Werknemerscoöperatie Gewoondoen

GewoondoenAl jaren liep Remmelt Schuuring rond met het idee dat het anders kon en moest. In 2012 voegde hij de daad bij het woord en richtte de werknemerscoöperatie Gewoondoen op. Met deze coöperatie creerde Schuuring een unieke bedrijfsvorm waar de mensen die het werk doen tevens de baas zijn, in plaats van de aandeelhouders. De focus op geld maakte plaats voor een focus op maatschappelijke winst: Gewoondoen streeft niet naar een maximaal winstresultaat maar naar gelijkwaardigheid en inspraak van medewerkers op alle niveaus. De opbrengsten worden eerlijk en in overleg  verdeeld.

Remmelt SchuuringRemmelt Schuuring is zijn hele leven al werkzaam in de schoonmaakbranche. Hij werkte 20 jaar voor de Hodongroep, waar Cemsto schoonmaakbedrijf en de Ziekenhuisdienstengroep deel van uitmaakten. In 1992 startte hij De Schoonmaker in ’s-Hertogenbosch waar hij zelfstandig zijn eigen ideeën kon vormgeven. Al snel groeide het bedrijf naar 300 personeelsleden en viel in de prijzen voor het beste schoongemaakte ziekenhuis. Maar met het ondernemen groeide als vanzelf de focus op geld. Niet tevreden daarmee deed hij in 2011  afstand van het bedrijf. Om weer recht te doen aan zijn idealen ontwikkelde hij  het concept Gewoondoen, waarbij het werd geinspireerd door het voorbeeld van het Spaanse Mondragon.

Gewoondoen  biedt werknemerscoöperaties begeleiding bij de opstart en  ondersteuning bij de inkoop, logistiek en administratie. Sinds 2012  zijn er twee werknemercoöperaties opgericht, Schoongewoon en Helpgewoon, werkzaam in  de schoonmaak en in zorg & welzijn. De coöperaties  functioneren zo zelfstandig mogelijk en waar nodig krijgen zij ondersteuning vanuit het ‘moederschip’ Gewoondoen. Gewoondoen werkt, geïnspireerd door Eckart Wintzen, met het principe van cellen van maximaal dertig personen en een maximale omzet van negen ton, zodat er geen managementlagen ontstaan en onnodige overhead.

SchoongewoonWerknemerscoöperaties in de schoonmaakbranche
Schoongewoon werd opgericht vanuit het besef dat de schoonmaakmarkt, met zijn voortdurend dalende prijzen en de druk op slecht betaalde medewerkers, hard toe was aan vernieuwing. De missie van het bedrijf: een bijdrage leveren aan een betere en schonere wereld waarin respect voor mens en natuur en eerlijke verdeling en medezeggenschap centraal staan. Bij Schoongewoon overleggen de schoonmakers zelfstandig met opdrachtgevers, de coöperatie maakt overkoepelende afspraken met leveranciers. De medewerkers worden gefaciliteerd door een coöperatieleider, die voor nieuwe opdrachten zorgt, de sociale cohesie stimuleert en de administratie doet. Als leden van de coöperatie hebben medewerkers inzage in de financiën en op de ledenvergadering besluiten zij gezamenlijk  over salarissen, inkoopdeals en teamactiviteiten.

Groeiende
Het concept slaat aan en het aantal werknemerscoöperaties die zijn opgestart vanuit Schoongewoon neemt toe. Inmiddels zijn er vier lokale schoonmaakcoöperaties (o.a. in Nijmegen, Amsterdam en Eindhoven) en twee in oprichting. Schoongewoon kent een ziekteverzuim van nul procent (12% is het gemiddelde in de schoonmaakbranche). De werknemerscoöperatie investeert veel in preventie en in de vitaliteit van de collega’s.’ Een deel van de omzet wordt gereserveerd om voor elkaar te kunnen zorgen, een soort eigen broodfonds. Je kunt hier een video  bekijken over Schoongewoon.

HelpgewoonWerknemerscoöperaties in de zorg
Helpgewoon is een collectief van zelfstandige hulp- en zorgverleners in de Jeugdzorg, thuiszorg,sociaal en jeugdmaatschappelijk werk in het oosten van het land. Zij bieden professionele hulp en ondersteuning op een breed terrein vanuit jarenlange ervaring. De zorgverleners beslissen zelf over de wijze waarop zij de zorg verlenen, over hun arbeidsvoorwaardenpakket en de bedrijfsvoering. Omdat het een kleinschalige cooperatie is, zonder directie of management, is de overhead beperkt. Door de korte lijnen kunnen de professionals snel, binnen 24 uur,  aan tafel aan tafel zitten om jongeren met een acuut probleem te helpen. De missie van het bedrijf:  mensen de regie over hun eigen leven teruggeven, zowel de cliënten waar wij mee werken als  collega’s in zorgorganisaties. Helpgewoon Thuiszorg Apeldoorn is de eerste werknemerscoöperatie in de thuishulp en met veertien leden ook de grootste coöperatie van Helpgewoon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.