Ecowijk Breda

Een ecowijk van 250 woningen, opgezet door de bewoners zelf. Onlangs werd daartoe de Coöperatie Brundtland officieel opgericht. Er is een breed maatschappelijk draagvlak voor de nieuw te bouwen ecowijk. Maar als groep losjes verbonden burgers is het lastig om als gesprekspartnerop te treden bij overheid en bedrijfsleven. Een coöperatie past daar beter bij.

Visie
Het idee voor een ecowijk ontstond al in 2014. Maar de oproep om medestanders te vinden bleek slechts een kleine en zeer diverse groep geïnteresseerden aan te spreken. Twee jaar later was er een bijeenkomst met een klein kerngroepje, die vervolgens anderhalf jaar lang aan een visie werkte, die ten grondslag ligt aan de inrichting van de wijk. Al snel bleek dat de kerngroep geen tuin in een betondorp voor ogen heeft. De initiatiefnemers willen geen gemeenschap opbouwen in een bestaande wijk maar hebben het idee voor een hele ecowijk. Toch moet de ecowijk ook geen groene villawijk worden. De initiatiefnemers willen alle doelgroepen bedienen. Het moet een diverse wijk worden met villa’s, huurwoningen en Tiny Houses voor mensen van alle leeftijden.

ecowijk BredaMilieuvriendelijk wonen
De 250 woningen zullen geclusterd zijn in twaalftal van 12-15 woningen (buurtschappen). De centrale gedachte (milieuvriendelijk wonen) geldt voor alle huizen in de wijk. Het gaat om gezonde, water- en energiezuinige, lichte woningen in een groene, speelse woonomgeving met mogelijkheden voor gezamenlijke activiteiten, maar ook met voldoende privacy. Alle huizen moeten energie terugwinnen, maar er is ook ruimte voor  individuele woonwensen. De straten of buurtschappen  bepalen met elkaar de invulling van hun cluster.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
De oprichters van de stichting Droomwonen (een van de initiatiefnemers van de coöperatie) hebben een andere visie op woningbouw dan gebruikelijk binnen de woningbouwontwikkeling. Normaal gesproken is gebiedsontwikkeling een spel tussen de markt en de overheid. Burgers mogen meedenken, maar meestal niet mee bepalen. De coöperatie wil nu mee beslissen over hoe de wijk wordt vormgegeven en verantwoordelijk zijn voor de realisatie. De stichting heeft als missie om meer te bouwen in eigen beheer, zowel in nieuwbouwprojecten als door het herontwikkelen van bestaande gebouwen, het liefst in de vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Daarom heeft de stichting Droomwonen Brabant een platform ontwikkeld. De doelgroepen van dit platform zijn enerzijds der mensen die zelf willen bouwen en anderzijds aanbieders van locaties/gebouwen waar deze zelfbouw zou kunnen plaatsvinden. De stichting adviseert opdrachtgevers over de realisatie van gebouwen en woningen door potentiele locaties en consumenten te koppelen. Daartoe zijn ze in gesprek met grondeigenaren (beleggers, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en gemeenten) en consumenten die een droomwoning naar eigen wens, met maximale vrijheid en tegen kostprijs willen realiseren.

Bestemming
Het stuk land dat Coöperatie Brundtland op het oog heeft voor de ecowijk was ooit voorbestemd voor een reguliere wijk van 510 woningen. Maar de crisis gooide roet in het eten. Het bestemmingsplan van deze locatie klopt dus al: er mogen inderdaad woningen komen. Toch is er nog discussie over de plannen. Sommige politieke partijen vinden dat het originele plan voor 510 woningen moet worden uitgevoerd. Andere partijen vinden dat de weilanden moeten blijven. Het wachten is dus op de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De coöperatie is afhankelijk van de besluitvorming van de nieuwe gemeentelijke coalitie die dan gevormd wordt. Maar als het nieuwe college akkoord gaat met de plannen zouden de eerste woningen er al in 2020 kunnen staan.

cooperatie BrundtlandVeel animo
Begin februari was er een informatiebijeenkomst waar 70 geïnteresseerde huishoudens zich voor  inschreven. Potentiële leden kregen er inzicht in de voorwaarden en spelregels bij deelname aan de coöperatie. In ruil daarvoor mogen potentiële leden actief meedenken in het ontwikkelingsproces. Na de raadsverkiezingen gaat de cooperatie in gesprek met de nieuwe coalitie  over een passende locatie voor de ecowijk. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de Stichting Droomwonen Brabant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.