Het roer ging niet om

|

Het roer moet omOp 11 maart 2015 stelde een grote groep huisartsen een manifest op Het Roer moet om. Zij waren bezorgd over de doorgeschoten marktwerking in de zorg en de uitdijende bureaucratie die tot onaanvaardbare regeldruk leidde. De beweging Het Roer Moet Om (HRMO) was geboren. Daar hebben we indertijd op deze site ook over bericht. Samen met de VvAA, een organisatie die financiële diensten verleent aan professionals en organisaties in de gezondheidszorg en waar zeer veel zorgverleners hun verzekering hebben lopen, lanceerde HRMO het initiatief Ontregel de zorg, dat korte metten moest maken met onzinnige regels in de zorg.

Samen met de overheid
De politiek omarmde het idee. Tijdens de formatie nam de regering een paar regels over het bestrijden van regeldruk op in het regeerakkoord. “Met zorgaanbieders, zorgverleners, verzekeraars en toezichthouders zetten we met schrapsessies fors in op minder bureaucratie en minder regels.” Een van de huisartsen van HRMO was blij dat het nieuw te vormen kabinet ook het grote belang van het thema inzag. Hij hoopte gezamenlijk te kunnen vaststellen welke regels en procedures overbodig waren en welke echt nodig voor een goede gezondheidszorg.

ontregel de zorgVoortvarend aan de slag
De denktank (Ont)Regel de Zorg begon in kaart te brengen hoeveel tijd  zorgprofessionals aan administratie besteedden, voor wie ze dat denken te doen en waarom. Ze organiseerde een werkconferentie waar regels zouden worden geschrapt en nodigde de minister van VWS uit. Die nam het initiatief over en kondigde aan grote stappen te gaan maken. Het ministerie van VWS zette een organisatie op, met een website en zelfs een Ontregelbus die het land inging.

Focus naar perifere regels
Doel van het platform was om overzicht en helderheid te bieden over te schrappen en geschrapte regels in het actieplan (Ont)Regel de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarnaast maakten huisartsen en zorgverzekeraars 11 nieuwe afspraken voor gelijkwaardiger contracteren. Daarover berichtten we in augustus 2016 onder de titel Het roer gaat om.

Opvallend was wel dat de focus kwam te liggen op het bestrijden van perifeer ontstane overbodige regels en niet op de regelgeving vanuit VWS en de zorgverzekeraars. En dat was nu juist de kern van de kritiek van de huisartsen toen zij het initiatief (Ont)regel de zorg lanceerden.

cerfontaineHet vergadercircuit in
Ook een regiegroep werd opgetuigd, met vertegenwoordigers van vrijwel alle koepels van zorgaanbieders en andere grote stakeholders in de zorg, bestaande uit zestien personen. Voorzitter werd Gerlach Cerfontaine, voorzitter van de Vereniging VVAA. De regiegroep werd geen succes. Iedere deelnemende organisatie had zijn eigen agenda en  belangrijke spelers bleven weg bij vergaderingen. Daarop stelde het ministerie van VWS enkele speciale adviseurs aan, voormalig politica Rita Verdonk, Martijn Leijsink en Gerlach Cerfontaine, die als voorzitter van de VvAA flink kritiek kreeg over die dubbelrol.

En op werkbezoek
De drie adviseurs reizen als afgezanten van VWS naar de periferie; ze leggen korte werkbezoeken af bij gemeenten en (jeugd)zorgorganisaties (Verdonk) en bij zorginstellingen (Cerfontaine). Ze beloven dat ze de problematiek en mogelijke oplossingen mee terug zullen nemen naar het ministerie. Op vergaderingen houden ze peptalks over hoe men regels kan schrappen en schrijven enthousiaste verslagen op de website van (Ont)regel de zorg. Door deze aanpak van VWS verschuift de focus van de huisartsen naar de regelgeving die zorgaanbieders zelf en voor elkaar veroorzaken. De regelgeving die centrale organisaties zoals VWS, zorgverzekeraars, Zorgautoriteit en kwaliteitsorganen opleggen, en waar de huisartsen het meeste last van hebben, blijven buiten schot

Wakker geworden
In december 2019 hield de HRMO, gefaciliteerd door VVAA een groot publiek debat in Den Haag met als titel “Zorg voor samenhang”. Met dit debat wilde de organisatie van huisartsen aandacht vragen voor de genoemde problemen in de zorg. Enkele dagen later stonden de huisartsen wederom op de stoep van het ministerie van VWS, ditmaal voor een wake-up-call. Ze hadden gemerkt dat de stem van HRMO niet meer voldoende gehoord werd bij VWS. Het roer ging niet om. Het was weer tijd voor  actie buiten het vergader- en werkbezoekencircuit om.

Pijnlijke les
Bij kritische acties in de zorg die in de media veel bijval krijgen, proberen grote stakeholders zoals het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars er alles aan te doen om het inititief te ontkrachten door het te omarmen. Ze incorporeren het initiatief  in hun eigen plannen, nemen het initiatief over en buigen dat om naar eigen belangen en doelen. Ze nemen het roer over. Het is een wijze les voor activisten die hopen op ondersteuning: houd de regie in eigen hand.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.