De regels & de rek

regels en rekEen jaar geleden namen Boukje Keijzer en Marleen Laverman het initiatief tot De regels & de rek, een project waarmee ze ruimte willen maken voor mensen om nieuwe experimenten te starten door de rek in de regels te benutten. Omdat er tussen de regels meer ruimte is dan je denkt.
De twee vrouwen hebben het afgelopen jaar uitgezocht hoe het zit met de regels en met het beschrijven welke ruimte er zit in (of tussen) bestaande regels. Inmiddels ligt er materiaal voor een handzaam praktijkboek van meer dan 160 pagina’s, bedoeld als inspiratiebron voor iedereen die met het opzetten van een buurtinitiatief of wijkcollectief in aanraking komt met hinderlijke regel. Het is geschreven als aanmoediging voor ruimtemakers die dingen met en voor de samenleving mogelijk willen maken.

Ruimte maken
Een paar voorbeelden van projecten die met hulp van de regels en de rek zijn gerealiseerd: de verkoop van streekproducten, ondersteuning van een buurtinitiatief en het verhuur van een jongerencentrum tot aan de parkeernorm bij een buitenschoolse opvang en Gemeentegrond voor initiatief. De vragen die bij deze projecten centraal stonden zijn: Hoe kan je hen helpen? Waar vindt men de ruimte? Waar vinden zij uiteindelijk de rek? Waar ligt de kans voor een ander perspectief? Wat kun je doen als bestuurder wanneer er een maatschappelijk experiment is dat je graag wilt honoreren? Het praktijkboek bevat staaltjes van vindingrijkheid uit de dagelijkse praktijk en tips over hoe je samen met collega’s, bestuurders, partners en mede-initiatiefnemers de ruimte kunt vinden binnen bestaande wet-en regelgeving voor een alternatief.

speeltuinZelfbouwspeeltuin
Bewoners van een Vinexwijk in aanbouw met weinig voorzieningen maken op een braakliggend stuk terrein een speelplaats. Maar de gemeente haalt de speeltuin zonder pardon weer weg: de veiligheid is het probleem. De bewoners plaatsen speeltoestellen, zoals een grote tractorband en een speelhuis. Als een handhaver van de gemeente de speelplaats ontdekt, wordt deze zonder pardon verwijderd: te gevaarlijk. De gemeente geeft aan dat het zelf bouwen van een speeltuin niet mogelijk is. De warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen eist immers dat speeltoestellen aan allerlei eisen voldoen op het gebied van veiligheid en onderhoud. De bewoners en de gemeente gaan daarop om tafel om te zoeken naar een oplossing. Die bleek te liggen in de benaming: noem het geen speelplaats maar een natuurspeeltuin, bouw alleen met natuurlijke materialen en gebruik geen constructies. Met hulp van Staatsbosbeheer is er nu een mooie veilige natuurlijke speelplek ontstaan waar ouders en kinderen vaak samenkomen.

gebiedsontwikkeling Drijfveren
Marleen werkt als aanjager, onderzoeker en projectmanager in Gebiedsontwikkeling. Haar interesse in de manier waarop de samenleving is georganiseerd was er al vroeg. Ze studeerde Bestuurskunde en Communicatiewetenschap en studeerde in 2005 af op een onderzoek naar de bijdrage die de invoering van het dualisme leverde aan de zichtbaarheid van de lokale politiek voor de burger. Haar belangrijkste conclusie was dat niet de verandering van een systeem het verschil maakt, maar de manier waarop de mensen in dat systeem handelen. Vaak bleek een politieke crisis nodig te zijn voor een meer burgergerichte houding van de politiek.

Een kudde zebra’s
Boukje is directeur van 7Zebra’s, een creatief adviesnetwerk voor maatschappelijke uitdagingen, dat zij in 2010 oprichtte. Met dit adviesnetwerk wil zij laten zien dat de inhoud sterker wordt door een passende vorm en om opdrachtgevers te laten ervaren dat er pas echt resultaat geboekt wordt als de samenleving er iets van merkt. Inmiddels heeft ze een aantal collega’s om zich heen met geloof in vernieuwing en de kwaliteiten om die vernieuwing aantoonbaar tot stand te brengen. Haar eigen rol? Volgens anderen is Boukje een durfal, een creativiteitskanon, een verschijning die een ruimte doet zinderen van energie, een verbinder met respect voor ieders positie, maar zonder ontzag. Zelf ziet ze zich als merrie die een kudde van zebra’s in beweging houdt en de samenwerking met andere diersoorten zoekt. Die rol is haar op het lijf geschreven.

Crowdfunding
Het initiatief De regels & de rek wordt vanuit 7Zebra’s ondersteund om daarmee uiting te geven aan haar doel: ruimte creëren voor overheid, partners en burgers om samen maatschappelijke uitdagingen op te pakken, met benutting van ieders rol en verantwoordelijkheid. Op 18 november komt het boek De regels en de rek uit, mist het lukt om de ontwerp- en drukkosten gefinancierd te krijgen. Daarvoor zijn Marleen en Boukje een crowdfunding campagne gestart via Voorjebuurt. Je kunt al vanaf 25€ bijdragen. In ruil daarvoor krijg je uiteraard een exemplaar van het boek.

(info@deregelsenderek.nl).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.