DOEN

Vernieuwende projecten zijn dikwijls kleinschalig en efficient georganiseerd. Maar om meeer impact te hebben is er soms aanvullende financiering nodig. De Stichting DOEN financiert initiatieven van mensen die risico’s durven nemen om hun baanbrekende ideeën tot leven te brengen en daarmee anderen inspireren. We zien dat veel mensen vanuit ondernemerschap actief werken aan innoverende oplossingen voor een betere wereld. Zij lopen voorop, durven risico te nemen en veroorzaken verandering. Ze doorbreken oude structuren en zorgen ervoor dat er nieuwe perspectieven ontstaan op bestaande problemen. Deze voorlopers vormen ook een inspiratiebron voor anderen.

Mogelijk maken
In 1991 werd de Stichting DOEN opgericht door de Nationale Postcode Loterij met als opdracht om (in het verlengde van en aanvullend op de loterij) organisaties te steunen op het gebied van mens en natuur. Sinds 1998 ontvangt de Stichting ook een jaarlijks bijdrage van de VriendenLoterij. En sinds 2004 is de Stichting  ook begunstigde van de BankGiro Loterij. Zo is DOEN  uitgegroeid tot het fonds van de drie Goede Doelen Loterijen: de Nationale Postcode Loterij, de VriendenLoterij en de BankGiro Loterij. Met de bijdragen uit deze loterijen ondersteunt de Stichting DOEN jaarlijks meer dan 200 initiatieven door middel van subsidies, participaties en leningen. We ondersteunen zowel grote als kleine initiatieven en werken vanuit de filosofie: subsidiëren waar nodig, participeren, verstrekken van leningen en garanties waar mogelijk. Naast het ondersteunen van deze voorlopers brengt de stichting hen met elkaar in contact en brengt hun initiatieven onder de aandacht van een groot publiek.

Uitgangspunten
Stichting DOEN gelooft dat een groene, sociale en creatieve samenleving mogelijk is, waarin:
– de capaciteit van de planeet het uitgangspunt is (‘groen’);
– iedereen kan meedoen, waar mensen samenwerken en elkaar helpen met respect voor individuele behoeftes en mogelijkheden (‘sociaal’);
– kunst en cultuur een centrale plaats innemen vanuit de overtuiging dat een samenleving niet zonder kan (‘creatief’).

Drie soorten projecten
Daarom ondersteunt DOEN projecten op het gebied van nieuwe economie, duurzaam ondernemen en duurzame energie (groen). Voorbeelden van zulke projecten kun je hier vinden. Ten tweede ondersteunt DOEN projecten op het gebied van sociaal ondernemen en sociale ontmoetingsplekken (sociaal). Voorbeelden hiervan kun je vinden op deze pagina. En tenslotte projecten op het gebied van cultuur en media (creatief). Hier kun je voorbeelden vinden van zulke projecten.

bewonersbedrijf Beien Enschede

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Voorbeeld: een bewonersbedrijf
In het kader van Nieuwe Ontmoetingsplekken is het volgende project ondersteund. Bewoners van Enschede-Noord hebben samen het bewonersbedrijf Beien opgezet rondom het thema duurzaamheid.  In een leegstaand schoolgebouw dat op de slooplijst stond organiseert Beien verschillende activiteiten voor en door bewoners. Duurzaamheid wordt binnen Beien en de activiteiten in de breedste zin van het woord ingezet. Er is een winkel met zelfgemaakte producten, een buurtwerkplaats, een buurtbibliotheek, een duurzaamheidslab, er is een café en kook lab, een moestuin, een bijenvolk en vanuit het pand worden verschillende buurtdiensten aangeboden zoals vervoer (per elektrische auto) en een klussendienst.

Fondsen
Uit de netto-opbrengst 2016 van de Nationale Postcode Loterij ontvangt Stichting DOEN een bedrag van 22,5 miljoen euro. Met deze bijdrage ondersteunen wij initiatieven binnen de volgende programma’s: Duurzaam Ondernemen, Duurzame Energie, Nieuwe Economie, Cultuur Internationaal en Nieuwe Ontmoetingsplekken. Daarnaast gaat er een bijdrage naar DOEN Participaties BV, de investeringsmaatschappij van DOEN. Uit de netto-opbrengst 2016 van de VriendenLoterij ontvangt Stichting DOEN een bedrag van ruim 3 miljoen euro voor het programma Sociaal Ondernemen in Nederland.

Cultuurprojecten
Uit de netto-opbrengst 2016 van de BankGiro Loterij ontvangt het BankGiro Loterij Fonds, onderdeel van Stichting DOEN, een bedrag van 4,2 miljoen euro voor cultuurprojecten in Nederland. Een ongekend bedrag voor de culturele sector. Dit  Fonds ondersteunt verrassende, culturele initiatieven in Nederland die een breed publiek aanspreken. Het fonds komt voort uit de culturele programma’s Maatschappelijke Rol Cultuur en Social Design van Stichting DOEN. Alle door het BankGiro Loterij Fonds ondersteunde initiatieven zijn vernieuwende culturele initiatieven die op een verrassende wijze een breed publiek in aanraking brengen met kunst en cultuur. Samen met de initiatiefnemers zorgt het fonds ervoor dat deze initiatieven zichtbaar worden.

Aanvraag doen?
Wil je een aanvraag doen voor een vernieuwend groen, social en/of creatief project? Wellicht komt jouw initiatief dan in aanmerking voor financiering. Hier tref je de criteria aan voor toekenning van ondersteuning. Je kunt ook een quick scan doen. En hier vind je hoe je een aanvraag kunt starten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.