bezoek van de jury van de International City of the Year Award. De Hofbogen staan weer op de rails.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.