Huis van de wijk

middellandIn 2015 werd het Nieuw Rotterdams Welzijn door wethouder Hugo de Jonge in Rotterdam uitgerold: elke wijk van meer dan 10.000 inwoners kreeg een Huis van de wijk. Meestal gevestigd in een centraal pand dat al in gemeentebeheer was en gerund door de welzijnspartij die in dat gebied de aanbesteding voor welzijnswerk had gewonnen. Het Huis van de Wijk moest ontmoeting tussen bewoners stimuleren, sociale programmering verzorgen en eenvoudige dienstverlening leveren, steun bieden voor vrijwilligers en ruimte verhuren aan bewoners. Zo zou de sociale cohesie in de buurt worden versterkt en zou de persoonlijke ontwikkeling van bewoners een boost krijgen.

Niet overal een succes
In 2017 bleek dat in 37 van de 77 wijken de sociale index was gedaald. Wijken waar de sociale cohesie al wat zwakker is zakken, ondanks alle inzet van het Huis van de wijk, sociaal gezien verder weg. Maar er zijn ook positieve uitzonderingen. Een daarvan is de wijk Middelland, een Delftshaven is een ander voorbeeld.

Middelland
Bij de invoering van het Huis van de wijk had de gemeente in Middelland geen geschikt centraal wijkpand in bezit. Twaalf buurtplekken vormden toen samen, als netwerk, een Huis van de wijk. Dit is dus op twaalf plekken in de wijk aanwezig en vindbaar vanaf elke straathoek. Wat in andere wijken een semi-overheidstaak is, gebeurt in Middelland in zelfbeheer en grotendeels met vrijwilligers in alle lagen en kleuren van de bevolking.

Toename van activiteiten
De overheid betaalt de huisvestingskosten van de panden waardoor de vrijwilligers extra inzet aan de wijk kunnen geven. In vijf jaar tijd is het aantal activiteiten dat dit Huis van de wijk voor bewoners realiseert met 30 procent toegenomen. Ook in 2020, het coronajaar met veel beperkingen, wist dit Huis van de wijk een groei van 38 procent wijkactiviteiten te realiseren door om te schakelen naar andere dienstverlening.

wijkbudgetSamen het budget bestemmen
Parallel aan de invoering van het Huis van de wijk liep er vanaf 2015 in Middelland een groter proces: Mooi Mooier Middelland. De gemeente betrok honderden bewoners en ondernemers om samen het reguliere overheidsgeld een wijkbestemming te geven. Al vijf jaar kan de wijk mee beslissen over de inzet van een belangrijk deel van het budget. Een  wijkcomité dat op basis van loting is samengesteld en een gloednieuwe wijkonderneming ‘De Middellander’ zijn het gevolg van de sterke bewonersparticipatie. (zie ook het voorbeeld van wijkgebonden financiering van Huis in de wijk Ruwaard in de gemeente Oss).

sociale cohesieSucces
In geen enkele andere wijk in Rotterdam geeft de gemeente zoveel vertrouwen en zeggenschap aan de bewoners en ondernemers. Buurtinitiatieven worden stevig ondersteund. Dat is niet alleen effectief en motiverend in sociaal opzicht, maar het bespaart ook kosten. De voorbeelden van Middelland en Delfshaven tonen wat het versterken  van het buurtnetwerk kan doen (zie hier ook andere voorbeelden van bewonersinitiatieven).

Aanbesteding welzijnspartijen
Toch staat in het nieuwe beleidskader van de stad Rotterdam, met daarin de contouren van het welzijnsbeleid 2022-2028, dat de Huizen in de wijk in beheer moeten blijven van welzijnspartijen. Minimaal 70 procent van het gebiedsbudget zal naar deze welzijnspartijen gaan (ze moeten wel 10 procent van hun budget door lokale partijen laten uitvoeren).

Alternatief: co-creatief overleg
Als de uitvoering zo eenzijdig blijft liggen bij de partijen die tot nu toe een daling in de sociale index niet kunnen voorkomen of ombuigen, dan moet de gemeente Rotterdam willen zóeken naar iets anders. Daarom pleit lokale sociaal ondernemer Bram Dingemanse voor een pilot in Delftshaven, waarin welzijnspartijen niet het beheer krijgt, maar  gemeente, wijk en welzijnspartij in goed co-creatief overleg, het ‘Welzijn nieuwe stijl’ mogen doorontwikkelen.

Bron: Vers Beton, 26 januari 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.