Integriteit bij de Nederlandse Zorgautoriteit

images-19De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op de zorg en bewaakt, sinds de komst van marktwerking, de gezonde verhoudingen in  de markt. Zo pakt de NZa onder meer onjuiste declaraties van ziekenhuizen aan of legt zorgverzekeraars een boete op wegens fouten in de financiële verantwoording, zoals bij Achmea. Van een toezichthouder die anderen aan de regels houdt, zou je verwachten dat ze intern stipt de regels handhaven. Maar de bestuursvoorzitter van de NZa overtreedt de eigen integriteitscode met betrekking tot het declareren van buitenlandse reizen. Sinds zijn aantreden vier jaar geleden heeft de bestuursvoorzitter, Theo Langejan, 16 buitenlandse dienstreizen gemaakt op kosten van bedrijven en organisaties die onder toezicht staan van van de NZa of opdrachten krijgen van de NZa. De ene keer betaalt een automatiseerder, de andere keer een farmaceutisch bedrijf.

Onderzoek NRC na zelfmoord van klokkenluider
De soepele omgang met regels van de bestuursvoorzitter blijkt uit onderzoek van NRC naar het inkoop- en declaratiegedrag bij de NZa. Directe aanleiding voor het onderzoek is het dossier van voormalig NZa-medewerker Arthur Gotlieb, de klokkenluider die de misstanden bij de NZa aan het licht bracht en zelfmoord pleegde. NRC sprak met twaalf ex-medewerkers en kreeg de beschikking over interne documenten. Volgens NRC waarschuwde Gotlieb, die sinds 2000 bij de NZa werkte, de afgelopen jaren binnen de organisatie meerdere malen tevergeefs voor lekken in de ICT-beveiliging, waardoor medische gegevens niet veilig zouden zijn. In januari diende hij een zeshonderd pagina’s tellend bezwaarschrift en een cd-rom in bij de leiding van de NZa.

Theo-2Belangenverstrengeling
Volgens de NZa worden buitenlandse reizen alleen door derden betaald wanneer de bestuurder spreker is op een congres. Maar op veel van de door bedrijven bekostigde reizen was Langejan slechts deelnemer. Deze bedrijven zijn belanghebbenden. Zo kreeg KPMG, die Langejan in 2012 uitnodigde voor de European Health Summit in Brussel, in datzelfde jaar voor 417.976 euro aan adviesopdrachten van de NZa. Daarnaast is KPMG de accountant die controleert of de cijfers van de NZa zelf kloppen. Farmaceutische bedrijven zoals Pfizer, die de kosten betaalden voor deelname van Langejan aan een congres over leiderschap en strategie in de zorg, in een luxe Hotel & Spa nabij St. Paul-de-Vence in Frankrijk, is voor zijn inkomsten voor een groot deel afhankelijk van NZa-besluiten, vooral voor medicijnen met een beschermde status.

Losjes
Ook de Rijksregeling voor Bezoldiging van bestuursorganen wordt door NZa overtreden, aldus  NRC. Voor Langejan werd in 2010 een leasecontract afgesloten voor een dienstauto met chauffeur. Kosten ruim drieduizend euro per maand. Geen enkel ander zelfstandig bestuursorgaan (zbo) heeft een dienstauto met chauffeur voor bestuurders. Ook procedures voor inkoop, zoals het volgen van de Europese aanbestedingsregels, worden door Langejan niet altijd nageleefd. Zo gaf hij een opdracht voor 160.000 euro aan een ICT-bedrijf, zonder aanbestedingsprocedure.

Onderzoek
Minister Schippers van VWS heeft in april 2014 een onderzoek ingesteld naar de integriteit bij de NZa door een commissie onder leiding van Hans Borstlap. Belangrijkste reden voor het onderzoek zijn de grootschalige schendingen van de veiligheid van informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.