Excellente scholen mogen regels afschaffen

Vanaf dit jaar mogen excellente scholen afwijken van regels en wetgeving. Honderddertig scholen hebben het predicaat Excellente School gekregen van de onderwijsinspectie (24 meer dan vorig jaar). Staatssecretaris Dekker heeft beloofd dat de regelvrijheid dan ook gaat gelden voor andere of misschien wel alle scholen.

bureaucratische rompslomp Weg met bureaucratische rompslomp
Twee van de drie scholen die in aanmerking komen, doen mee aan het experiment. De afgelopen weken hebben zij hun eerste voorstellen ingediend bij het ministerie van onderwijs. Basisscholen willen vooral af van de ‘bureaucratische rompslomp’. Zij stellen het ministerie voor om onder meer de verplichte schoolplannen en dubbele administratie te schrappen. “Zo’n vierjarig schoolplan maak je eigenlijk voor de bureaula”, stelt schoolleider Jan van Espen van ’t Mozaïek in Roermond. “We werken al met stevige jaarplannen die je tussentijds makkelijk kan bijstellen.” Een overbodige exercitie”, meent ook directeur Ron de Bruin van De Vennen in Reeuwijk. “De wereld verandert zo snel. In 2011 spraken we nog over begeleiding bij ICT, nu werken de groepen 4 tot en met 8 met tablets. Dat vergt een heel andere didactiek.”

Voorstellen van de scholen
Een voorbeeld van een regel die sommige scholen afgeschaft willen zien is het startmoment. Nu mogen kleuters pas rond hun vierde verjaardag naar school. “Nu vallen nieuwe leerlingen soms middenin een themaproject. Met het oog op het wennen is dat best lastig, zowel voor het kind als de leerkracht”, zegt directeur Christa Somers van De Lindegaerd in Meerssen. Veel deelnemers aan het experiment willen het startmoment voor kleuters kunnen vervroegen. Vooral het idee om kleuters groepsgewijs na een schoolvakantie te laten instromen, scoort hoog. Een paar scholen willen veel verder gaan en onder hun regie onderwijs (spelend leren) uitbreiden naar nog jongere kinderen. Ze werken nu al samen met kinderopvang.

examensExamens nieuwe stijl
In het voortgezet onderwijs hebben de eindexamens in vreemde talen in hun huidige vorm hun langste tijd gehad. Veel scholen voor voortgezet onderwijs willen het eindexamen in vreemde talen veranderen. De betreffende schoolleiders stellen voor het eindexamen Engels te vervangen door een Cambridge- of Anglia-certificaat, iets wat steeds meer scholen reeds aanbieden. Zo’n internationaal erkend certificaat maakt het voor leerlingen makkelijker om toelating tot een opleiding in het buitenland te krijgen. Ook vmbo’ers hebben baat bij het halen van zo’n certificaat, volgens Wim Krijbolder van het Pius X-College in Bladel, zeker als ze naar de havo willen doorstromen. Eigenlijk maakt dit volgens hem het gewone examen Engels overbodig, omdat het niveau voor zo’n certificaat veel hoger ligt. Bovendien leren leerlingen een taal beter beheersen, aldus Marij Dings, onderwijsdirecteur havo/vwo van het Valuas College. “Het centraal examen bestaat vooral uit tekst verklaren, terwijl in onze visie communiceren – spreken, schrijven – veel wezenlijker is voor de toekomst van onze leerlingen.” Verschillende scholen willen net als het Valuas College daarom ook certificaten bij Duits en Frans, in plaats van het bestaande eindexamen.

Geen carte blanche
De meeste schoolleiders denken hun plannen komend schooljaar te kunnen invoeren, al hebben ze daarvoor toestemming nodig zowel van de eigen medezeggenschapsraad als van het ministerie. Ze krijgen geen carte blanche. Om een voorbeeld te geven. Een aantal middelbare scholen wil graag af van de veelbekritiseerde rekentoets, maar dat blijkt politiek een brug te ver. “Leerlingen moeten een ononderbroken onderwijsloopbaan kunnen volgen en het diploma moet zijn waarde behouden. Vanuit die optiek kunnen scholen niet afwijken van de verplichting om een eindtoets af te nemen (basisonderwijs) en de rekentoets (voortgezet onderwijs)”, aldus een woordvoerder van het ministerie van onderwijs.

Afwachtende scholen
Niet alle scholen die in aanmerking komen zijn overigens al zo ver met het uitdenken van hun experimenten. Sommige schoolleiders kijken de kat uit de boom. Op het Geuzencollege in Vlaardingen houden ze het experiment achter de hand ‘voor het geval dat’. “Stel dat we tegen regels aanlopen, dan is het handig om iets te kunnen bedenken”, zegt directeur Theo Werner. “Misschien is het meer een gevoel dan dat er daadwerkelijk regels in de weg zitten. Dat zou ook een aardige constatering kunnen zijn.”

excellente schoolOok excellent worden?
Om mee te kunnen doen aan het experiment ‘regelluwe scholen’ moet de school eerst het predicaat ‘excellent’ behalen. Scholen die daarvoor in aanmekring willen komen, moeten zich daarvoor zelf aanmelden. Ze krijgen sinds dit jaar een jury van de onderwijsinspectie over de vloer en moeten een presentatie geven. Dit jaar deden 210 scholen mee, 130 krijgen vandaag de titel excellent, die drie jaar geldig blijft. Om deze titel te verkrijgen moeten ze uiteraard goed onderwijs bieden en daarnaast uitblinken, bijvoorbeeld doordat zij een bijzondere maatschappelijke taak op zich nemen, een speciale leerlingenaanpak hebben of een bijzonder onderwijsaanbod (bijvoorbeeld wetenschap en techniek, beweging en sport, cultuureducatie en muziek, burgerschap, internationalisering, ondernemen).

Bron: Trouw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.