Jimmy’s

Jimmy’s zijn laagdrempelige plekken in steeds meer steden in Nederland, waar jongeren terecht kunnen met al hun vragen en ideëen. Of het nu gaat om een filmavond organiseren, problemen ervaren bij het maken van toetsen of met een kopje thee chillen en met andere mensen praten, bij Jimmy’s worden de jongeren worden er ondersteund op een manier die bij eenieder past. De stagiaires en vrijwilligers van Jimmy’s zijn enthousiast om jongeren te helpen met hun ideeën uit te voeren tot iets realistisch. De plekken worden grotendeels gerund door de jongeren zelf. Als het aan de oprichters ligt, is Jimmy’s over een aantal jaar in elke gemeente actief.

Ontstaan in Groningen
Het idee voor Jimmy’s ontstond vanuit de vraag van een gemeente waarmee initiatiefnemers Fanny Koerts en Marloes Dekker naar de jongeren toe gingen. In gesprek met de jongeren ontstond het plan voor Jimmy’s: een plek waar jongeren met al hun vragen terecht kunnen met daarom omheen een netwerk van professionals, die kunnen helpen bij de moeilijkere vragen. Samen met de gemeente Groningen en welzijnsorganisatie MJD  lanceerden de beide vrouwen de eerste Jimmy’s. Vanuit de gemeente werd er een dagelijkse coördinator aangesteld. Zo werd Jimmy’s verbonden aan de bestaande jeugdzorg.

Co-creatie
Een belangrijk begrip bij de ontwikkeling van Jimmy’s is  co-creatie. Dat houdt in dat als je een vraag of probleem hebt, mensen om je heen verzamelt die daar mee te maken hebben en gezamenlijk zoekt naar een oplossing.  Fanny geeft een voorbeeld. Als een gemeente vindt dat er teveel zwerfafval is moet er niet een ambtenaar achter een bureau bedenken hoe de gemeente dat kan tegengaan, maar samen met wijkbewoners en vuilnismannen in de wijk om de tafel gaan zitten en samen bedenken hoe het zwerfval kan worden verminderd. Op die manier maak je gebruik van de collectieve intelligentie van een groep, er ontstaat eigenaarschap en de oplossing sluit ook echt aan bij de behoefte van mensen die last hebben van het probleem. Ook het opzetten van een Jimmy;s gaat via co-creatie. Als de jongeren graag een fysieke plek willen, dan worden de ambtenaar ruimtelijke ordening, een makelaar, een aannemer en een groep jongeren om de tafel uitgenodigd.

jimmysgesprekDoor jongeren zelf
Inmiddels hebben Fanny en Marloes tien gemeenten begeleid in het opzetten van hun eigen Jimmy’s, die op elke plek heel eigen is. Jimmy’s is ook te vinden in Stadskanaal en Appingedam, in Leeuwarden, Doetinchem en in Nijmegen. De Jimmy’s-vestigingen zijn door jongeren zelf ontwikkeld, of het nou gaat om de organisatievorm, inrichting van het gebouw of de website. Zij organiseren ook 80 procent van de activiteiten, terwijl professionals en organisaties hen ondersteunen en faciliteren. Fanny Koerts: ‘Doordat jongeren Jimmy’s zelf hebben gerealiseerd, voelen jongeren die er aankloppen zich welkom en niet gescreend. De drempel is laag.’

Kijken naar wat iemand wel kan
Het concept richt zich bewust op álle jongeren; hokjes, indicaties en doelgroepen worden zoveel mogelijk vermeden. Maar bereiken ze dan wel de kwetsbare jongeren, de ‘zware gevallen’? ‘Ja,’ zegt Koerts. ‘Veel van de professionals die Jimmy’s bezoeken, denken dat we vooral gericht zijn op de 85 procent van de jongeren waarmee het goed gaat. Maar dat is het leuke van Jimmy’s: jongeren uit die groep van 15 procent komen ook bij ons, alleen herken je ze niet als zodanig. Omdat we kijken naar wat je wél kunt.’

doetinchem2Preventie
Preventie is een belangrijk uitgangspunt van de decentralisatie van de jeugdzorg, evenals het uitgaan van de eigen kracht van jongeren. Dat sluit goed aan bij de uitgangspunten van Jimmy’s, omdat die aanpak zo laagdrempelig is. ‘Als je preventief wilt zijn, moet je zorgen dat jongeren zelf makkelijk de eerste stap naar hulp te zetten.’ Wat Fanny Koerts wel zorgelijk vindt, is dat veel gemeenten zich momenteel vooral richten op de basisvoorzieningen voor de zwaardere hulpverlening. Risico is volgens haar dat dat ten koste gaat van de preventieve voorzieningen. ‘Maar wie de preventie veronachtzaamt, dweilt uiteindelijk met de kraan open.’

Rol van de gemeente
Wat moeten gemeenten doen als ze ook een dergelijke plek willen realiseren?Het allerbelangrijkste is volgens Fanny dat de gemeente durft los te laten en de jongeren vertrouwen en verantwoordelijkheid durft te geven. ‘En dat ze  kunnen accepteren dat dingen dan soms anders lopen dan ze van tevoren hadden bedacht. Tegelijkertijd moet de gemeente ook de verwachtingen van de jongeren managen. Ze mogen alles bedenken wat ze willen, maar dat wil niet zeggen dat alles gerealiseerd kan worden.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.