De Maatschappelijke BV

entrepreneurGoed nieuws voor wie een sociale onderneming heeft.  Organisaties die maatschappelijke vraagstukken voor onder meer energie en klimaat, arbeidsparticipatie, zorg, onderwijs en veiligheid aanpakken, krijgen een eigen juridische status. De nieuwe rechtsvorm BVM (besloten vennootschap maatschappelijk) moet duidelijk maken wat de status is van dergelijke ondernemingen, die geen echte commerciële BV zijn, maar ook geen stichting. Bedrijven en organisaties die hiervoor mogelijk in aanmerking komen, zoals sociale ondernemingen, hebben in plaats van een winstdoelstelling primair een (statutair vastgelegd)  maatschappelijk doel.

Erkenning
Dat is goed nieuws voor sociale ondernemingen zoals Fairphone, Tony’s Chocolonely, The Ocean Cleanup, Kromkommer en Ekomenu. Op deze site besteedden al aandacht aan maatschappelijke projectontwikkelaar  Enviu en cateringbedrijf Hutten. Dit soort ondernemingen zoeken rendabele oplossingen voor maatschapplijke vraagstukken op het gebied van zorg, energie, voeding of klimaat. Of ze maken bewust gebruik van werknemers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. De uitwerking van een specifieke juridische positie door het kabinet betekent een erkenning van dit type ondernemerschap.

Bijdragen aan de samenleving
Steeds meer bedrijven beseffen dat zij op de lange termijn alleen kunnen overleven als ze een bijdrage leveren aan de samenleving. Dat wil zeggen dat ze duurzaam produceren en zorgdragen voor een beter milieu, dat ze bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van hun medewerkers en dat ze voorzien in een reële behoefte van de samenleving. Zo zijn er bedrijven die hun medewerkers in staat stellen om een aantal dagen per jaar vrijwilligerswerk te doen voor een goed doel. Andere bedrijven richten zich op duurzame afvalverwekring of juist op ecologisch verantwoorde inkoop. Sociale ondernemingen hebben dit soort bijdragen tot de kern van het bedrijf gemaakt, door een maatschappelijke missie.

criteriaCriteria
Om als maatschappelijke BV te worden bestempeld, moet een bedrijf  voldoen aan vijf eisen:

  • De onderneming levert zijn product of dienst primair om bij te dragen aan een maatschappelijk doel dat is vastgelegd in de statuten in plaats van vanuit een winstdoelstelling.
  • Een deel van de omzet wordt opnieuw geïnvesteerd in het bereiken van de maatschappelijke doelen en/of de verdeling van de winst en vermogen wordt beperkt om te zorgen dat het maatschappelijke doel voorgaat.
  • De onderneming identificeert zijn relevante stakeholders en gaat daar minimaal een keer per jaar de dialoog mee aan.
  • De onderneming is transparant op de website en in andere openbare publicaties, zoals het jaarverslag, over de meest materiële gecreëerde maatschappelijke waarde.
  • De sociale onderneming is onafhankelijk van overheden en andere entiteiten om haar eigen strategie te kunnen nastreven.

Meer ondersteuning voor sociale ondernemingen
In 2021 wil het kabinet dit voornemen uitwerken en een wet voorbereiden. Naast het invoeren van de nieuwe juridische vorm wil het kabinet de dienstverlening door de overheid aan maatschappelijke ondernemers verbeteren. Zo zullen sociale ondernemingen begeleid worden met vragen over wet- en regelgeving. Een werkgroep ‘maatschappelijk ondernemerschap’ wordt ingesteld, waarbij kennisdeling rond  maatschappelijk ondernemerschap tussen overheden wordt gestimuleerd. Tot slot wil het kabinet dat de overheid zelf meer maatschappelijke ondernemingen betrekt in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.