Examenjaar bij Agora

challengesGewoonlijk werken de leerlingen van Agora samen aan challenges rond een maatschappelijk vraagstuk, maar dit jaar hebben ze opdrachten en huiswerk, maken ze proefexamens en krijgen ze cijfers. Waar ze normaal gesproken hun informatie opzoeken op Internet, lezen ze nu weer studieboeken. In het examenjaar volgen de leerlingen verplichte vakken en krijgen ze een lesrooster. Ondanks dat hiermee wordt afgeweken van het onderwijsmodel, wil de school garanderen dat de leerlingen slagen.

Jaar van de waarheid
Het is het uur van de waarheid van de school die een paar jaar geleden rigoureus het curriculum en de toetsen overboord zette. De eerste leerlingen van deze school in Roermond doen dit jaar examen. En dat is spannend. Levert het persoonlijk onderwijs ook voldoende kennis op voor de eindexamens? Of moeten in het laatste jaar alle traditionele methoden van stal worden gehaald om de leerlingen aan een diploma te helpen?

AgoraUniek onderwijsmodel
Het onderwijsmodel van Agora is vergeleken met andere Nederlandse scholen bijzonder. De school telt momenteel 180 leerlingen. De niveaus (vmbo, havo en vwo) zijnniet gescheiden, leergroepen bestaan uit alle niveaus. In overleg met hun coach kiezen de kinderen zelf wat ze tijdens onderzoeksprojecten (challenges) onderzoeken, waarbij ze de keus hebben uit verschillende onderwerpen. Vooral in de eerste jaren is de persoonlijke keuzevrijheid erg groot. Ook hebben de scholieren de ruimte om in hun eigen tempo te leren. Agora richt zich zo op de persoon van de leerling. In de challenges waarbij leerstof wordt geintegreerd, komen leerkrachten  bij de essentie van hun vak en dat is het begeleiden en stimuleren van leerlingen. Kennen en kunnen is de basis, maar de leerlingen leren vooral projectmatig werken, systematisch denken, bronnen raadplegen en samenwerken. Lees hier meer over het onderwijsmodel van Agora.

Examens opknippen
Hoewel het gepersonaliseerde onderwijs in opmars is, heeft nog geen enkele school ervaring opgedaan met examens. In Roermond gaan dit jaar negentien leerlingen gaan examen doen voor vmbo, havo en vwo. Sommigen knippen het examen op, dit jaar een paar vakken en volgend jaar opnieuw. De docenten kijken met de leerlingen wat de exameneisen zijn en hoever de leerlingen zijn met hun kennis. Snelle leerlingen kunnen zo ook vervroegd starten met een deel van hun eindexamen.

Jan FasenNieuwe manier van examineren
Normaaal gesproken geven de docenten geen proefwerken of  cijfers, maar het Nederlandse examensysteem verplicht hen daartoe. Ondanks de experimentele status die de school heeft, moeten de leerlingen, net als alle andere leerlingen, het landelijke eindexamen doen. Met de onlangs opgerichte vereniging van Agorascholen in Nederland (er zijn o.a. scholen in Nijmegen, Utrecht en Amsterdam) hoopt directeur en medebedenker van het Agoraconcept Jan Fasen invloed uit te oefenen op de minister van Onderwijs om de manier van examineren aan te passen aan gepersonaliseerd onderwijs.

Spannend examenjaar
Niet alleen de leerlingen zitten dit jaar in spanning of ze hun examen halen, heel Nederland kijkt mee of de school haar ambities kan waarmaken. Onderzoeker Jos Claessen van de Oepn Universiteit in Heerlen doet onderzoek naar de examenvoorbereiding op Agora. Hij volgt twee examenjaren vanuit de vraag hoe de school maatwerk combineert met uniforme exameneisen. Hij is enthousiast over het onderwijsconcept en heeft er veel vertrouwen in dat leerlingen, zeker als ze voor een paar vakken examaen doen, zullen slagen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.