Kaos Pilots

Kaos Pilots is een internationale school voor creatief business ontwerp en sociale innovatie, die in 1991 werd opgericht in Denemarken. Sindsdien zijn er zo’n 600 studenten afgestudeerd aan deze alternatieve bedrijfskunde-opleiding. Een derde van hen heeft na het afstuderen een eigen bedrijf of een NGO opgezet. BusinessWeek noemde Kaos Pilots als een van de beste opleidingen voor business ontwerpers en volgens Fast Company is het een van de tien meest invloedrijke opleidingen die mensen opleiden voor succesvolle startups.

CFmM0TeW8AAeoMsAlternatieve business school
In een opleiding van drie jaar worden studenten getraind om succesvol als ondernemer te kunnen opereren in een onvoorspelbare en snel veranderende wereld. In de opleiding ligt de focus op leren door te doen, permanente reflectie en met die inzichten verbeterde experimenteren uitvoeren en samenwerking. De docenten leren studenten om niet alleen maar te vertrouwen op zakelijke gegevens, maar ook hun menselijkheid een plek te geven bij het nemen van beslissingen. De docenten stimuleren de studenten om productief gebruik te maken van hun waarden, hun principes en hun dromen. Dertig procent van de opleiding bestaat uit een training van hun ‘innerlijke piloot’: assertiviteitstraining, omgaan met stress , groepsdynamica en conditietraining.

Meteen op de markt
De studenten werken met echte opdrachten van echte klanten uit de praktijk. Ze ontwikkelen ideeen, concepten en bedrijfsplannen voor hen en krijgen feedback van hen. Ze maken prototypes, geven workshops en maken filmpjes van hun projecten. Een Kaos Pilot is getraind om over ideeen, concepten en ontwerpstrategieen te communiceren en deze in cocreatie met anderen tot stand te brengen.

Gedurende een heel semester werken de studenten aan een project Outpost, in een stad buiten Scandinavie, zoals Kaapstad of Shanghai. De bedoeling hiervan is dat de studenten leren om een aanpak en instrumenten te ontwikkelen in een  onbekende omgeving, waar ze niet kunnen terugvallen op hun netwerk of routines. Door het Outpost project worden de studenten uitgedaagd om vooronderstellingen en vanzelfsprekendheden over de maatschappij, economie en cultuur ter discussie te stellen en nieuwe, innovatieve  perspectieven te creeren.

Divers gezelschap
De groepen bestaan uit niet meer dan dertig studenten per jaar. De school vindt het belangrijk dat de studenten functioneren als een team en dat de groep bestaat uit jongens en meisjes met uiteenlopende achtergrond en ervaring. Het is de bedoeling dat de studenten leren van elkaar. Om goede leiders, ondernemers en probleemoplossers te worden, moeten ze leren samenwerken met mensen die een volstrekt andere achtergrond hebben. De studenten komen uit Groot-Brittannie, Amerika, Duitsland, Noorwegen, Chili, IJsland, Zweden, Japan, United Kingdom, USA, Germany, Chile, Norway, Nederland, Japan, Sweden, Iceland en natuurlijk uit Denemarken zelf. In 2007 is er een poging geweest om een opleiding van KaosPilots in Nederland te starten, maar dat bleek lastig omdat het geheel buiten het regulieren onderwijs moest worden opgezet. Wel is er intussen een vestiging in Bern, Zwitserland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.