De Zeeuwse Huiskamer

|

De Zeeuwse Huiskamer is een fysieke plaats waar innovaties, experimenten en verschillende belangengroepen samenkomen, een plaats waar zorg zich steeds meer zal gaan concentreren: de huiskamer. In de Zeeuwse Huiskamers brengen bewoners en ervaringsdeskundigen (toekomstige) behoeften in beeld en ontwikkelen bedrijven, overheden, welzijns-, zorg-, en kennisinstellingen innovatieve oplossingen en samenwerkingsverbanden. De Zeeuwse Huiskamer ondersteunt Zeeuwse organisaties en Zeeuwen om gezamenlijk antwoorden te formuleren op urgente vragen over wonen, zorg en welzijn.

Langer zelfstandig thuiswonen
Er zijn verschillende huiskamers (woningen) ingericht waar bewoners kunnen proeflogeren. Proeflogeren in de Zeeuwse Huiskamer zet deelnemers aan het denken over hun eigen woontoekomst en die van anderen. Zie hier een filmpje van  proefbewoners Nell en Jos Nelissen.In alle huiskamers wordt geëxperimenteerd rond het thema langer zelfstandig thuiswonen. Tot nu toe zijn er huiskamers ingericht in Terneuzen, Middelburg, Breskens, Goes en Zonnemaire. In de dorpen Rilland en ’s-Heer Hendrikskinderen functioneert het hele dorp als Huiskamer. Ook daar staat langer zelfstandig thuiswonen in meerdere vormen centraal.

petra de braalHet dagelijkse leven
De manier van werken van de Zeeuwse Huiskamer, de opzet en het idee hebben alles te maken met Petra de Braal van kasus.nu die – samen met Arend Roos – aan het begin van het project stond. Ze constateerde dat allerlei partijen bezig zijn met langer thuis wonen: inwoners van Zeeland natuurlijk, maar ook bedrijven, overheid, scholen. Ze moeten daar allemaal op inspelen, maar organisaties doen dat vaak doen op een manier waarop ze al lange tijd werken. Voor een school duurt het bijvoorbeeld lang om het curriculum aan te passen. Er is een enorme kloof tussen die partijen en hun werkwijzen enerzijds en het dagelijks leven van mensen anderzijds. Die kloof is wat Petra interesseert. Ze probeert een dialoog tussen de partijen op gang te brengen. ‘Hoe ziet het leven van de mensen eruit? Ga eens met ze praten.’

De echte verhalen
Organisaties kijken altijd vanuit de eigen organisatie naar een probleem. Het is voor hen dan ook moeilijk om onbevangen te luisteren naar een klant of patiënt. Dat is wat de Zeeuwse Huiskamer doet. ‘Een echte zorgvraag krijg je bijna nooit te horen. Daarom infiltreren wij in gemeenschappen en komen in de levens van mensen. Daar halen we de echte verhalen boven. Zo ontdekken we waar écht behoefte aan is.’ Petra laat een bepaalde manier van werken zien die bij deze tijd hoort en ze is daarnaast heel praktisch. Iedereen krijgt een rol: mensen die in het bepaald veld werken, studenten die er iets van kunnen leren. Verhalen en dialoog staan voor haar centraal. ‘We leren van mensen en leren luisteren naar de verhalen van mensen.’

zeeuwse huiskamerDiversiteit
Elke huiskamer is weer anders. De gesprekken bepalen het thema dat bovenkomt. In ’s-Heer Hendrikskinderen wonen over het algemeen vrij mobiele inwoners die kinderen of familie in de buurt hebben. Ze zijn erg zelfredzaam. Rilland bestaat uit 52 verschillende culturen. Het dorp is gewend aan een grote diversiteit. Er wonen veel mensen uit Turkije, maar ook Zuid-Holland en Noord-Brabant. De tussengeneratie ontbreekt een beetje in dit dorp. Die is weggetrokken. Dat vraagt een andere aanpak.Het thema daar is leefbaarheid vergroten.

Themagroepen
Naast Huiskamers zijn er ook themagroepen. Bijvoorbeeld Over leven met Kanker, met mensen bij wie de diagnose kanker is gesteld. Arend Roos: ‘Zij zitten met een heel complex aan vragen die niet allemaal passen bij één aanbieder. Gelukkig zijn er zeer goede oncologieverpleegkundigen, maar die hebben geen kennis om financiële vragen te beantwoorden of je op weg te helpen als je denkt: hoe moet het nou met de kinderen? Veel organisaties hebben een goed aanbod en er wordt wel aan ketens gedacht, maar die zijn dan erg medisch en niet gericht op het sociale aspect. Bij heel veel problemen heb je een soort gids of loods nodig. Maar als je zoiets bedenkt, dan ga je er eigenlijk al vanuit dat het systeem iets dergelijks accepteert en dat is nog helemaal niet zo. ‘Wij kunnen bekijken of er een schakel versterkt, tussenuit of toegevoegd moet.’

Werkplaats
Naast huiskamer en themagroepen is er ook nog een werkplaats. In Dok41 in Vlissingen is een huiskamer-ruimte ingericht die fungeert als de Werkplaats. Hier wordt concreet gebouwd aan oplossingen om langer thuis te kunnen blijven wonen. Studenten van HZ University of Applied Sciences werken hier samen met Amels en diverse andere Zeeuwse partners aan een een testruimte voor voice en gesture control.

Nieuwsgierig geworden? Hier kun je een kijkje nemen in een Zeeuwse Huiskamer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.