Herstelcirkel in de wijk gaat opschalen

|

Herstelcirkel in de wijk,  waar wij al eerder over berichtten, is een initiatief om mensen met diabetes te stimuleren in hun eigen leefomgeving hun leefkracht te versterken.  De proef die afgelopen jaar plaatsvond in Nijmegen-Noord samen met zorggroep STIELO, was een groot succes. Groepen van 20-25 deelnemers uit dezelfde wijk ondersteunen elkaar om een gezonde leefstijl te ontwikkelen via betere voeding, meer bewegen en ontspannen met aandacht. Het blijkt  namelijk verschrikkelijk moeilijk om in je eentje je leefstijl te veranderen.

leefstijlveranderingEigen regie
Herstelcirkel in de wijk is ontwikkeld door zorggroep STIELO, Radboudumc, Menzis en zorgpionier Huub ter Haar. Het initiatief won de Koploperprijs 2017.De groepen in de wijk worden begeleid door een ’Leefkrachtcoach’. Controle-afspraken met eigen huisarts en praktijkonder-steuner (POH) worden sterk verminderd. Zij blijven medisch gezien wel eindverantwoordelijk voor de zorg. De deelnemers nemen zelf de regie, opdat de veranderingen in leefstijl blijvend zijn.
Mede-initiatiefnemer Menzis, is tevreden over de proef. Regiomanager Patrick Stoteler: “We willen mensen stimuleren om in hun eigen leefomgeving hun leefkracht te versterken. Dan kunnen ze straks misschien zelfs zonder zorg – dat zou fantastisch voor hen zijn.”

Minder kosten, meer levensvreugde
TNO onderzocht de economische en maatschappelijke winst van het keren van diabetes. Uit dit onderzoek blijkt dat een 57-jarige patiënt met Daibetes 2 de rest van zijn leven € 131.000,- besteedt aan verzuim- en zorgkosten. Als dezelfde patiënt begeleid wordt met leefstijlveranderingen en coaching kost dat ca € 10.000,-. Deze blijvende leefstijlverandering voorkomt zorg- en verzuimkosten in de resterende vermoedelijke 23 levensjaren. Dit betekent een kostenbesparing van € 121.000,- per patiënt.

nieuwe LeefkrachtcoachesProef geslaagd
Vanwege het succes met de proef starten komend najaar vier nieuwe groepen, in Nijmegen-Noord, Zetten-Herveld en Arnhem. Recent zijn daartoe vier nieuwe enthousiaste Leefkrachtcoaches geselecteerd en geschoold. De zorggroep Onze Huisartsen in Arnhem, waar 210 huisartsen bij aangesloten zijn, is enthousiast over deze vernieuwende vorm van gezondheidsbevordering. Zij start op twee lokaties met de groepsgerichte aanpak.

De sleutel
Herstelcirkel in de wijk is een succes omdat dit van mensen zelf uitgaat. Het gezondheidsinitiatief wordt hen niet van bovenaf opgelegd, ze zijn zelf intrinsiek gemotiveerd om aan de slag te gaan. Bovendien speelt de groeps-dynamiek een belangrijke rol. “Mensen steunen elkaar, moedigen elkaar aan als het even wat minder gaat. Ze zijn elkaar tot voorbeeld,” aldus huisarts Inge Nobacht van de Zorggroep STIELO (Nijmegen-Noord) in een artikel in Zorg en Z…

Verinnerlijking
Volgens Henk Schers, huisarts en onderzoeker aan het Radboudumc houdt de  Herstelcirkel de deelnemers zover mogelijk van de zorg vandaan. Een  Leefkrachtcoach zoekt samen met de deelnemer naar een innerlijke motivatie voor een andere leefstijl waarin gezonder eten en bewegen centraal staan. Dat zijn verdiepende gesprekken die verder gaan dan cognitieve gedragstherapie.

Lees hier enkele ervaringen van deelnemers en hier een interview met twee deelnemers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.